***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2017 19:05
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.400.000 496.828 -160.761 10.411.335 749.451 14.699.629 5.224.507 36.820.989 36.820.989
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-1.216.786 1.814.161 495.396 1.092.771 1.092.771
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
5.400.000 496.828 -160.761 9.194.549 749.451 16.513.790 5.719.903 37.913.760 37.913.760
Transferler
235.031 5.484.872 -5.719.903 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -3.795 3.517.019 3.513.224 3.513.224
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.400.000 496.828 -160.761 9.190.754 984.482 21.998.662 3.517.019 41.426.984 41.426.984
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.400.000 496.828 -163.949 12.931.937 984.482 19.689.105 3.380.535 42.718.938 42.718.938
Diğer Düzeltmeler
-1.070.338 2.309.557 532.440 1.771.659 1.771.659
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
5.400.000 496.828 -163.949 11.861.599 984.482 21.998.662 3.912.975 44.490.597 44.490.597
Transferler
220.520 3.692.455 -3.912.975
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.731 -21.721 -421.743 -455.195 -455.195
Dönem Sonu Bakiyeler
5.400.000 496.828 -175.680 11.839.878 1.205.002 25.691.117 -421.743 44.035.402 44.035.402


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-46.278.669 -10.178.455
Dönem Karı (Zararı)
-421.743 3.517.019
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.197.010 6.324.744
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 369.741 219.291
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
646.124 79.536
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
646.124 79.536
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
252.876 453.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
252.876 453.469
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.376.574 7.092.249
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-112.456 -18.107
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13.277.423 6.675.446
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
1.061.023 -1.850.484
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
2.150.584 2.285.394
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-2.912.442 -2.446.396
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 464.137 926.595
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-60.418.857 -18.842.391
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.850.619 -35.598.277
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-45.262.523 -27.394.034
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.588.096 -8.204.243
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
77.950 1.601.656
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.961 -11.225
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
83.911 1.612.881
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-16.078.151 -564.627
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
428.493 1.579.742
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-460.176 14.022.471
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-460.176 14.022.471
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-15.182 -190.992
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
73.226 -26.981
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
73.226 -26.981
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
685.030 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.720.572 334.617
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.720.572 334.617
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-45.643.590 -9.000.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-13.026 -189.043
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-622.053 -988.784
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-204.638 -73.601
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-204.638 -73.601
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-204.638 -73.601
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
47.417.562 10.060.817
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
119.943.342 24.536.173
Kredilerden Nakit Girişleri
80.843.342 24.536.173
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
25.000.000 0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
14.100.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-61.680.346 -8.254.348
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-36.680.346 -8.254.348
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-25.000.000 0
Ödenen Faiz
-10.957.890 -6.239.115
Alınan Faiz
112.456 18.107
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
934.255 -191.239
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
934.255 -191.239
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
204.417 398.961
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.138.672 207.722


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.138.672 204.417
Ticari Alacaklar
237.045.662 192.991.751
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,18 234.983.600 191.871.661
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.062.062 1.120.090
Diğer Alacaklar
6.786.749 6.862.931
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,18 4.210.497 4.204.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.576.252 2.658.395
Stoklar
8 24.378.877 8.300.726
Peşin Ödenmiş Giderler
9 6.187.286 6.615.779
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 6.187.286 6.615.779
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 212.610 0
Diğer Dönen Varlıklar
5.457.805 4.265.935
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
5.457.805 4.265.935
ARA TOPLAM
281.207.661 219.241.539
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
281.207.661 219.241.539
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
70.474 70.474
Diğer Alacaklar
288.678 290.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
288.678 290.446
Maddi Duran Varlıklar
10 16.431.440 16.587.633
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21.896 30.806
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.812.488 16.979.359
TOPLAM VARLIKLAR
298.020.149 236.220.898
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 31.656.733 43.696.653
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 12.771.883 3.724.120
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 14.100.000 0
Ticari Borçlar
127.488.063 125.844.902
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 127.488.063 125.844.902
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
536.904 552.086
Diğer Borçlar
110.900 37.674
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
110.900 37.674
Ertelenmiş Gelirler
685.030 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
685.030 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 409.443
Kısa Vadeli Karşılıklar
334.353 300.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
334.353 300.342
ARA TOPLAM
187.683.866 174.565.220
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
187.683.866 174.565.220
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 62.884.756 13.410.070
Ticari Borçlar
929.677 1.971.991
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
929.677 1.971.991
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.289.778 1.069.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.289.778 1.069.275
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 1.196.670 713.745
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.300.881 17.165.081
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
253.984.747 191.730.301
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
44.035.402 44.490.597
Ödenmiş Sermaye
12 5.400.000 5.400.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 496.828 496.828
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.664.198 11.697.650
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.839.878 11.861.599
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11.839.878 11.861.599
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-175.680 -163.949
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.205.002 984.482
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25.691.117 21.998.662
Net Dönem Karı veya Zararı
-421.743 3.912.975
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
44.035.402 44.490.597
TOPLAM KAYNAKLAR
298.020.149 236.220.898


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISM18:052.554
Değişim :  0,43% |  10,87
Açılış :  2.555  
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BASCM 3,52 877.400 % 10,00  
ECZYT 52,80 106.283.262 % 10,00  
BRSAN 34,36 93.804.188 % 9,99  
MAKIM 15,56 74.989.625 % 9,96  
SANEL 7,20 5.424.035 % 9,92  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,8790 16,8806 % -2,72  
Euro 17,8077 17,8246 % -2,48  
Sterlin 20,5776 20,6808 % -2,88  
Frank 17,4683 17,5735 % -2,70  
Riyal 4,4675 4,4899 % -3,00  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.827 1.827 4,52  
Altın Gr. 987 987 -28,32  
Cumhuriyet 6.782 6.885 -62,00  
Tam 6.525 6.761 -101,00  
Yarım 3.203 3.307 -49,00  
Çeyrek 1.605 1.653 -25,00  
Gümüş.Ons 21,11 21,17 0,19  
Gümüş Gr. 11,42 11,44 -0,25  
B. Petrol 113 113 2,99