***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

27.10.2016 17:45***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -32.310 0 -32.310 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.136.093 0 0 0 11.239.245 8.170.006 19.409.251 51.523.984 0 51.523.984
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 1.009.712 7.160.294 -8.170.006 -1.009.712 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.500 0 -1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.160.294 8.852.840 1.692.546 1.691.046 0 1.691.046
Dönem Karı (Zararı)
8.852.840 8.852.840 8.852.840 8.852.840
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.500 -1.500 0 0 0 0 -1.500 -1.500
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 -7.160.294 -7.160.294 -7.160.294 -7.160.294
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -33.810 0 -33.810 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.145.805 0 0 0 11.239.245 8.852.840 20.092.085 53.215.030 0 53.215.030
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -41.172 0 -41.172 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.145.805 0 0 0 11.239.245 9.741.624 20.980.869 54.096.452 0 54.096.452
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 1.164.832 8.576.792 -9.741.624 -1.164.832 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.819 0 -25.819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.576.793 4.120.994 -4.455.799 -4.481.618 0 -4.481.618
Dönem Karı (Zararı)
0 4.120.994 4.120.994 4.120.994 0 4.120.994
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.819 -25.819 0 0 0 0 -25.819 -25.819
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 -8.576.793 -8.576.793 -8.576.793 -8.576.793
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -66.991 0 -66.991 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.310.637 0 0 0 11.239.244 4.120.994 15.360.238 49.614.834 0 49.614.834


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.823.953 15.517.003
Dönem Karı (Zararı)
4.120.994 8.852.840
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.542.737 3.087.648
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 124.387 94.986
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
648.490 1.030.837
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 28.912 -1.450
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 619.578 1.032.287
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
928.262 120.135
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 202.074 128.087
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 23.236 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 702.952 -7.952
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-107.840 -653.210
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -1.690.638 -2.023.144
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 1.600.417 1.361.680
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 87.044 -16.110
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -104.663 24.364
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 1.053.966 2.241.064
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 -104.528 253.836
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.152.825 6.997.520
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -912.458 5.533.135
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -84.644 1.724.840
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -2.609.152 -1.195.444
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -8.253.304 1.010.153
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -293.267 -75.164
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.489.094 18.938.008
Ödenen Faiz
32-33 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -327.214 -166.944
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -703.161 -2.468.072
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.695.516 -785.989
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-456.403 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-456.403 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -456.403 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.486.572 -6.461.735
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 37.095
Kredilerden Nakit Girişleri
8 0 37.095
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
27 0 0
Ödenen Temettüler
-8.576.793 -7.160.294
Ödenen Faiz
32-33 90.221 661.464
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.766.928 9.055.268
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.766.928 9.055.268
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 13.686.027 1.409.752
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.919.099 10.465.020


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.919.099 13.686.449
Finansal Yatırımlar
7 100.172 87.878
Ticari Alacaklar
10 42.823.607 41.835.398
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
11-37 0 198
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 42.823.607 41.835.200
Diğer Alacaklar
11 175.706 91.062
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 136.066 55.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 39.640 35.527
Türev Araçlar
12 41.752 0
Stoklar
13 19.827.171 17.837.597
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.358.350 6.505.766
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.358.350 6.505.766
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 1.208.253 513.581
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 1.208.253 513.581
ARA TOPLAM
68.454.110 80.557.731
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
68.454.110 80.557.731
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 10.190 10.190
Diğer Alacaklar
11 0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11/37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 18.280 18.280
Maddi Duran Varlıklar
18 289.289 265.343
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 329.407 21.336
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 329.407 21.336
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 475.047 419.340
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.122.213 734.489
TOPLAM VARLIKLAR
69.576.323 81.292.220
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 16.795.693 24.961.953
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10/37 343.429 510.639
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 16.452.264 24.451.314
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 45.774 45.623
Diğer Borçlar
11 82.702 375.969
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 0 19.122
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11/37 82.702 356.847
Türev Araçlar
12 0 69.748
Ertelenmiş Gelirler
15 559.182 265.443
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 559.832 159.774
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.687.366 961.178
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.687.366 961.178
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
19.730.549 26.839.688
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.730.549 26.839.688
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 230.940 356.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 230.940 356.080
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
230.940 356.080
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.961.489 27.195.768
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
49.614.834 54.096.452
Ödenmiş Sermaye
27 23.000.000 23.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
437.133 437.133
Geri Alınmış Paylar (-)
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.967.707 2.967.707
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-66.991 -41.172
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-66.991 -41.172
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-66.991 -41.172
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
606.110 606.110
Yabancı Para Çevrim Farkları
606.110 606.110
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.310.637 6.145.805
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
0 0
Yasal Yedekler
7.310.637 6.145.805
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11.239.244 11.239.245
Net Dönem Karı veya Zararı
4.120.994 9.741.624
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
49.614.834 54.096.452
TOPLAM KAYNAKLAR
69.576.323 81.292.220


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 131.911.871 121.597.462 45.659.017 37.445.087
Satışların Maliyeti
28 -121.275.105 -111.472.515 -41.684.341 -34.950.532
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.636.766 10.124.947 3.974.676 2.494.555
BRÜT KAR (ZARAR)
10.636.766 10.124.947 3.974.676 2.494.555
Genel Yönetim Giderleri
29 -3.050.270 -3.318.412 -837.658 -1.129.408
Pazarlama Giderleri
29 -2.825.924 -2.494.682 -912.767 -793.420
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 3.915.113 7.575.728 916.376 2.399.499
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -2.950.298 -3.307.383 -650.901 -884.922
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.725.387 8.580.198 2.489.726 2.086.304
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 8.418 5.110 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.733.805 8.585.308 2.489.726 2.086.304
Finansman Gelirleri
33 2.475.376 4.418.694 720.860 2.016.067
Finansman Giderleri
33 -3.034.221 -1.910.098 -389.395 -402.822
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.174.960 11.093.904 2.821.191 3.699.549
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.053.966 -2.241.064 -566.256 -746.323
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.103.218 -2.445.053 -559.976 -756.922
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 49.252 203.989 -6.280 10.599
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.120.994 8.852.840 2.254.935 2.953.226
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.120.994 8.852.840 2.254.935 2.953.226
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
27 4.120.994 8.852.840 2.254.935 2.953.226
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,17917400 0,38490600 0,09804100 0,12840100
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-25.819 -1.500 -806 -2.487
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-32.274 -1.875 -1.007 -3.109
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.455 375 201 622
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6.455 375 201 622
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
27 0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-25.819 -1.500 -806 -2.487
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.095.175 8.851.340 2.254.129 2.950.739
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.095.175 8.851.340 2.254.129 2.950.739http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/564392


BIST
18:05109.111
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  108.926  
Önceki Kapanış :  109.111  
En Yüksek
109.231
En Düşük
108.327
BIST En Aktif Hisseler
MRSHL 84,15 21.040.589 % 10,00  
FRIGO 17,93 1.936.870 % 10,00  
ARDYZ 29,26 74.202.211 % 10,00  
DENCM 8,36 25.983.085 % 10,00  
SALIX 9,80 618.128 % 9,99  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4423 8,4846 % -0,07  
Frank 6,9983 7,0405 % 0,22  
Riyal 1,7935 1,8025 % 0,23  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.701 1.702 1,90  
Altın Gr. 370 370 1,85  
Cumhuriyet 2.403 2.435 8,70  
Tam 2.474 2.506 9,00  
Yarım 1.207 1.223 4,40  
Çeyrek 604 612 2,20  
Gümüş.Ons 17,54 17,57 -0,09  
Gümüş Gr. 3,81 3,82 -0,01  
B. Petrol 39,25 39,25 -0,54