***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.02.2018 18:15***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -41.172 0 -41.172 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.145.805 0 0 0 11.239.245 9.741.624 20.980.869 54.096.452 0 54.096.452
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 1.164.832 8.576.792 -9.741.624 -1.164.832 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.689 0 -9.689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.355.164 10.355.164 10.345.475 0 10.345.475
Dönem Karı (Zararı)
10.355.164 10.355.164 10.355.164 10.355.164
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.689 -9.689 0 0 0 0 -9.689 -9.689
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 -8.576.792 -8.576.792 -8.576.792 -8.576.792
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -50.861 0 -50.861 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.310.637 0 0 0 11.239.245 10.355.164 21.594.409 55.865.135 0 55.865.135
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -50.861 0 -50.861 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.310.637 0 0 0 11.239.245 10.355.164 21.594.409 55.865.135 0 55.865.135
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 1.128.906 9.226.258 -10.355.164 -1.128.906 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.279 0 -7.279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.395.516 8.395.516 8.388.237 0 8.388.237
Dönem Karı (Zararı)
0 8.395.516 8.395.516 8.395.516 0 8.395.516
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.279 -7.279 0 0 0 0 -7.279 -7.279
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 -7.500.000 -7.500.000 -7.500.000 -7.500.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -58.140 0 -58.140 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.439.543 0 0 0 12.965.503 8.395.516 21.361.019 56.753.372 0 56.753.372


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.888.624 -1.350.593
Dönem Karı (Zararı)
8.395.516 10.355.164
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.058.159 -202.787
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 179.894 167.000
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
449.557 360.879
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 583.620 57.126
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -134.063 303.753
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18-19 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.021.711 408.317
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 83.330 213.456
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -1.989 35.012
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 940.370 159.849
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
486.203 -292.774
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 -4.769.446 -2.488.494
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 4.608.176 2.269.241
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -9.366 -8.662
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 656.839 -64.859
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 2.057.266 2.607.126
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 863.528 -3.453.335
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-26.585.546 -13.297.655
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -13.156.998 -6.120.762
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.845 51.715
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -7.182.541 -8.881.622
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -6.273.188 1.941.554
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 31.026 -288.540
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-13.131.871 -3.145.278
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -40.701 -359.579
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -2.899.200 -1.267.583
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
183.148 3.421.847
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-409.185 -473.789
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
57.307 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 57.307 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-232.492 -473.789
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -107.757 -130.647
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -124.735 -343.142
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-234.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.540.387 -8.357.539
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 28.261.000 3.200.000
Kredilerden Nakit Girişleri
8 28.261.000 3.200.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -5.000.000 -3.200.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -5.000.000 -3.200.000
Ödenen Temettüler
-7.500.000 -8.576.792
Ödenen Faiz
31-33 779.387 219.253
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
242.578 -10.181.921
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
242.578 -10.181.921
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.504.106 13.686.027
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.746.684 3.504.106


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.746.684 3.504.106
Finansal Yatırımlar
7 160.667 115.680
Ticari Alacaklar
10 59.880.432 47.963.893
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 706.277 29.672
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 59.174.155 47.934.221
Diğer Alacaklar
11 43.192 39.347
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 43.192 39.347
Türev Araçlar
12 0 238.579
Stoklar
13 33.732.070 26.415.466
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.891.392 1.862.549
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 4.573.021 5.554.765
ARA TOPLAM
104.027.458 85.694.385
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
104.027.458 85.694.385
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 10.190 10.190
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 251.890 18.280
Maddi Duran Varlıklar
18 226.403 255.642
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 420.053 337.826
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 420.053 337.826
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 697.428 354.219
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.605.964 976.157
TOPLAM VARLIKLAR
105.633.422 86.670.542
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 23.879.117 0
Ticari Borçlar
10 20.612.291 26.894.845
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 522.322 419.373
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 20.089.969 26.475.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 101.247 100.538
Diğer Borçlar
11 118.455 87.429
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 118.455 87.429
Türev Araçlar
12 493.048 0
Ertelenmiş Gelirler
15 376.446 912.713
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 931.230 1.431.775
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.094.420 1.156.039
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.094.420 1.156.039
ARA TOPLAM
48.606.254 30.583.339
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
48.606.254 30.583.339
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 273.796 222.068
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 273.796 222.068
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
273.796 222.068
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
48.880.050 30.805.407
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 56.753.372 55.865.135
Ödenmiş Sermaye
23.000.000 23.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
437.133 437.133
Geri Alınmış Paylar (-)
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.967.707 2.967.707
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-58.140 -50.861
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-58.140 -50.861
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-58.140 -50.861
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
606.110 606.110
Yabancı Para Çevrim Farkları
606.110 606.110
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.439.543 7.310.637
Yasal Yedekler
8.439.543 7.310.637
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12.965.503 11.239.245
Net Dönem Karı veya Zararı
8.395.516 10.355.164
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
56.753.372 55.865.135
TOPLAM KAYNAKLAR
105.633.422 86.670.542


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 260.641.087 192.956.531
Satışların Maliyeti
28 -242.469.369 -177.044.511
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.171.718 15.912.020
BRÜT KAR (ZARAR)
18.171.718 15.912.020
Genel Yönetim Giderleri
29 -3.732.156 -3.977.265
Pazarlama Giderleri
29 -4.915.956 -4.049.038
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 10.667.361 7.747.975
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -7.590.870 -4.156.314
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.600.097 11.477.378
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 64.996 8.419
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.665.093 11.485.797
Finansman Gelirleri
33 4.195.428 6.647.802
Finansman Giderleri
33 -6.407.739 -5.171.309
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.452.782 12.962.290
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.057.266 -2.607.126
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -2.398.655 -2.539.583
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 341.389 -67.543
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.395.516 10.355.164
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.395.516 10.355.164
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
Ana Ortaklık Payları
27 8.395.516 10.355.164
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,36502200 0,45022500
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.279 -9.689
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.099 -12.111
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.820 2.422
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.820 2.422
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
27 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.279 -9.689
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.388.237 10.345.475
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.388.237 10.345.475http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662803


BIST
18:0589.553
Değişim :  0,05% |  41,73
Açılış :  89.614  
Önceki Kapanış :  89.511  
En Yüksek
89.969
En Düşük
89.043
BIST En Aktif Hisseler
SERVE 1,76 236.202 % 10,00  
SILVR 1,98 17.792.367 % 10,00  
KLMSN 13,31 9.167.297 % 10,00  
YAPRK 8,17 7.679.136 % 9,96  
MAALT 65,15 5.960.867 % 9,96  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2379 8,2792 % 0,76  
Frank 6,8602 6,9016 % 1,40  
Riyal 1,7841 1,7931 % 1,79  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.616 1.617 2,91  
Altın Gr. 350 351 7,25  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,38 14,42 -0,06  
Gümüş Gr. 3,11 3,12 0,04  
B. Petrol 34,96 34,96 5,02