***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2018 18:14***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -50.861 0 -50.861 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.310.637 0 0 0 11.239.245 10.355.164 21.594.409 55.865.135 0 55.865.135
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 10.355.164 -10.355.164 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 997 0 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.707.665 2.707.665 2.708.662 0 2.708.662
Dönem Karı (Zararı)
2.707.665 2.707.665 2.707.665 2.707.665
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
997 997 0 0 0 0 997 997
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -49.864 0 -49.864 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.310.637 0 0 0 21.594.409 2.707.665 24.302.074 58.573.797 0 58.573.797
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -58.140 0 -58.140 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.439.543 0 0 0 12.965.503 8.395.516 21.361.019 56.753.372 0 56.753.372
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 8.395.516 -8.395.516 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.618 0 1.618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.578.236 3.578.236 3.579.854 0 3.579.854
Dönem Karı (Zararı)
0 3.578.236 3.578.236 3.578.236 0 3.578.236
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.618 1.618 0 0 0 0 1.618 1.618
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -56.522 0 -56.522 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.439.543 0 0 0 21.361.019 3.578.236 24.939.255 60.333.226 0 60.333.226


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.966.850 -7.085.779
Dönem Karı (Zararı)
3.578.236 2.707.665
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.742.594 2.039.487
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 41.861 49.443
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.610 92.099
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 238 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -4.848 92.099
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17-18-19 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
595.979 804.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 25.953 18.968
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 962 7.318
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 569.064 778.300
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
472.487 -70.686
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 -1.077.454 -904.204
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 2.069.259 636.617
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 84.626 35.010
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -603.944 161.891
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 986.808 671.331
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 -349.931 492.714
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.720.018 -9.326.283
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.636.028 3.560.402
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -16.510 -26.061
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -17.461.840 -7.978.198
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 12.417.293 -4.859.910
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -22.933 -22.516
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.399.188 -4.579.131
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -6.460 -15.969
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -931.782 -1.432.366
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.629.420 -1.058.313
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-75.760 -196.420
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-75.760 -196.420
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -22.313 -196.420
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -53.447 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.223.871 8.329.703
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 52.869.808 11.312.213
Kredilerden Nakit Girişleri
8 52.869.808 11.312.213
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -47.869.470 -3.253.130
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -47.869.470 -3.253.130
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
31-33 -776.467 270.620
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.818.739 1.047.504
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.818.739 1.047.504
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.746.684 3.504.106
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.927.945 4.551.610


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.927.945 3.746.684
Finansal Yatırımlar
7 201.322 160.667
Ticari Alacaklar
10 62.120.166 59.880.432
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 0 706.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 62.120.166 59.174.155
Diğer Alacaklar
11 59.702 43.192
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 59.702 43.192
Türev Araçlar
12 237.773 0
Stoklar
13 51.198.758 33.732.070
Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.539.253 1.891.392
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 6.958.639 4.573.021
ARA TOPLAM
125.243.558 104.027.458
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
125.243.558 104.027.458
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 10.190 10.190
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 250.720 251.890
Maddi Duran Varlıklar
18 219.530 226.403
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 461.995 420.053
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 461.995 420.053
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 434.082 697.428
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.376.517 1.605.964
TOPLAM VARLIKLAR
126.620.075 105.633.422
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 28.879.455 23.879.117
Ticari Borçlar
10 33.114.210 20.612.291
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 740.284 522.322
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 32.373.926 20.089.969
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 331.110 101.247
Diğer Borçlar
11 95.522 118.455
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 95.522 118.455
Türev Araçlar
12 0 493.048
Ertelenmiş Gelirler
15 187.525 376.446
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 723.314 931.230
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.664.446 2.094.420
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.664.446 2.094.420
ARA TOPLAM
65.995.582 48.606.254
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
65.995.582 48.606.254
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 291.267 273.796
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 291.267 273.796
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
291.267 273.796
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
66.286.849 48.880.050
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 60.333.226 56.753.372
Ödenmiş Sermaye
23.000.000 23.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
437.133 437.133
Geri Alınmış Paylar (-)
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.967.707 2.967.707
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-56.522 -58.140
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-56.522 -58.140
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-56.522 -58.140
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
606.110 606.110
Yabancı Para Çevrim Farkları
606.110 606.110
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.439.543 8.439.543
Yasal Yedekler
8.439.543 8.439.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21.361.019 12.965.503
Net Dönem Karı veya Zararı
3.578.236 8.395.516
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
60.333.226 56.753.372
TOPLAM KAYNAKLAR
126.620.075 105.633.422


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 77.082.641 54.213.808
Satışların Maliyeti
28 -71.190.762 -50.049.458
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.891.879 4.164.350
BRÜT KAR (ZARAR)
5.891.879 4.164.350
Genel Yönetim Giderleri
29 -901.210 -813.999
Pazarlama Giderleri
29 -1.340.415 -1.026.509
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 5.468.769 4.894.128
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -3.806.956 -3.168.644
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.312.067 4.049.326
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.312.067 4.049.326
Finansman Gelirleri
33 745.245 236.924
Finansman Giderleri
33 -1.492.268 -907.254
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.565.044 3.378.996
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-986.808 -671.331
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -723.866 -834.728
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -262.942 163.397
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.578.236 2.707.665
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.578.236 2.707.665
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
Ana Ortaklık Payları
27 3.578.236 2.707.665
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,15557500 0,11772500
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.618 997
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.022 1.246
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-404 -249
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-404 -249
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
27 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.618 997
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.579.854 2.708.662
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.579.854 2.708.662http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679889


BIST
18:0588.125
Değişim :  -3,72% |  -3.402,55
Açılış :  91.834  
Önceki Kapanış :  91.528  
En Yüksek
92.299
En Düşük
88.125
BIST En Aktif Hisseler
BNTAS 2,42 47.268.423 % 10,00  
SASA 7,26 219.623.200 % 10,00  
PGSUS 34,54 376.437.090 % 10,00  
TUCLK 3,30 22.058.889 % 10,00  
COSMO 2,20 90.554 % 10,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,0183 8,0585 % 3,04  
Frank 6,7534 6,7940 % 2,11  
Riyal 1,7135 1,7221 % 0,91  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.627 1.629 -1,48  
Altın Gr. 336 336 0,71  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,44 14,49 0,09  
Gümüş Gr. 2,99 3,00 0,04  
B. Petrol 24,92 24,92 -1,42