***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2019 18:28***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -58.140 0 -58.140 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.439.543 0 0 0 12.965.503 8.395.516 21.361.019 56.753.372 0 56.753.372
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 8.395.516 -8.395.516 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.618 0 1.618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.578.236 3.578.236 3.579.854 0 3.579.854
Dönem Karı (Zararı)
3.578.236 3.578.236 3.578.236 3.578.236
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.618 1.618 0 0 0 0 1.618 1.618
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -56.522 0 -56.522 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.439.543 0 0 0 21.361.019 3.578.236 24.939.255 60.333.226 0 60.333.226
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -114.808 0 -114.808 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.526.418 0 0 0 21.215.589 20.799.430 42.015.019 77.437.579 0 77.437.579
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -114.808 0 -114.808 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.526.418 0 0 0 21.215.589 20.799.430 42.015.019 77.437.579 0 77.437.579
Transferler
0 0 0 0 0 20.799.430 -20.799.430 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.686 0 -13.686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.290.664 3.290.664 3.276.978 0 3.276.978
Dönem Karı (Zararı)
0 3.290.664 3.290.664 3.290.664 0 3.290.664
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.686 -13.686 0 0 0 0 -13.686 -13.686
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -128.494 0 -128.494 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.526.418 0 0 0 42.015.019 3.290.664 45.305.683 80.714.557 0 80.714.557


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.194.139 -5.966.850
Dönem Karı (Zararı)
3.290.664 3.578.236
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.086.126 1.742.594
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 156.508 41.861
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
195.783 -4.610
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 74.694 238
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 121.089 -4.848
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17-18-19 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.396.086 595.979
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 34.500 25.953
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 1.376 962
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 1.360.210 569.064
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
494.689 472.487
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 -590.216 -1.077.454
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 1.375.493 2.069.259
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -173.335 84.626
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -117.253 -603.944
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 969.539 986.808
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 -1.126.479 -349.931
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.807.829 -6.720.018
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 7.137.311 -1.636.028
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -6.297 -16.510
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -2.594.809 -17.461.840
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.634.004 12.417.293
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -362.380 -22.933
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.184.619 -1.399.188
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -7.889 -6.460
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -214.011 -931.782
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-768.580 -3.629.420
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-79.957 -75.760
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-79.957 -75.760
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -79.957 -22.313
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 0 -53.447
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.090.283 4.223.871
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 4.082.380 52.869.808
Kredilerden Nakit Girişleri
8 4.082.380 52.869.808
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -14.067.216 -47.869.470
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -14.067.216 -47.869.470
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
31-33 -2.105.447 -776.467
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.899 -1.818.739
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.899 -1.818.739
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.540.240 3.746.684
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.564.139 1.927.945


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.564.940 1.540.700
Finansal Yatırımlar
7 98.356 83.407
Ticari Alacaklar
10 76.659.107 83.753.859
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 76.659.107 83.753.859
Diğer Alacaklar
11 47.073 40.776
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 47.073 40.776
Türev Araçlar
12 332.309 0
Stoklar
13 30.455.388 27.981.668
Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.293.194 2.121.428
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 7.371 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 3.360.015 1.778.603
ARA TOPLAM
114.817.753 117.300.441
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
114.817.753 117.300.441
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 246.040 247.210
Maddi Duran Varlıklar
18 153.857 218.729
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 417.429 427.938
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 417.429 427.938
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 1.174.625 1.265.220
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.991.951 2.159.097
TOPLAM VARLIKLAR
116.809.704 119.459.538
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 2.845.467 12.824.836
Ticari Borçlar
10 26.874.059 23.413.390
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 513.132 511.011
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 26.360.927 22.902.379
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 101.884 65.138
Diğer Borçlar
11 96.288 458.668
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 96.288 458.668
Türev Araçlar
12 0 1.073.209
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 220.386 296.471
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 875.522 214.011
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 4.642.839 3.281.253
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 4.642.839 3.281.253
ARA TOPLAM
35.656.445 41.626.976
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.656.445 41.626.976
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 438.702 394.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 438.702 394.983
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
438.702 394.983
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
36.095.147 42.021.959
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 80.714.557 77.437.579
Ödenmiş Sermaye
23.000.000 23.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
437.133 437.133
Geri Alınmış Paylar (-)
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.967.707 2.967.707
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-128.494 -114.808
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-128.494 -114.808
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-128.494 -114.808
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
606.110 606.110
Yabancı Para Çevrim Farkları
606.110 606.110
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.526.418 8.526.418
Yasal Yedekler
8.526.418 8.526.418
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
42.015.019 21.215.589
Net Dönem Karı veya Zararı
3.290.664 20.799.430
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
80.714.557 77.437.579
TOPLAM KAYNAKLAR
116.809.704 119.459.538


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 66.251.109 77.082.641
Satışların Maliyeti
28 -60.320.165 -71.190.762
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.930.944 5.891.879
BRÜT KAR (ZARAR)
5.930.944 5.891.879
Genel Yönetim Giderleri
29 -1.416.087 -901.210
Pazarlama Giderleri
29 -1.235.707 -1.340.415
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 8.736.713 5.468.769
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -7.158.219 -3.806.956
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.857.644 5.312.067
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.857.644 5.312.067
Finansman Gelirleri
33 508.627 745.245
Finansman Giderleri
33 -1.106.068 -1.492.268
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.260.203 4.565.044
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-969.539 -986.808
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -875.522 -723.866
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -94.017 -262.942
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.290.664 3.578.236
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.290.664 3.578.236
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
Ana Ortaklık Payları
27 3.290.664 3.578.236
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,14307200 0,15557500
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-13.686 1.618
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.108 2.022
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.422 -404
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.422 -404
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
27 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.686 1.618
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.276.978 3.579.854
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.276.978 3.579.854http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758804


BIST
18:0588.125
Değişim :  -3,72% |  -3.402,55
Açılış :  91.834  
Önceki Kapanış :  91.528  
En Yüksek
92.299
En Düşük
88.125
BIST En Aktif Hisseler
BNTAS 2,42 47.268.423 % 10,00  
SASA 7,26 219.623.200 % 10,00  
PGSUS 34,54 376.437.090 % 10,00  
TUCLK 3,30 22.058.889 % 10,00  
COSMO 2,20 90.554 % 10,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,0183 8,0585 % 3,04  
Frank 6,7534 6,7940 % 2,11  
Riyal 1,7135 1,7221 % 0,91  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.627 1.629 -1,48  
Altın Gr. 336 336 0,71  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,44 14,49 0,09  
Gümüş Gr. 2,99 3,00 0,04  
B. Petrol 24,92 24,92 -1,42