***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2017 18:44***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -41.172 0 -41.172 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.145.805 0 0 0 11.239.245 9.741.624 20.980.869 54.096.452 0 54.096.452
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 1.164.832 8.576.792 -9.741.624 -1.164.832 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29.204 0 -29.204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.866.059 1.866.059 1.836.855 0 1.836.855
Dönem Karı (Zararı)
1.866.059 1.866.059 1.866.059 1.866.059
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.204 -29.204 0 0 0 0 -29.204 -29.204
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 -8.576.793 -8.576.793 -8.576.793 -8.576.793
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -70.376 0 -70.376 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.310.637 0 0 0 11.239.244 1.866.059 13.105.303 47.356.514 0 47.356.514
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -50.861 0 -50.861 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.310.637 0 0 0 11.239.245 10.355.164 21.594.409 55.865.135 0 55.865.135
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 1.128.906 9.226.258 -10.355.164 -1.128.906 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.282 0 -1.282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.127.998 3.127.998 3.126.716 0 3.126.716
Dönem Karı (Zararı)
0 3.127.998 3.127.998 3.127.998 0 3.127.998
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.282 -1.282 0 0 0 0 -1.282 -1.282
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 -7.500.000 -7.500.000 -7.500.000 -7.500.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -52.143 0 -52.143 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.439.543 0 0 0 12.965.503 3.127.998 16.093.501 51.491.851 0 51.491.851


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.996.914 -11.723.049
Dönem Karı (Zararı)
3.127.998 1.866.059
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.395.299 1.322.532
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 96.607 80.819
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
816.797 461.993
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 493.063 2.106
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 323.734 459.887
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
212.375 870.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 42.665 186.428
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 2.407 23.236
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 167.303 661.087
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
40.361 -112.807
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 -1.875.091 -1.123.869
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 1.682.114 1.019.890
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -12.348 89.736
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 245.686 -98.564
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 784.569 487.710
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 -555.410 -465.934
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.403.414 -17.871.968
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.181.412 1.338.574
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.555 -75.313
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -7.008.033 -7.139.231
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.208.115 -11.694.259
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -7.409 -301.739
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.880.117 -14.683.377
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -20.395 -327.214
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -2.266.795 -492.979
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
170.393 3.780.521
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-223.355 -375.112
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-223.355 -375.112
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -223.355 -375.112
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.665.804 -633.114
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.966.472 7.839.700
Kredilerden Nakit Girişleri
8 14.966.472 7.839.700
Ödenen Temettüler
-7.500.000 -8.576.793
Ödenen Faiz
31-33 199.332 103.979
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-554.465 -12.731.275
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-554.465 -12.731.275
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.504.106 13.686.027
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.949.641 954.752


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.949.761 3.504.106
Finansal Yatırımlar
7 157.593 115.680
Ticari Alacaklar
10 49.406.556 47.963.893
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 0 29.672
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 49.406.556 47.934.221
Diğer Alacaklar
11 37.792 39.347
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 37.792 39.347
Türev Araçlar
12 0 238.579
Stoklar
13 33.099.765 26.415.466
Peşin Ödenmiş Giderler
15 756.803 1.862.549
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 6.816.446 5.554.765
ARA TOPLAM
93.224.716 85.694.385
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
93.224.716 85.694.385
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 10.190 10.190
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 18.280 18.280
Maddi Duran Varlıklar
18 278.340 255.642
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 441.875 337.826
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 441.875 337.826
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 567.793 354.219
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.316.478 976.157
TOPLAM VARLIKLAR
94.541.194 86.670.542
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 14.966.472 0
Ticari Borçlar
10 25.674.382 26.894.845
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 317.369 419.373
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 25.357.013 26.475.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 46.049 100.538
Diğer Borçlar
11 80.020 87.429
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 80.020 87.429
Türev Araçlar
12 178.829 0
Ertelenmiş Gelirler
15 370.701 912.713
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 162.803 1.431.775
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.325.749 1.156.039
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.325.749 1.156.039
ARA TOPLAM
42.805.005 30.583.339
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.805.005 30.583.339
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 244.338 222.068
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 244.338 222.068
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
244.338 222.068
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
43.049.343 30.805.407
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 51.491.851 55.865.135
Ödenmiş Sermaye
23.000.000 23.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
437.133 437.133
Geri Alınmış Paylar (-)
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.967.707 2.967.707
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-52.143 -50.861
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-52.143 -50.861
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-52.143 -50.861
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
606.110 606.110
Yabancı Para Çevrim Farkları
606.110 606.110
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.439.543 7.310.637
Yasal Yedekler
8.439.543 7.310.637
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12.965.503 11.239.245
Net Dönem Karı veya Zararı
3.127.998 10.355.164
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
51.491.851 55.865.135
TOPLAM KAYNAKLAR
94.541.194 86.670.542


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 120.712.116 86.252.854 66.498.308 41.565.606
Satışların Maliyeti
28 -112.050.661 -79.590.764 -62.001.203 -38.643.012
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.661.455 6.662.090 4.497.105 2.922.594
BRÜT KAR (ZARAR)
8.661.455 6.662.090 4.497.105 2.922.594
Genel Yönetim Giderleri
29 -2.113.594 -2.212.612 -1.299.595 -1.473.830
Pazarlama Giderleri
29 -2.557.344 -1.913.157 -1.530.835 -864.348
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 4.436.412 2.998.737 -457.716 692.696
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -3.241.341 -2.299.397 -72.697 135.850
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.185.588 3.235.661 1.136.262 1.412.962
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 7.689 8.418 7.689 8.418
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.193.277 3.244.079 1.143.951 1.421.380
Finansman Gelirleri
33 2.010.720 1.754.516 1.773.796 422.673
Finansman Giderleri
33 -3.291.430 -2.644.826 -2.384.176 -950.328
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.912.567 2.353.769 533.571 893.725
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-784.569 -487.710 -113.238 -179.723
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -997.823 -543.242 -163.095 -210.230
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 213.254 55.532 49.857 30.507
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.127.998 1.866.059 420.333 714.002
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.127.998 1.866.059 420.333 714.002
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
27 3.127.998 1.866.059 420.333 714.002
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,13599991 0,08113300 0,01827535 0,03104357
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.282 -29.204 -2.279 -4.190
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.602 -36.505 -2.848 -5.238
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
320 7.301 569 1.048
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
320 7.301 569 1.048
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.282 -29.204 -2.279 -4.190
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.126.716 1.836.855 418.054 709.812
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.126.716 1.836.855 418.054 709.812http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/623321


BIST
18:0588.059
Değişim :  -0,07% |  -65,58
Açılış :  87.937  
Önceki Kapanış :  88.125  
En Yüksek
88.812
En Düşük
86.815
BIST En Aktif Hisseler
OYLUM 2,86 14.698.969 % 10,00  
KERVT 3,19 43.181.686 % 10,00  
GSDHO 1,10 33.591.453 % 10,00  
DITAS 9,68 2.403.934 % 10,00  
KNFRT 6,60 11.519.245 % 10,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,1246 8,1654 % 1,54  
Frank 6,8239 6,8650 % 0,98  
Riyal 1,7459 1,7547 % 1,99  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.621 1.622 -6,76  
Altın Gr. 343 343 4,94  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,93 13,96 -0,50  
Gümüş Gr. 2,94 2,95 -0,05  
B. Petrol 26,18 26,18 -1,77