***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2017 18:17***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -41.172 0 -41.172 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.145.805 0 0 0 11.239.245 9.741.624 20.980.869 54.096.452 0 54.096.452
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 1.164.832 8.576.792 -9.741.624 -1.164.832 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.819 0 -25.819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.120.994 4.120.994 4.095.175 0 4.095.175
Dönem Karı (Zararı)
4.120.994 4.120.994 4.120.994 4.120.994
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.819 -25.819 0 0 0 0 -25.819 -25.819
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 -8.576.793 -8.576.793 -8.576.793 -8.576.793
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -66.991 0 -66.991 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.310.637 0 0 0 11.239.244 4.120.994 15.360.238 49.614.834 0 49.614.834
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -50.861 0 -50.861 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.310.637 0 0 0 11.239.245 10.355.164 21.594.409 55.865.135 0 55.865.135
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 1.128.906 9.226.258 -10.355.164 -1.128.906 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.598 0 6.598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.163.149 5.163.149 5.169.747 0 5.169.747
Dönem Karı (Zararı)
0 5.163.149 5.163.149 5.163.149 0 5.163.149
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.598 6.598 0 0 0 0 6.598 6.598
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 -7.500.000 -7.500.000 -7.500.000 -7.500.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -44.263 0 -44.263 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.439.543 0 0 0 12.965.503 5.163.149 18.128.652 53.534.882 0 53.534.882


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.754.441 -1.823.953
Dönem Karı (Zararı)
5.163.149 4.120.994
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.791.651 2.542.737
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 139.309 124.387
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
723.039 648.490
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 493.063 28.912
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 229.976 619.578
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-286.710 928.262
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 47.568 202.074
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 3.630 23.236
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -337.908 702.952
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
115.279 -107.840
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 -3.230.215 -1.690.638
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 3.009.670 1.600.417
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -27.465 87.044
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 363.289 -104.663
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 1.312.088 1.053.966
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 -211.354 -104.528
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.209.976 -12.152.825
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -4.506.843 -912.458
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 12.104 -84.644
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -3.501.983 -2.609.152
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -4.209.982 -8.253.304
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.272 -293.267
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.255.176 -5.489.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -20.395 -327.214
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -2.430.122 -703.161
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-48.748 4.695.516
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-225.028 -456.403
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-225.028 -456.403
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -100.293 -128.731
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -124.735 -327.672
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.932.027 -8.486.572
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.880.830 0
Kredilerden Nakit Girişleri
8 13.880.830 0
Ödenen Temettüler
-7.500.000 -8.576.793
Ödenen Faiz
31-33 551.197 90.221
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.047.442 -10.766.928
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.047.442 -10.766.928
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.504.106 13.686.027
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.456.664 2.919.099


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.456.842 3.504.106
Finansal Yatırımlar
7 157.453 115.680
Ticari Alacaklar
10 51.614.384 47.963.893
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 642 29.672
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 51.613.742 47.934.221
Diğer Alacaklar
11 27.243 39.347
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 27.243 39.347
Türev Araçlar
12 127.357 238.579
Stoklar
13 29.687.473 26.415.466
Peşin Ödenmiş Giderler
15 796.334 1.862.549
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 5.938.961 5.554.765
ARA TOPLAM
90.806.047 85.694.385
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
90.806.047 85.694.385
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 10.190 10.190
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 18.280 18.280
Maddi Duran Varlıklar
18 248.223 255.642
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 430.964 337.826
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 430.964 337.826
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 507.564 354.219
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.215.221 976.157
TOPLAM VARLIKLAR
92.021.268 86.670.542
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 13.880.830 0
Ticari Borçlar
10 22.657.398 26.894.845
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 256.695 419.373
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 22.400.703 26.475.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 94.086 100.538
Diğer Borçlar
11 84.157 87.429
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 84.157 87.429
Türev Araçlar
12 0 0
Ertelenmiş Gelirler
15 230.178 912.713
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 468.735 1.431.775
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 821.761 1.156.039
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 821.761 1.156.039
ARA TOPLAM
38.237.145 30.583.339
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.237.145 30.583.339
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 249.241 222.068
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 249.241 222.068
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
249.241 222.068
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
38.486.386 30.805.407
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 53.534.882 55.865.135
Ödenmiş Sermaye
23.000.000 23.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
437.133 437.133
Geri Alınmış Paylar (-)
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.967.707 2.967.707
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-44.263 -50.861
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-44.263 -50.861
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-44.263 -50.861
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
606.110 606.110
Yabancı Para Çevrim Farkları
606.110 606.110
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.439.543 7.310.637
Yasal Yedekler
8.439.543 7.310.637
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12.965.503 11.239.245
Net Dönem Karı veya Zararı
5.163.149 10.355.164
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
53.534.882 55.865.135
TOPLAM KAYNAKLAR
92.021.268 86.670.542


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 185.955.441 131.911.871 65.243.325 45.659.017
Satışların Maliyeti
28 -172.768.136 -121.275.105 -60.717.475 -41.684.341
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.187.305 10.636.766 4.525.850 3.974.676
BRÜT KAR (ZARAR)
13.187.305 10.636.766 4.525.850 3.974.676
Genel Yönetim Giderleri
29 -3.023.844 -3.050.270 -910.250 -837.658
Pazarlama Giderleri
29 -3.604.557 -2.825.924 -1.047.213 -912.767
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 6.403.341 3.915.113 1.966.929 916.376
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -4.544.100 -2.950.298 -1.302.759 -650.901
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.418.145 5.725.387 3.232.557 2.489.726
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 7.689 8.418 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.425.834 5.733.805 3.232.557 2.489.726
Finansman Gelirleri
33 2.319.812 2.475.376 309.092 720.860
Finansman Giderleri
33 -4.270.409 -3.034.221 -978.979 -389.395
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.475.237 5.174.960 2.562.670 2.821.191
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.312.088 -1.053.966 -527.519 -566.256
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.467.082 -1.103.218 -469.259 -559.976
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 154.994 49.252 -58.260 -6.280
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.163.149 4.120.994 2.035.151 2.254.935
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.163.149 4.120.994 2.035.151 2.254.935
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
27 5.163.149 4.120.994 2.035.151 2.254.935
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,22400000 0,17900000 0,08800000 0,09800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.598 -25.819 7.880 -806
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.247 -32.274 9.849 -1.007
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.649 6.455 -1.969 201
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.649 6.455 -1.969 201
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
27 0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.598 -25.819 7.880 -806
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.169.747 4.095.175 2.043.031 2.254.129
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.169.747 4.095.175 2.043.031 2.254.129http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637748


BIST
14:36108.837
Değişim :  0,68% |  739,78
Açılış :  108.926  
Önceki Kapanış :  108.097  
En Yüksek
109.231
En Düşük
108.327
BIST En Aktif Hisseler
ARDYZ 29,26 73.721.733 % 10,00  
FRIGO 17,93 1.804.386 % 10,00  
INTEM 10,82 19.126.712 % 9,96  
DOBUR 14,02 3.317.930 % 9,96  
YONGA 30,08 734.193 % 9,94  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4758 8,5183 % 1,12  
Frank 6,9874 7,0295 % 0,82  
Riyal 1,7965 1,8056 % 0,99  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.720 1.720 -7,49  
Altın Gr. 374 374 2,10  
Cumhuriyet 2.429 2.458 2,30  
Tam 2.501 2.530 10,10  
Yarım 1.220 1.235 1,20  
Çeyrek 610 617 0,60  
Gümüş.Ons 17,88 17,92 -0,17  
Gümüş Gr. 3,89 3,90 -0,00  
B. Petrol 38,91 38,91 -0,66