***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2022 20:06
***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -2.845.141 9.282.945 169.053.397 -667.148 -45.209.100 3.441.327 -238.850.799 25.752.988 29.958.469 29.958.469
Transferler
4.535.317 21.217.671 -25.752.988 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.850.280 19.688.774 15.838.494 15.838.494
Dönem Karı (Zararı)
19.688.774 19.688.774 19.688.774
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.850.280 -3.850.280 -3.850.280
Sermaye Arttırımı
80.930.233 177.347 81.107.580 81.107.580
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-4.535.317 -4.535.317 -4.535.317
Dönem Sonu Bakiyeler
190.930.233 -7.380.458 9.460.292 169.053.397 -667.148 -49.059.380 7.976.644 -217.633.128 19.688.774 122.369.226 122.369.226
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
190.930.233 -7.793.458 9.460.292 280.430.161 -2.988.950 -418.671 -91.122.003 3.441.327 -213.097.811 25.757.797 194.598.917 3.300 194.602.217
Transferler
25.757.797 -25.757.797
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-460.032 -1.778.772 50.910.319 48.671.515 -9.985 48.661.530
Dönem Karı (Zararı)
50.910.319 50.910.319 -9.985 50.900.334
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-460.032 -1.778.772 -2.238.804 -2.238.804
Sermaye Arttırımı
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
190.930.233 -7.793.458 9.460.292 280.430.161 -2.988.950 -878.703 -92.900.775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.441.327 -187.340.014 50.910.319 243.270.432 -6.685 243.263.747


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
309.755.426 60.105.638
Dönem Karı (Zararı)
50.900.334 19.688.774
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
50.900.334 19.688.774
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
155.745.032 93.292.895
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
60.402.250 34.227.736
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
961.943 -15.277
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
961.943 -15.277
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.818.401 977.193
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.822.325 2.206.504
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.484.971 139.150
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.511.105 -1.368.461
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11 45.327.647 34.382.173
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
52.072.789 33.778.403
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.223.465 -4.812.850
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.223.465 -4.812.850
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 -7.680.625 -5.331.343
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.933.908 86.860
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.933.908 86.860
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
103.110.060 -52.876.031
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -23.171.341 -35.530.305
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.771.046 -11.845.435
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -312.609.103 -88.212.234
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-55.623.422 -50.213.519
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 395.695.535 96.482.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.950.485 6.080.059
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.341.859 1.020.366
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
148.503.478 38.527.964
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.206.385 -9.185.521
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
309.755.426 60.105.638
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-159.970.741 -65.732.429
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.049.293 746.939
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-165.020.034 -66.479.368
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-59.960.810 41.526.302
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 81.107.580
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
81.107.580
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -4.535.317
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.535.317
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
925.803.943 325.515.525
Kredilerden Nakit Girişleri
925.803.943 325.515.525
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-866.349.700 -312.961.912
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-866.349.700 -312.961.912
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-10.403.973 -621.045
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.025.427 -5.254.909
Ödenen Faiz
-96.985.653 -41.723.620
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
89.823.875 35.899.511
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
89.823.875 35.899.511
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 49.168.829 14.228.238
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 138.992.704 50.127.749


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 138.992.704 49.168.829
Finansal Yatırımlar
11 20.000 50.021
Ticari Alacaklar
5 265.844.003 245.345.351
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.966.843 312.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 263.877.160 245.033.285
Diğer Alacaklar
57.838.571 33.310.144
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 7.362.414 3.247.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 50.476.157 30.062.356
Stoklar
8 781.368.461 468.759.358
Peşin Ödenmiş Giderler
10 192.491.055 136.867.633
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
192.491.055 136.867.633
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 866.076 850.290
Diğer Dönen Varlıklar
90.967.183 55.954.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
90.967.183 55.954.662
ARA TOPLAM
1.528.388.053 990.306.288
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.528.388.053 990.306.288
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 9.469.958 9.469.958
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
11 9.469.958 9.469.958
Diğer Alacaklar
7 6.822.760 10.580.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 6.822.760 10.580.141
Maddi Duran Varlıklar
12 674.341.211 552.470.174
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 223.547.741 159.218.010
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 26.439.050 23.203.439
Diğer Haklar
13 8.909.050 5.673.439
Markalar
13 17.530.000 17.530.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 356.656
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
940.977.376 754.941.722
TOPLAM VARLIKLAR
2.469.365.429 1.745.248.010
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 251.990.035 150.541.619
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 251.990.035 150.541.619
Banka Kredileri
4 178.379.461 103.609.694
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
73.610.574 46.931.925
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 232.626.968 251.057.616
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 232.626.968 251.057.616
Banka Kredileri
4 232.626.968 251.057.616
Ticari Borçlar
5 838.841.440 499.188.711
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 838.841.440 499.188.711
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 30.496.370 26.545.885
Diğer Borçlar
7 4.089.141 14.054.412
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 259.565 10.663.538
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 3.829.576 3.390.874
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 262.271.364 113.767.886
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 262.271.364 113.767.886
Kısa Vadeli Karşılıklar
30.897.074 22.372.738
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 15.397.988 10.575.663
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 15.499.086 11.797.075
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
1.651.212.392 1.077.528.867
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.651.212.392 1.077.528.867
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
552.378.731 444.034.926
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 552.378.731 444.034.926
Banka Kredileri
4 312.148.359 269.209.142
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
240.230.372 174.825.784
Ticari Borçlar
0
Diğer Borçlar
7 4.105.623 3.202.466
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 4.105.623 3.202.466
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.938.549 7.644.484
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 6.328.524 6.328.524
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.610.025 1.315.960
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 10.466.387 18.235.050
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
574.889.290 473.116.926
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.226.101.682 1.550.645.793
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
243.270.432 194.598.917
Ödenmiş Sermaye
16 350.000.000 350.000.000
Birleşme Denkleştirme Hesabı
16 -159.069.767 -159.069.767
Geri Alınmış Paylar (-)
16 -7.793.458 -7.793.458
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 9.460.292 9.460.292
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
277.441.211 277.441.211
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
277.441.211 277.441.211
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 280.430.161 280.430.161
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.988.950 -2.988.950
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -93.779.478 -91.540.674
Yabancı Para Çevrim Farkları
-878.703
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
16 -92.900.775 -91.540.674
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-92.900.775 -91.540.674
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 3.441.327 3.441.327
Yasal Yedekler
16 3.441.327 3.441.327
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-187.340.014 -213.097.811
Net Dönem Karı veya Zararı
50.910.319 25.757.797
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-6.685 3.300
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
243.263.747 194.602.217
TOPLAM KAYNAKLAR
2.469.365.429 1.745.248.010


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 1.425.788.152 723.837.531 846.305.330 393.205.004
Satışların Maliyeti
12 -931.059.585 -492.855.577 -543.423.322 -266.319.544
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
494.728.567 230.981.954 302.882.008 126.885.460
BRÜT KAR (ZARAR)
494.728.567 230.981.954 302.882.008 126.885.460
Genel Yönetim Giderleri
13 -58.204.067 -26.060.698 -39.669.691 -15.067.146
Pazarlama Giderleri
13 -290.971.120 -129.921.640 -156.781.201 -74.495.689
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
13 -10.318.398 -4.578.452 -4.831.654 -2.631.156
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 98.518.271 27.580.370 60.349.434 7.392.569
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -44.683.194 -7.818.544 -23.965.994 -2.843.119
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
189.070.059 90.182.990 137.982.902 39.240.919
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 2.099.267 466.204 60.373 137.638
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -165.359 -553.064 -163.737 -553.064
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
191.003.967 90.096.130 137.879.538 38.825.493
Finansman Gelirleri
20.015.670 43.336.858 7.911.062 17.968.332
Finansman Giderleri
-167.799.928 -119.075.557 -99.348.348 -54.162.029
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
43.219.709 14.357.431 46.442.252 2.631.796
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
7.680.625 5.331.343 40.020 1.947.963
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 7.680.625 5.331.343 40.020 1.947.963
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
50.900.334 19.688.774 46.482.272 4.579.759
DÖNEM KARI (ZARARI)
50.900.334 19.688.774 46.482.272 4.579.759
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-9.985 -14.428 0
Ana Ortaklık Payları
50.910.319 19.688.774 46.496.700 4.579.759
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç 0,00150000 0,00060000 0,00130000 0,00010000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.238.804 -3.850.280 -992.656 1.609.791
Yabancı Para Çevrim Farkları
-460.032 -642.543
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-460.032 -642.543
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.223.465 -4.812.850 -437.641 2.012.239
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.223.465 -4.812.850 -437.641 2.012.239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
444.693 962.570 87.528 -402.448
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
444.693 962.570 87.528 -402.448
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.238.804 -3.850.280 -992.656 1.609.791
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.661.530 15.838.494 45.489.616 6.189.550
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-9.985 -14.428 0
Ana Ortaklık Payları
48.671.515 15.838.494 45.504.044 6.189.550http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057345


BIST'
12:359.814
Değişim :  0,59% |  57,50
Açılış :  9.808  
Önceki Kapanış :  9.757  
En Düşük
9.747
En Yüksek
9.849
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:35
CASA 98,00 2.516.542 % 0,00  
BRMEN 6,05 698.382 % 0,00  
FONET 25,86 94.661.331 % 0,00  
ATSYH 45,00 427.843 % 0,00  
BRKO 4,99 2.278.355 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 32,3524 32,3565 % 0,17  
Euro 34,3983 34,4292 % -0,71  
Sterlin 40,3487 40,5509 % -0,84  
Frank 35,4520 35,6297 % -0,48  
Riyal 8,6402 8,6835 % -0,01  
12:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,84 27,90 % 0,66  
Platin 975,34 978,32 % 0,66  
Paladyum 1.049,74 1.055,49 % 0,66  
Brent Pet. 90,10 90,10 % 0,66  
Altın Ons 2.343,36 2.344,21 % 0,66