***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

30.06.2020 14:43***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
124.266 69.480 193.746 115.589 58.018 173.607
GARANTİ VE KEFALETLER
124.266 65.728 189.994 115.589 58.018 173.607
Teminat Mektupları
124.266 16.903 141.169 115.589 16.302 131.891
Diğer Teminat Mektupları
124.266 16.903 141.169 115.589 16.302 131.891
Diğer Garantilerimizden
48.825 48.825 41.716 41.716
TAAHHÜTLER
0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.752 3.752
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.752 3.752
Diğer
3.752 3.752
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
86.600 86.600 86.600 86.600
EMANET KIYMETLER
750 750 750 750
Tahsile Alınan Çekler
750 750 750 750
REHİNLİ KIYMETLER
85.850 85.850 85.850 85.850
Teminat Senetleri
850 850 850 850
Gayrimenkul
85.000 85.000 85.000 85.000
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
210.866 69.480 280.346 202.189 58.018 260.207


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
3.835 7.222
Kredilerden Alınan Faizler
2.263 4.354
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
3
Bankalardan Alınan Faizler
1.296 95
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
26 2.453
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
167
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
167
Diğer Faiz Gelirleri
250 150
FAİZ GİDERLERİ (-)
0 -19
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
0 -19
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
3.835 7.203
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
-56 -63
Alınan Ücret ve Komisyonlar
143 128
Gayri Nakdi Kredilerden
143 128
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-199 -191
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
-199 -191
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
-571 1.146
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-2.984 4
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
2.413 1.142
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
52 39
FAALİYET BRÜT KÂRI
3.260 8.325
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
-224 -62
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-989 -838
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.398 -937
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
649 6.488
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
649 6.488
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-230 -1.445
Cari Vergi Karşılığı
-329 -1.461
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
99 16
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
419 5.043
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
419 5.043
Grubun Karı (Zararı)
419 5.043
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİK 60.000 2.375 -80 66.411 10.880 139.586 0 139.586
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
60.000 2.375 -80 66.411 10.880 139.586 0 139.586
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4 5.043 5.047 0 5.047
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000 2.375 -76 66.411 10.880 5.043 144.633 0 144.633
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
60.000 2.375 0 77.291 16.732 156.398 0 156.398
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
60.000 2.375 0 77.291 16.732 156.398 0 156.398
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 419 419 0 419
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000 2.375 0 77.291 16.732 419 156.817 0 156.817


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
53.312 12.958 66.270 48.091 26.394 74.485
Nakit ve Nakit Benzerleri
53.152 12.958 66.110 47.931 26.394 74.325
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
592 905 1.497 289 841 1.130
Bankalar
48.059 12.053 60.112 45.141 25.553 70.694
Para Piyasalarından Alacaklar
4.501 4.501 2.501 2.501
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
160 160 160 160
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
160 160 160 160
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
77.261 15.584 92.845 77.289 14.080 91.369
Krediler
77.261 77.261 77.289 77.289
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
15.584 15.584 14.080 14.080
Donuk Alacaklar
1.201 1.201 1.201 1.201
Özel Karşılıklar (-)
-1.201 -1.201 -1.201 -1.201
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
613 613 636 636
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
536 536 453 453
Diğer
536 536 453 453
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
3.471 3.471 3.471 3.471
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
183 183 84 84
DİĞER AKTİFLER
5.897 10.476 16.373 4.517 3.471 7.988
VARLIKLAR TOPLAMI
141.273 39.018 180.291 134.541 43.945 178.486
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
0 0 0 0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0
FONLAR
139 15.701 15.840 44 13.963 14.007
Müstakrizlerin Fonları
139 15.701 15.840 44 13.963 14.007
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
0 0 0 0
KARŞILIKLAR
5.188 5.188 4.926 4.926
Genel Karşılıklar
4.505 4.505 4.280 4.280
Çalışan Hakları Karşılığı
683 683 646 646
Diğer Karşılıklar
0
CARİ VERGİ BORCU
605 605 1.445 1.445
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
1.812 29 1.841 1.684 26 1.710
ÖZKAYNAKLAR
156.817 156.817 156.398 156.398
Ödenmiş Sermaye
60.000 60.000 60.000 60.000
Sermaye Yedekleri
2.375 2.375 2.375 2.375
Diğer Sermaye Yedekleri
2.375 2.375 2.375 2.375
Kar Yedekleri
77.291 77.291 77.291 77.291
Yasal Yedekler
4.119 4.119 4.119 4.119
Olağanüstü Yedekler
73.172 73.172 73.172 73.172
Kar veya Zarar
17.151 17.151 16.732 16.732
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
16.732 16.732 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
419 419 16.732 16.732
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
164.561 15.730 180.291 164.497 13.989 178.486


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
419 5.043
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 4
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 4
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 4
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
419 5.047


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-6.136 995
Alınan Faizler
3.932 6.793
Ödenen Faizler
0 -19
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
143 128
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 1.185
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-989 -838
Ödenen Vergiler
-6.526 -5.227
Diğer
-2.696 -1.027
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-3.587 -7.056
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.503 -581
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-9.197 -6.923
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.833 1.137
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 -5.261
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
5.280 4.572
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-9.723 -6.061
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-304 4.620
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-53 -37
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-69 -46
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 4.954
Diğer
-182 -251
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.812 1.257
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-8.215 -184
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
74.325 63.773
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
66.110 63.589http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853454


BIST
18:05115.315
Değişim :  -1,04% |  -1.209,80
Açılış :  117.168  
Önceki Kapanış :  116.525  
En Yüksek
117.358
En Düşük
115.123
BIST En Aktif Hisseler
VKFYO 3,63 13.686.770 % 10,00  
AYEN 6,06 113.300.278 % 9,98  
KENT 565,10 13.786.537 % 9,98  
AKMGY 39,92 4.656.408 % 9,97  
CMBTN 66,20 16.428.177 % 9,97  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5245 8,5672 % 0,59  
Frank 7,2108 7,2543 % 0,07  
Riyal 1,8204 1,8295 % -0,08  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.772 1.772 -8,71  
Altın Gr. 390 390 -2,18  
Cumhuriyet 2.529 2.550 -7,10  
Tam 2.603 2.617 -7,20  
Yarım 1.264 1.280 -3,50  
Çeyrek 632 641 -1,80  
Gümüş.Ons 18,03 18,07 -0,14  
Gümüş Gr. 3,97 3,98 -0,04  
B. Petrol 42,03 42,03 0,76