***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 23:43***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
66.844.800 45.195.347 161.041 -18.244.409 65.254.386 156.719.906 16.035.194 -429.474.292 93.112.258 -32.216.303 -36.612.072 -36.612.072
Diğer Düzeltmeler
-1.585.785 1.585.785
Transferler
-32.216.303 32.216.303
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.787.964 15.683.542 68.127.774 79.023.352 79.023.352
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
5.228.477 5.228.477 5.228.477
Dönem Sonu Bakiyeler
18 66.844.800 45.195.347 161.041 -23.032.373 63.668.601 172.403.448 16.035.194 -424.245.815 62.481.740 68.127.774 47.639.757 47.639.757
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
66.844.800 45.195.347 161.041 -23.032.373 63.668.601 172.403.448 16.035.194 -424.245.815 62.481.740 68.127.774 47.639.757 47.639.757
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-6.865.840 -6.865.840 -6.865.840
Diğer Düzeltmeler
-2.116.955 2.116.955
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
66.844.800 45.195.347 161.041 -23.032.373 63.668.601 172.403.448 16.035.194 -424.245.815 55.615.900 68.127.774 40.773.917 40.773.917
Transferler
68.127.774 -68.127.774
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-28.301.900 -12.890.131 28.070.824
Dönem Karı (Zararı)
101.230.873 88.109.666 88.109.666
Dönem Sonu Bakiyeler
18 66.844.800 45.195.347 161.041 -51.334.273 48.661.515 200.474.272 16.035.194 -424.245.815 125.860.629 101.230.873 128.883.583 128.883.583


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
58.841.779 -55.682.307
Dönem Karı (Zararı)
101.230.873 68.127.774
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
101.230.873 68.127.774
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
80.745.218 35.552.298
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 42.340.085 36.522.181
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.470.689 3.112.972
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 8.582.300 2.352.306
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.111.611 760.666
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.328.115 14.399.079
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15,16 7.621.654 7.061.768
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -738.337 1.135.655
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 -9.211.432 6.201.656
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
64.863.699 47.552.329
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -154.058 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 65.017.757 47.552.329
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-33.892.071 -74.282.785
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -820.385 -781.531
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 8.656.716 9.064.687
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.545.400 -34.634
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -5.545.400 -34.634
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-110.408.371 -151.903.785
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-83.703.275 -113.171.136
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 99.955.005
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-83.703.275 -213.126.141
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.896.245 1.051.580
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 12.591.208
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.896.245 -11.539.628
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-43.921.949 -2.335.994
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-7.728.231 1.183.870
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.051.495 -64.377.351
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.820.158 -17.280.892
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-13.871.653 -47.096.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-305.301 989.183
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.301.565 -3.025.078
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.301.565 -3.025.078
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
32.896.560 27.781.141
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.653.545 11.618.167
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
30.243.015 16.162.974
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
71.567.720 -48.223.713
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -16.947.635 -5.313.858
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 0 -919.103
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6 4.221.694 -1.225.633
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.552.181 -22.569.427
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.032.299 2.540.999
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.032.299 2.540.999
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-32.582.953 -25.020.066
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -28.823.241 -22.097.831
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -3.759.712 -2.922.235
Alınan Temettüler
11 -155.585 -90.360
Alınan Faiz
154.058 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.258.082 93.298.508
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
206.302.875 285.032.184
Kredilerden Nakit Girişleri
206.302.875 285.032.184
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-237.560.957 -191.733.676
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-236.322.313 -165.751.808
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-42.425 -2.873.317
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.196.219 -23.108.551
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.031.516 15.046.774
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
245.803 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.277.319 15.046.774
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 17.464.098 2.417.322
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 27.741.417 17.464.096


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 27.741.417 17.464.098
Ticari Alacaklar
6 154.001.711 123.713.249
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
154.001.711 123.713.249
Diğer Alacaklar
7 1.335.268 1.473.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.335.268 1.473.715
Stoklar
9 166.184.515 121.150.955
Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.629.639 2.807.138
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 0 919.103
Diğer Dönen Varlıklar
17 7.745.829 9.853.042
ARA TOPLAM
363.638.379 277.381.300
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
363.638.379 277.381.300
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6 161.720.823 121.110.004
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
161.720.823 121.110.004
Diğer Alacaklar
7 14.585.849 10.551.157
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.585.849 10.551.157
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 8.190.316 5.637.272
Maddi Duran Varlıklar
12 777.288.682 607.050.269
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.842.633 8.582.887
Şerefiye
14 6.834.872 5.119.918
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 5.007.761 3.462.969
Peşin Ödenmiş Giderler
10 13.140.604 9.234.874
Diğer Duran Varlıklar
17 9.329.017 8.956.246
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
996.097.924 771.122.709
TOPLAM VARLIKLAR
1.359.736.303 1.048.504.009
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 211.809.821 190.584.119
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 323.526.057 10.821.364
Ticari Borçlar
6 94.266.310 101.317.805
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 7.058.487 238.329
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
87.207.823 101.079.476
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 14.769.890 15.075.191
Diğer Borçlar
7 9.440.939 6.261.210
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.440.939 6.261.210
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 14.637.449 18.817.393
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.639.188 2.667.314
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10.998.261 16.150.079
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 3.351.651 5.108.446
ARA TOPLAM
671.802.117 347.985.528
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
671.802.117 347.985.528
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 479.994.480 605.944.247
Diğer Borçlar
7 485.573 363.737
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
485.573 363.737
Uzun Vadeli Karşılıklar
51.350.736 35.016.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 51.350.736 35.016.817
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 27.219.814 11.553.923
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
559.050.603 652.878.724
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.230.852.720 1.000.864.252
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
128.883.583 47.639.757
Ödenmiş Sermaye
18 66.844.800 66.844.800
Sermaye Düzeltme Farkları
18 45.195.347 45.195.347
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 161.041 161.041
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.672.758 40.636.228
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.672.758 40.636.228
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
48.661.515 63.668.601
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-51.334.273 -23.032.373
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
200.474.272 172.403.448
Yabancı Para Çevrim Farkları
200.474.272 172.403.448
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 16.035.194 16.035.194
Diğer Özkaynak Payları
18 -424.245.815 -424.245.815
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 125.860.629 62.481.740
Net Dönem Karı veya Zararı
18 101.230.873 68.127.774
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
128.883.583 47.639.757
TOPLAM KAYNAKLAR
1.359.736.303 1.048.504.009


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 1.179.872.081 1.066.330.776
Satışların Maliyeti
19 -931.795.423 -807.473.506
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
248.076.658 258.857.270
BRÜT KAR (ZARAR)
248.076.658 258.857.270
Genel Yönetim Giderleri
20 -63.045.160 -44.990.803
Pazarlama Giderleri
20 -40.788.733 -66.319.217
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-655.322 -3.378.968
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 60.676.701 15.658.194
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -7.646.599 -22.004.327
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
196.617.545 137.822.149
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 5.545.400 2.401.564
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 820.385 781.531
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
202.983.330 141.005.244
Finansman Gelirleri
24 18.029.957 8.070.387
Finansman Giderleri
25 -111.125.698 -71.883.170
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
109.887.589 77.192.461
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.656.716 -9.064.687
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 0 671.484
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -8.656.716 -9.736.171
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
101.230.873 68.127.774
DÖNEM KARI (ZARARI)
101.230.873 68.127.774
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
101.230.873 68.127.774
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-41.192.031 -4.787.964
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 -13.390.793
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -35.377.375 -5.984.955
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26 7.576.137 1.196.991
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
28.070.824 15.683.542
Yabancı Para Çevrim Farkları
28.070.824 15.683.542
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.121.207 10.895.578
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
88.109.666 79.023.352
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
88.109.666 79.023.352http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747247


BIST17:591.419
Değişim :  0,10% |  1,40
Açılış :  1.424  
Önceki Kapanış :  1.418  
En Yüksek
1.427
En Düşük
1.412
BIST En Aktif Hisseler17:59
TEZOL 18,44 13.342.207 % 9,96  
GARFA 10,28 5.345.984 % 9,95  
AKYHO 2,71 32.637.000 % 9,72  
GLRYH 2,62 15.259.778 % 8,71  
SNKRN 26,56 1.045.989 % 8,41  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 8,6280 8,6605 % 1,58  
Euro 10,1258 10,1884 % 1,29  
Sterlin 11,8457 11,9051 % 1,07  
Frank 9,2438 9,2995 % 1,03  
Riyal 2,3008 2,3123 % 1,54  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.754 1.755 0,74  
Altın Gr. 488 488 7,24  
Cumhuriyet 3.210 3.258 18,00  
Tam 3.191 3.273 18,03  
Yarım 1.542 1.583 8,72  
Çeyrek 774 792 4,36  
Gümüş.Ons 22,38 22,43 -0,51  
Gümüş Gr. 6,22 6,23 -0,04  
B. Petrol 75,25 75,25 -0,42