***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2019 18:39***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
66.844.800 45.195.347 161.041 -23.032.373 63.668.601 172.403.448 16.035.194 -424.245.815 62.481.740 68.127.774 47.639.757 47.639.757
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-6.865.840 -6.865.840 -6.865.840
Diğer Düzeltmeler
-1.830.694 1.830.694 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
66.844.800 45.195.347 161.041 -23.032.373 63.668.601 172.403.448 16.035.194 -424.245.815 55.615.900 68.127.774 40.773.917 40.773.917
Transferler
68.127.774 -68.127.774 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.421.991 57.225.601 79.829.621 110.633.231 110.633.231
Dönem Sonu Bakiyeler
66.844.800 45.195.347 161.041 -49.454.364 61.837.907 229.629.049 16.035.194 -424.245.815 125.574.368 79.829.621 151.407.148 151.407.148
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
66.844.800 45.195.347 161.041 -51.334.273 48.661.515 200.474.272 16.035.194 -424.245.815 125.860.629 101.230.873 128.883.583 128.883.583
Diğer Düzeltmeler
-1.628.700 1.628.700 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
66.844.800 45.195.347 161.041 -51.334.273 47.032.815 200.474.272 16.035.194 -424.245.815 127.489.329 101.230.873 128.883.583 128.883.583
Transferler
101.230.873 -101.230.873 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.101.872 -204.616 80.877.803 73.571.315 73.571.315
Dönem Sonu Bakiyeler
66.844.800 45.195.347 161.041 -58.436.145 47.032.815 200.269.656 16.035.194 -424.245.815 228.720.202 80.877.803 202.454.898 202.454.898


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
126.944.432 -16.275.709
Dönem Karı (Zararı)
80.877.803 56.110.203
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
75.133.707 1.488.384
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30.314.452 25.043.160
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.514.672 -528.053
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -3.233.123 -209.026
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 718.451 -319.027
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.544.217 10.226.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13,14 8.411.389 6.052.562
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 3.636.144 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 -503.316 4.173.448
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
53.993.163 31.947.672
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -201.528 -2.295.975
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 54.194.691 34.243.647
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-24.074.008 -66.830.277
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -487.869 -655.092
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 6.378.679 2.319.598
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-20.255 -34.634
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-20.255 -34.634
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-27.410.720 -69.699.584
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-68.786.059 -73.298.949
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -14.586.201
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-68.786.059 -58.712.748
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
89.333 -1.350.642
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -920.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
89.333 -429.668
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-43.964.009 7.626.923
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6.031.707 6.258.691
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
71.781.907 -21.908.103
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
15.603.721 -1.835.520
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
56.178.186 -20.072.583
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.497.183 2.078.105
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.936.479 -2.718.667
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9.936.479 -2.718.667
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.997.261 13.613.058
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-14.351.065 6.055.757
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
10.353.804 7.557.301
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
128.600.790 -12.100.997
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.656.358 -4.174.712
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-50.177.675 -6.384.212
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
552.390 1.789.384
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
552.390 1.789.384
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-50.931.593 -10.544.871
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -40.365.318 -10.265.107
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.566.275 -279.764
Alınan Temettüler
0 75.300
Alınan Faiz
20 201.528 2.295.975
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-51.116.575 68.870.065
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
153.446.851 178.644.007
Kredilerden Nakit Girişleri
153.446.851 178.644.007
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-204.563.426 -109.773.942
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-201.620.145 -85.140.113
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
0 -2.570.619
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-2.943.281 -22.063.210
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.650.182 46.210.144
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.572.665 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.222.847 46.210.144
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 27.741.417 2.417.323
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
54.964.264 48.627.467


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 54.964.264 27.741.417
Ticari Alacaklar
6 225.280.921 154.001.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
225.280.921 154.001.711
Diğer Alacaklar
7 1.089.476 1.335.268
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.089.476 1.335.268
Stoklar
9 209.430.073 166.184.515
Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.595.366 6.629.639
Diğer Dönen Varlıklar
15 10.644.445 7.745.829
ARA TOPLAM
507.004.545 363.638.379
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
507.004.545 363.638.379
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
162.460.795 161.720.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 162.460.795 161.720.823
Diğer Alacaklar
7 14.742.308 14.585.849
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.742.308 14.585.849
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 8.889.599 8.190.316
Maddi Duran Varlıklar
12 807.819.450 777.288.682
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20.002.166 11.842.633
Şerefiye
7.011.300 6.834.872
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.990.866 5.007.761
Peşin Ödenmiş Giderler
10 8.143.170 13.140.604
Diğer Duran Varlıklar
15 20.781.466 9.329.017
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.042.838.954 996.097.924
TOPLAM VARLIKLAR
1.549.843.499 1.359.736.303
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 191.489.305 211.809.821
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 74.474.784 323.526.057
Ticari Borçlar
119.667.699 94.266.310
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 22.662.208 7.058.487
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 97.005.491 87.207.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 16.267.073 14.769.890
Diğer Borçlar
7 19.856.053 9.440.939
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 12.367.200
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.488.853 9.440.939
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.655.297 14.637.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 5.122.406 3.639.188
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 12.532.891 10.998.261
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 13.705.455 3.351.651
ARA TOPLAM
453.115.666 671.802.117
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
453.115.666 671.802.117
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 756.839.160 479.994.480
Diğer Borçlar
7 46.387.456 485.573
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 46.380.518 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.938 485.573
Uzun Vadeli Karşılıklar
58.571.486 51.350.736
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 58.571.486 51.350.736
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 32.474.833 27.219.814
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
894.272.935 559.050.603
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.347.388.601 1.230.852.720
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
202.454.898 128.883.583
Ödenmiş Sermaye
16 66.844.800 66.844.800
Sermaye Düzeltme Farkları
16 45.195.347 45.195.347
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 161.041 161.041
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.403.330 -2.672.758
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.403.330 -2.672.758
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
47.032.815 48.661.515
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-58.436.145 -51.334.273
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
200.269.656 200.474.272
Yabancı Para Çevrim Farkları
200.269.656 200.474.272
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 16.035.194 16.035.194
Diğer Özkaynak Payları
16 -424.245.815 -424.245.815
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 228.720.202 125.860.629
Net Dönem Karı veya Zararı
80.877.803 101.230.873
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
202.454.898 128.883.583
TOPLAM KAYNAKLAR
1.549.843.499 1.359.736.303


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 904.520.198 872.218.457 285.965.125 313.787.133
Satışların Maliyeti
17 -701.175.702 -672.720.688 -228.120.491 -240.848.039
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
203.344.496 199.497.769 57.844.634 72.939.094
BRÜT KAR (ZARAR)
203.344.496 199.497.769 57.844.634 72.939.094
Genel Yönetim Giderleri
-48.217.138 -44.123.204 -10.054.170 -13.357.618
Pazarlama Giderleri
18 -32.794.529 -34.430.687 -11.299.241 -9.950.277
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-613.554 -157.649 -59.545 -61.713
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16.052.993 28.175.443 864.635 23.310.284
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-749.967 0 -9.155 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
137.022.301 148.961.672 37.287.158 72.879.770
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 20.255 5.231.548 14.228 538.115
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 487.869 749.956 -21.119 270.764
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
137.530.425 154.943.176 37.280.267 73.688.649
Finansman Gelirleri
20 20.788.696 13.125.215 8.557.953 8.768.305
Finansman Giderleri
20 -71.062.639 -70.648.207 -25.625.953 -30.729.774
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
87.256.482 97.420.184 20.212.267 51.727.180
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.378.679 -17.590.563 -3.722.861 -10.774.688
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -6.378.679 -17.590.563 -3.722.861 -10.774.688
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
80.877.803 79.829.621 16.489.406 40.952.492
DÖNEM KARI (ZARARI)
80.877.803 79.829.621 16.489.406 40.952.492
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
80.877.803 79.829.621 16.489.406 40.952.492
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.101.872 -26.421.991 3.083.208 -13.845.724
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -8.877.340 -33.027.489 3.854.010 -17.307.155
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 1.775.468 6.605.498 -770.802 3.461.431
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-204.616 57.225.601 -14.056.179 32.453.955
Yabancı Para Çevrim Farkları
-204.616 57.225.601 -14.056.179 32.453.955
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.306.488 30.803.610 -10.972.971 18.608.231
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
73.571.315 110.633.231 5.516.435 59.560.723
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
73.571.315 110.633.231 5.516.435 59.560.723http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797048


BIST
17:591.419
Değişim :  0,10% |  1,40
Açılış :  1.424  
Önceki Kapanış :  1.418  
En Yüksek
1.427
En Düşük
1.412
BIST En Aktif Hisseler17:59
TEZOL 18,44 13.342.207 % 9,96  
GARFA 10,28 5.345.984 % 9,95  
AKYHO 2,71 32.637.000 % 9,72  
GLRYH 2,62 15.259.778 % 8,71  
SNKRN 26,56 1.045.989 % 8,41  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 8,6280 8,6605 % 1,58  
Euro 10,1258 10,1884 % 1,29  
Sterlin 11,8457 11,9051 % 1,07  
Frank 9,2438 9,2995 % 1,03  
Riyal 2,3008 2,3123 % 1,54  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.754 1.755 0,74  
Altın Gr. 488 488 7,24  
Cumhuriyet 3.210 3.258 18,00  
Tam 3.191 3.273 18,03  
Yarım 1.542 1.583 8,72  
Çeyrek 774 792 4,36  
Gümüş.Ons 22,38 22,43 -0,51  
Gümüş Gr. 6,22 6,23 -0,04  
B. Petrol 75,25 75,25 -0,42