***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 20:36***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
66.844.800 45.195.347 161.041 -51.334.273 48.661.515 200.474.272 16.035.194 -424.245.815 125.860.629 101.230.873 128.883.583 128.883.583
Diğer Düzeltmeler
-1.150.260 1.150.260
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
66.844.800 45.195.347 0 0 0 0 0 161.041 0 0 0 0 0 0 -51.334.273 0 47.511.255 0 0 0 0 0 0 200.474.272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.035.194 -424.245.815 0 0 127.010.889 101.230.873 0 128.883.583 0 128.883.583
Transferler
101.230.873 -101.230.873
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.185.080 13.851.563 64.388.397 68.054.880 68.054.880
Dönem Sonu Bakiyeler
66.844.800 45.195.347 0 0 0 0 0 161.041 0 0 0 0 0 0 -61.519.353 0 47.511.255 0 0 0 0 0 0 214.325.835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.035.194 -424.245.815 0 0 228.241.762 64.388.397 0 196.938.463 0 196.938.463
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
66.844.800 45.195.347 47.135.250 161.041 -39.656.936 46.325.911 200.728.360 16.035.194 -625.278.409 229.427.106 98.164.406 85.082.070 85.082.070
Diğer Düzeltmeler
-1.353.510 1.353.510
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
66.844.800 45.195.347 0 0 47.135.250 0 0 161.041 0 0 0 0 0 0 -39.656.936 0 44.972.401 0 0 0 0 0 0 200.728.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.035.194 -625.278.409 0 0 230.780.616 98.164.406 0 85.082.070 85.082.070
Transferler
98.164.406 -98.164.406
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.043.163 16.551.270 -10.933.013 3.575.094 3.575.094
Sermaye Arttırımı
49.155.200 -47.135.250 2.019.950 2.019.950
Dönem Sonu Bakiyeler
116.000.000 45.195.347 0 0 0 0 0 161.041 0 0 0 0 0 0 -41.700.099 0 44.972.401 0 0 0 0 0 0 217.279.630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.035.194 -625.278.409 0 0 328.945.022 -10.933.013 0 90.677.114 0 90.677.114


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.258.192 54.280.258
Dönem Karı (Zararı)
-10.933.013 64.388.397
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
77.793.577 88.909.117
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23.438.501 20.243.362
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.289.418 -2.958.278
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -2.213.704 -3.273.730
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.075.714 315.452
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.089.862 6.796.105
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13,14 5.439.437 5.151.811
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -244.171 3.045.024
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 -3.105.404 -1.400.730
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33.177.236 35.615.473
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -187.456 -173.314
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 33.364.692 35.788.787
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
15.243.216 27.071.652
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-437.988 -508.988
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 7.853.246 2.655.818
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-281.078 -6.027
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -281.078 -6.027
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.128.648 -93.453.140
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.907.609 -81.765.742
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.907.609 -81.765.742
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
137.533 -1.091.987
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
137.533 -1.091.987
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-37.146.994 -37.903.817
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-8.383.308 1.800.383
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.871.104 27.788.645
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.834.026 4.986.161
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
25.705.130 22.802.484
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16.554.719 6.099.920
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.652.865 -212.695
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.652.865 -212.695
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.906.958 -8.167.847
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-18.913.342 -11.439.661
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
9.006.384 3.271.814
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
47.731.916 59.844.374
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.473.724 -5.564.116
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-47.080.504 -25.575.462
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.519.046 55.545
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.519.046 55.545
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-48.787.006 -25.804.321
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -48.009.458 -24.159.226
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-777.548 -1.645.095
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Faiz
20 187.456 173.314
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.575.808 -49.016.504
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
16 2.019.950
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
130.230.232 104.156.130
Kredilerden Nakit Girişleri
130.230.232 104.156.130
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-167.825.990 -153.172.634
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-164.440.517 -151.618.310
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
0 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-3.385.473 -1.554.324
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-37.398.120 -20.311.708
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.415.088 1.180.426
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-35.983.032 -19.131.282
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 54.702.442 27.741.417
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 18.719.410 8.610.135


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 18.719.410 54.702.442
Ticari Alacaklar
6 207.052.327 199.986.036
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
207.052.327 199.986.036
Diğer Alacaklar
7 1.617.126 1.247.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.617.126 1.247.220
Stoklar
9 247.421.581 209.198.873
Peşin Ödenmiş Giderler
10 10.831.285 2.502.860
Diğer Dönen Varlıklar
15 19.705.150 6.822.678
ARA TOPLAM
505.346.879 474.460.109
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
505.346.879 474.460.109
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6 7.689.361 6.634.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.689.361 6.634.339
Diğer Alacaklar
7 15.168.797 15.676.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.168.797 15.676.236
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 6.718.521 5.418.816
Maddi Duran Varlıklar
1.042.110.060 875.587.789
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
30.567.106 29.338.363
Şerefiye
8.739.973 7.540.809
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21.827.133 21.797.554
Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.959.726 7.904.843
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.959.726 7.904.843
Diğer Duran Varlıklar
15 25.255.008 19.224.138
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.135.468.579 959.784.524
TOPLAM VARLIKLAR
1.640.815.458 1.434.244.633
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 247.689.949 221.555.628
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 289.957.332 63.122.527
Ticari Borçlar
6 128.402.255 104.531.151
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 9.265.426 11.099.452
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
119.136.829 93.431.699
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 32.497.424 15.942.705
Diğer Borçlar
7 7.466.001 5.813.136
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.466.001 5.813.136
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 13.461.107 14.287.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.072.011 3.023.822
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9.389.096 11.263.795
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 21.838.086 12.831.701
ARA TOPLAM
741.312.154 438.084.465
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
741.312.154 438.084.465
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 700.664.496 820.525.144
Diğer Borçlar
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 63.154.917 58.663.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
63.154.917 58.663.719
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
45.006.777 31.889.235
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
808.826.190 911.078.098
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.550.138.344 1.349.162.563
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
90.677.114 85.082.070
Ödenmiş Sermaye
16 116.000.000 66.844.800
Sermaye Düzeltme Farkları
16 45.195.347 45.195.347
Sermaye Avansı
16 47.135.250
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 161.041 161.041
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.272.302 6.668.975
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.272.302 6.668.975
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
44.972.401 46.325.911
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-41.700.099 -39.656.936
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
217.279.630 200.728.360
Yabancı Para Çevrim Farkları
217.279.630 200.728.360
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 16.035.194 16.035.194
Diğer Özkaynak Payları
16 -625.278.409 -625.278.409
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 328.945.022 229.427.106
Net Dönem Karı veya Zararı
-10.933.013 98.164.406
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
90.677.114 85.082.070
TOPLAM KAYNAKLAR
1.640.815.458 1.434.244.633


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 518.551.073 618.555.073 244.266.623 303.803.816
Satışların Maliyeti
17 -435.341.974 -473.055.211 -211.907.955 -239.095.395
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
83.209.099 145.499.862 32.358.668 64.708.421
BRÜT KAR (ZARAR)
83.209.099 145.499.862 32.358.668 64.708.421
Genel Yönetim Giderleri
-40.300.109 -38.162.968 -17.016.772 -13.830.500
Pazarlama Giderleri
18 -21.321.657 -21.495.288 -9.266.973 -10.266.617
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.203.457 -554.009 -694.252 -324.481
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10.262.072 15.188.358 6.173.811 12.065.573
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-576.944 -740.812 -513.409 -233.081
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.069.004 99.735.143 11.041.073 52.119.315
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 281.078 6.027 17.954 251
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 437.988 508.988 269.259 212.829
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
30.788.070 100.250.158 11.328.286 52.332.395
Finansman Gelirleri
20 3.082.970 12.230.743 3.004.193 8.418.557
Finansman Giderleri
20 -36.950.807 -45.436.686 -16.652.565 -21.063.280
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.079.767 67.044.215 -2.320.086 39.687.672
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.853.246 -2.655.818 -4.613.677 -5.171.602
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -7.853.246 -2.655.818 -4.613.677 -5.171.602
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.933.013 64.388.397 -6.933.763 34.516.070
DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.933.013 64.388.397 -6.933.763 34.516.070
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-10.933.013 64.388.397 -6.933.763 34.516.070
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.043.163 -10.185.080 -488.070 -2.736.953
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -2.553.954 -12.731.350 -610.088 -3.421.191
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 510.791 2.546.270 122.018 684.238
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
16.551.270 13.851.563 10.351.333 7.003.320
Yabancı Para Çevrim Farkları
16.551.270 13.851.563 10.351.333 7.003.320
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.508.107 3.666.483 9.863.263 4.266.367
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.575.094 68.054.880 2.929.500 38.782.437
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.575.094 68.054.880 2.929.500 38.782.437http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870185


BIST
18:051.385
Değişim :  -1,20% |  -16,78
Açılış :  1.397  
Önceki Kapanış :  1.401  
En Yüksek
1.397
En Düşük
1.376
BIST En Aktif Hisseler18:05
ALBRK 1,65 77.517.940 % 10,00  
IEYHO 0,99 34.472.305 % 10,00  
PKENT 2.364,80 5.081.559 % 10,00  
TKURU 210,10 8.440.780 % 10,00  
YEOTK 73,20 163.854.042 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,8711 8,8726 % 1,26  
Euro 10,3862 10,4675 % 1,54  
Sterlin 12,1117 12,1725 % 1,06  
Frank 9,5719 9,6296 % 1,42  
Riyal 2,3611 2,3729 % 1,38  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.750 1.751 7,70  
Altın Gr. 499 499 8,51  
Cumhuriyet 3.293 3.343 39,00  
Tam 3.277 3.359 37,24  
Yarım 1.584 1.625 18,01  
Çeyrek 794 812 9,01  
Gümüş.Ons 22,40 22,45 -0,08  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 0,06  
B. Petrol 78,05 78,05 0,82