***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

06.06.2017 09:36
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Sa


***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.05.2017 28.04.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/06/2017
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var.
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Tüketim ürünleri satış ve pazarlaması
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
90.000.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
04.07.2017
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
43.317.000 TL
Beher Pay Fiyatı
0,87 TL
Toplam Tutar
37.541.400 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
48,13
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
13,43
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
2,66
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Şirketimiz faaliyetlerine direkt etkisi bulunmamaktadır.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
(*)
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Pay satış karının %75'lik kısmı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde belirtilen istisnadan yararlanılması amacıyla özel fon hesabında tutulacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06.06.2017
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Eczacıbaşı Holding A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Ana Ortağı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu baz alınarak belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
02.06.2017
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
KPMG Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Satışa konu finansal varlığın toplam değeri, 66 - 90 milyon TL aralığında bulunmuştur.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

(*) Pay satış işlemi sonucunda yasal kayıtlarımıza göre oluşacak kar 2.902.895 TL olarak hesaplanmış olup, konsolide finansal sonuçlara göre yapılacak hesaplama ise pay devir tarihinde kesinleşecektir.
28 Nisan 2017 tarihinde yaptığımız açıklamada özetle sermayesinde %48,13 oranında pay sahibi olduğumuz Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki ("Eczacıbaşı Girişim") paylarımızın tamamının Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ye satılmasına, satış bedelinin Sermaye Piyasası Kurulu'nca (SPK) belirlenmiş olan kuruluşlardan birine yaptırılacak değerlemeden sonra belirlenmesine, SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (Tebliğ), 6. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirlenen kriter uyarınca satış işleminin önemli nitelikte olduğuna (31.12.2016 tarihli konsolide finansal tablolarımıza göre Eczacıbaşı Girişim'in 928.216 Bin TL tutarındaki konsolide gelirinin, son yıllık konsolide finansal tablolarımızdaki 1.412.645 Bin TL tutarındaki gelire oranının %65,7 olması nedeniyle, maddede belirtilen %50 kriteri aşıldığından), önemli nitelikteki işleme ilişkin olarak yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılacak ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerinin veya temsilcilerinin paylarını ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olduğuna karar verildiğini, pay fiyatlarımızın üzerinde temettü etkisi bulunduğu için 8 Mayıs 2017 tarihindeki nakit kar payı dağıtımı sonrasındaki düzeltme işlemi yapıldıktan sonra ayrılma hakkı kullanım fiyatının hesaplanarak ayrıca açıklanacağını duyurmuştuk. 
9 Mayıs 2017 tarihinde yaptığımız duyuruda ise Tebliğ'in 10. maddesi hükümleri çerçevesinde, 29.03.2017-27.04.2017 tarihleri arasında oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması üzerinden hesaplanan 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde paya tekabül eden ayrılma hakkı kullanım fiyatının 3,3823 TL olduğunu açıklamıştık.
Gelinen aşamada KPMG Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından yapılan değerleme çalışmaları sonuçlandırılmış olup, Yönetim Kurulumuz bugün yaptığı toplantıda
1) Şirketimizin %48,13 oranında pay sahibi olduğu Eczacıbaşı Girişim'deki 1 TL nominal değerli toplamda 43.317.000 adet tamamı ödenmiş 43.317.000 TL nominal bedelli paylarının tamamının mevzuat ve sözleşmeler uyarınca tamamlanması gereken tüm işlemlerin yasal prosedürlere ve sözleşmelere uygun olarak tamamlanmasına bağlı olarak Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ye devir yoluyla satışına,
2) Pay satış bedelinin KPMG Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin 2 Haziran 2017 tarihli Değerleme Raporu'nda (**) belirlediği değerler de dikkate alınarak, 37.541.400 TL olarak belirlenmesine,
3) Pay satış işleminin SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca önemli nitelikte olması sebebiyle, sözkonusu satış işleminin yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerince onaylanması durumunda pay devrinin, diğer yasal işlemlerin tamamlanmasına paralel olarak, 4 Temmuz 2017 tarihinde yapılmasına ve satış bedelinin de 31 Temmuz 2017 tarihine kadar tahsil edilmesine, 
karar vermiştir.
Önemli nitelikteki işleme ilişkin olarak Olağanüstü Genel Kurul toplantımız 3 Temmuz 2017 tarihinde yapılacak olup, bu toplantıya katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri veya temsilcileri paylarını ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacaklardır.
(**) Sözkonusu değerleme raporunun özeti ekte sunulmuştur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/610900


BIST
'
18:059.722
Değişim :  0,80% |  77,07
Açılış :  9.716  
Önceki Kapanış :  9.645  
En Düşük
9.668
En Yüksek
9.767
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BURCE 258,50 246.466.441 % 10,00  
EDIP 23,76 11.400.951 % 10,00  
VAKBN 18,59 2.543.228.297 % 10,00  
SNKRN 40,26 4.902.534 % 10,00  
KENT 1.408,00 21.600.128 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5229 32,5635 % 0,07  
Euro 34,8645 34,9779 % 0,43  
Sterlin 40,2835 40,4854 % -0,02  
Frank 35,3573 35,5346 % 0,08  
Riyal 8,6198 8,6630 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,21 27,24 % 0,66  
Platin 904,42 908,14 % 0,66  
Paladyum 999,05 1.002,16 % 0,66  
Brent Pet. 87,96 87,96 % 0,66  
Altın Ons 2.318,11 2.318,44 % 0,66