***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

19.08.2016 17:47
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor  )


***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 712.059 589.689 363.224 286.479
Satışların Maliyeti
20 -530.566 -457.397 -273.755 -223.726
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
181.493 132.292 89.469 62.753
BRÜT KAR (ZARAR)
181.493 132.292 89.469 62.753
Genel Yönetim Giderleri
21 -47.629 -49.015 -27.181 -25.807
Pazarlama Giderleri
21 -92.650 -76.623 -48.431 -38.806
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -876 -713 -508 -352
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 70.184 95.114 46.138 36.654
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -54.811 -23.806 -26.192 -9.781
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
55.711 77.249 33.295 24.661
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 60.023 506 59.919 310
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -809 -93 -6 -3
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 11.427 -5.003 -3.339 2.279
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
126.352 72.659 89.869 27.247
Finansman Gelirleri
25 1.477 -954
Finansman Giderleri
25 -11.822 -11.126 -6.025 -6.629
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
116.007 61.533 82.890 20.618
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.231 -13.495 -4.376 -3.881
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -6.282 -14.725 -4.872 -5.250
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 2.051 1.230 496 1.369
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
111.776 48.038 78.514 16.737
DÖNEM KARI (ZARARI)
111.776 48.038 78.514 16.737
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
87 -2.561 2.554 -1.544
Ana Ortaklık Payları
27 111.689 50.599 75.960 18.281
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
548.208 105.777 -2.534 9.566 1.495.231 308.538 322.348 -43.293 2.743.841 17.204 2.761.045
Transferler
4.225 -47.518 43.293
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-811 250 50.599 50.038 -2.293 47.745
Kar Payları
-43.857 -43.857 -43.857
Dönem Sonu Bakiyeler
548.208 105.777 -2.534 8.755 1.495.481 312.763 230.973 50.599 2.750.022 14.911 2.764.933
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
548.208 105.777 -4.646 10.010 1.456.903 312.763 239.470 67.647 2.736.132 3.928 2.740.060
Transferler
24.485 43.162 -67.647
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12 404 111.689 112.105 458 112.563
Kar Payları
-219.283 -219.283 -219.283
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
92.755 92.755 7.068 99.823
Dönem Sonu Bakiyeler
548.208 105.777 -4.634 10.010 1.457.307 337.248 156.104 111.689 2.721.709 11.454 2.733.163


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.217 -33.805
Dönem Karı (Zararı)
111.776 48.038
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-68.295 -29.419
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 10.669 8.917
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
463 610
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 91 532
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 372 78
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.364 3.376
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 2.918 2.704
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 446 672
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
24 -59.705 -269
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.384 -3.519
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -20.268 -16.999
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23,25 16.884 13.480
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.404 -48.285
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.359
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -1.359
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -14.305 5.003
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 4.231 13.495
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
9 -10.164 -8.604
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 491 -127
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-16
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-68.907 -50.930
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-143.862 -61.501
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.288 3.104
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.244 422
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.107 -9.721
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
71.075 33.335
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.804 -5.034
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12.533 -11.535
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-25.426 -32.311
Ödenen Faiz
-6.350 -6.167
Alınan Faiz
20.491 17.625
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -932 -832
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.120
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-64.019 -97.769
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
3 -33.900 -2.514
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
167
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14,15,24 581 303
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,15 -23.071 -20.970
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 1.201 791
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -68.479 -75.815
Alınan Temettüler
8,24 59.649 269
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-133.135 -24.288
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.723 26.932
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
1.302
Ödenen Temettüler
-219.283 -43.857
Ödenen Faiz
-10.254 -7.363
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
99.823
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-209.371 -155.862
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-692 52.109
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-210.063 -103.753
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 698.404 647.361
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 488.341 543.608


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
111.776 48.038 78.514 16.737
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
12
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
3 12
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
775 -293 493 -613
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.788 -1.076
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
853 562 522 395
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
3 -35 961 -3 88
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26 -43 -28 -26 -20
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
787 -293 493 -613
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
112.563 47.745 79.007 16.124
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
458 -2.293 2.816 -1.413
Ana Ortaklık Payları
112.105 50.038 76.191 17.537


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 488.737 699.023
Finansal Yatırımlar
3.554 2.065
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
6 2.649 1.277
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 905 788
Ticari Alacaklar
375.300 219.104
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 10.342 4.713
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 364.958 214.391
Diğer Alacaklar
46.382 307
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 45.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
411 307
Türev Araçlar
57
Stoklar
10 139.406 133.900
Peşin Ödenmiş Giderler
11 12.242 5.597
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 244 6.050
Diğer Dönen Varlıklar
18 19.821 24.296
ARA TOPLAM
1.085.743 1.090.342
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.085.743 1.090.342
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.680.753 1.682.657
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
6 2.533
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 1.678.739 1.677.886
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 2.014 2.238
Ticari Alacaklar
81 162
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 81 162
Diğer Alacaklar
13 45
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 45
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 88.615 86.348
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 364.880 295.971
Maddi Duran Varlıklar
14 116.862 102.181
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
58.982 57.465
Şerefiye
24.117 24.117
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 34.865 33.348
Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.970 11.855
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 21.370 19.704
Diğer Duran Varlıklar
18 19.215 23.100
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.353.741 2.279.488
TOPLAM VARLIKLAR
3.439.484 3.369.830
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
218.795 189.962
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 120.500 109.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 98.295 80.837
Ticari Borçlar
326.402 253.147
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 137.167 117.422
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 189.235 135.725
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 2.426 2.801
Diğer Borçlar
6.659 13.872
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.659 13.872
Ertelenmiş Gelirler
11 15.813 2.884
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 4.134
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.472 8.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 6.916 5.042
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.556 3.199
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 3.499 5.019
ARA TOPLAM
588.200 475.926
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
588.200 475.926
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
30.516 63.080
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 33.504
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 30.516 29.576
Ertelenmiş Gelirler
11 527 923
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.645 7.533
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 7.645 7.533
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 79.433 79.775
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 2.533
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
118.121 153.844
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
706.321 629.770
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.721.709 2.736.132
Ödenmiş Sermaye
19 548.208 548.208
Sermaye Düzeltme Farkları
19 105.777 105.777
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.634 -4.646
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.634 -4.646
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.634 -4.646
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.467.317 1.466.913
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.010 10.010
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.457.307 1.456.903
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.457.307 1.456.903
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 337.248 312.763
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
156.104 239.470
Net Dönem Karı veya Zararı
111.689 67.647
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.454 3.928
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.733.163 2.740.060
TOPLAM KAYNAKLAR
3.439.484 3.369.830http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/554051


BIST
'
18:059.693
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.693  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5991 32,6206 % 0,37  
Euro 34,7597 34,8007 % 0,32  
Sterlin 40,0986 40,2996 % 0,14  
Frank 35,5253 35,7034 % -0,08  
Riyal 8,6285 8,6717 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,32 28,36 % 0,66  
Platin 936,20 937,70 % 0,66  
Paladyum 1.028,80 1.031,38 % 0,66  
Brent Pet. 86,65 86,65 % 0,66  
Altın Ons 2.374,84 2.375,24 % 0,66