***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

09.11.2016 20:18
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor  )


***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 1.049.400 872.308 337.341 282.619
Satışların Maliyeti
20 -780.648 -671.327 -250.082 -213.930
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
268.752 200.981 87.259 68.689
BRÜT KAR (ZARAR)
268.752 200.981 87.259 68.689
Genel Yönetim Giderleri
21 -68.483 -70.034 -20.854 -21.019
Pazarlama Giderleri
21 -140.490 -114.085 -47.840 -37.462
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -1.299 -977 -423 -264
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 109.854 174.448 39.670 79.648
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -66.122 -33.055 -11.311 -9.249
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
102.212 157.278 46.501 80.343
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 60.111 1.011 88 191
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -812 -93 -3 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 8.150 -3.904 -3.277 1.099
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
169.661 154.292 43.309 81.633
Finansman Gelirleri
25 1.588 0 111 0
Finansman Giderleri
25 -15.548 -20.866 -3.726 -9.740
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
155.701 133.426 39.694 71.893
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-15.724 -28.510 -11.493 -15.015
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -13.229 -31.004 -6.947 -16.279
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -2.495 2.494 -4.546 1.264
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
139.977 104.916 28.201 56.878
DÖNEM KARI (ZARARI)
139.977 104.916 28.201 56.878
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.713 -7.405 1.626 -4.844
Ana Ortaklık Payları
27 138.264 112.321 26.575 61.722
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (Kr) 0,25220000 0,20490000 0,04850000 0,11260000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
548.208 105.777 -2.534 9.566 1.495.231 308.538 322.348 -43.293 2.743.841 17.204 2.761.045
Transferler
0 0 0 0 0 4.225 -47.518 43.293 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 4.330 171 0 0 112.321 116.822 -7.122 109.700
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 -43.857 0 -43.857 0 -43.857
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -1.253 0 0 8.497 0 7.244 0 7.244
Dönem Sonu Bakiyeler
548.208 105.777 -2.534 12.643 1.495.402 312.763 239.470 112.321 2.824.050 10.082 2.834.132
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
548.208 105.777 -4.646 10.010 1.456.903 312.763 239.470 67.647 2.736.132 3.928 2.740.060
Transferler
0 0 0 0 0 24.485 43.162 -67.647 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 12 0 264 0 0 138.264 138.540 1.932 140.472
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 -219.283 0 -219.283 0 -219.283
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 92.755 0 92.755 7.068 99.823
Dönem Sonu Bakiyeler
548.208 105.777 -4.634 10.010 1.457.167 337.248 156.104 138.264 2.748.144 12.928 2.761.072


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-107 -8.117
Dönem Karı (Zararı)
139.977 104.916
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-64.105 -70.093
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 15.629 13.231
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
39 -942
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 113 530
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -74 -1.472
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.896 3.154
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 2.450 2.472
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 446 682
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
24 -59.717 -269
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-8.997 -21
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -29.583 -23.983
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23, 25 20.586 23.962
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.826 -120.543
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.588 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -1.588 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -11.028 3.904
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 15.724 28.510
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
9 -19.307 2.886
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 418 13
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 -16
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-89.172 -39.641
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-148.603 -62.056
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.570 14.797
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-16.221 3.063
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5.270 -9.721
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
80.118 29.779
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.163 -3.968
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
4.857 -11.535
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-13.300 -4.818
Alınan Faiz
28.876 24.609
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -2.307 -1.270
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.809 -18.448
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-8.567 -8.190
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-43.148 -108.308
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
3 -33.900 -2.514
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14, 15, 24 1.291 1.275
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14, 15 -27.977 -32.016
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 1.201 791
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -68.479 -75.815
Alınan Temettüler
8, 24 84.716 269
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -298
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-111.817 -15.338
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.411 43.947
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
1.588 0
Ödenen Temettüler
-219.283 -43.857
Ödenen Faiz
-11.356 -15.428
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
99.823 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-155.072 -131.763
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
17.326 124.656
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-137.746 -7.107
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
698.404 647.361
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
560.658 640.254


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
139.977 104.916 28.201 56.878
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
12 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
12 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3 12 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
483 4.784 -292 5.077
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 -1.100 0 688
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
545 509 -308 -53
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
3 -35 5.400 0 4.439
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26 -27 -25 16 3
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
495 4.784 -292 5.077
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
140.472 109.700 27.909 61.955
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.932 -7.122 1.474 -4.829
Ana Ortaklık Payları
138.540 116.822 26.435 66.784


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 561.984 699.023
Finansal Yatırımlar
3.634 2.065
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
6 2.705 1.277
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 929 788
Ticari Alacaklar
388.586 219.104
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 11.673 4.713
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 376.913 214.391
Diğer Alacaklar
21.354 307
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 20.917 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
437 307
Stoklar
10 141.060 133.900
Peşin Ödenmiş Giderler
11 8.398 5.597
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 271 6.050
Diğer Dönen Varlıklar
18 12.262 24.296
ARA TOPLAM
1.137.549 1.090.342
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.137.549 1.090.342
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.680.488 1.682.657
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
6 0 2.533
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 1.678.431 1.677.886
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 2.057 2.238
Ticari Alacaklar
40 162
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 40 162
Diğer Alacaklar
13 45
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 45
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 85.337 86.348
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 366.734 295.971
Maddi Duran Varlıklar
14 116.815 102.181
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
60.107 57.465
Şerefiye
24.117 24.117
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 35.990 33.348
Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.797 11.855
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 16.736 19.704
Diğer Duran Varlıklar
18 21.466 23.100
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.350.533 2.279.488
TOPLAM VARLIKLAR
3.488.082 3.369.830
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
236.369 189.962
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 122.206 109.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 114.163 80.837
Ticari Borçlar
334.828 253.147
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 146.335 117.422
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 188.493 135.725
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 2.615 2.801
Diğer Borçlar
7.091 13.872
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.091 13.872
Ertelenmiş Gelirler
11 8.354 2.884
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 6.299 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.717 8.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 5.161 5.042
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.556 3.199
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 3.569 5.019
ARA TOPLAM
607.842 475.926
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
607.842 475.926
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
31.972 63.080
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 33.504
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 31.972 29.576
Ertelenmiş Gelirler
11 310 923
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.557 7.533
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 7.557 7.533
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 79.329 79.775
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 0 2.533
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
119.168 153.844
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
727.010 629.770
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.748.144 2.736.132
Ödenmiş Sermaye
19 548.208 548.208
Sermaye Düzeltme Farkları
19 105.777 105.777
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.634 -4.646
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.634 -4.646
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.634 -4.646
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.467.177 1.466.913
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.010 10.010
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.457.167 1.456.903
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.457.167 1.456.903
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 337.248 312.763
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
156.104 239.470
Net Dönem Karı veya Zararı
138.264 67.647
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.928 3.928
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.761.072 2.740.060
TOPLAM KAYNAKLAR
3.488.082 3.369.830http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/567607


BIST'
11:009.724
Değişim :  -0,92% |  -90,10
Açılış :  9.759  
Önceki Kapanış :  9.814  
En Düşük
9.683
En Yüksek
9.801
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:58
LUKSK 122,10 35.706.293 % 10,00  
GOLTS 534,00 452.463.486 % 9,99  
ENTRA 16,10 122.119.144 % 9,97  
RYSAS 43,68 174.381.308 % 9,97  
BINHO 541,00 342.208.223 % 9,35  
10:58 Alış Satış %  
Dolar 32,3822 32,3919 % 0,11  
Euro 34,5461 34,5627 % 0,39  
Sterlin 40,4638 40,6666 % 0,27  
Frank 35,5450 35,7232 % 0,26  
Riyal 8,6487 8,6920 % 0,09  
10:58 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,39 28,43 % 0,66  
Platin 971,87 973,96 % 0,66  
Paladyum 1.049,82 1.055,86 % 0,66  
Brent Pet. 89,32 89,32 % 0,66  
Altın Ons 2.353,90 2.354,26 % 0,66