***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.05.2018 18:22
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 193.088 154.778
Satışların Maliyeti
19 -118.266 -95.040
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
74.822 59.738
BRÜT KAR (ZARAR)
74.822 59.738
Genel Yönetim Giderleri
20 -14.621 -16.373
Pazarlama Giderleri
20 -32.740 -27.162
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 41.263 84.111
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -10.014 -56.362
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
58.710 43.952
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-116 -29
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 5.619 4.915
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
64.213 48.838
Finansman Gelirleri
23 966 2.164
Finansman Giderleri
23 -3.070 -1.090
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
62.109 49.912
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.531 -7.213
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -9.805 -7.674
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -726 461
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
51.578 42.699
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25 0 -8.828
DÖNEM KARI (ZARARI)
51.578 33.871
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8 -2.136
Ana Ortaklık Payları
51.570 36.007
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,07520000 0,06230000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kayıp 0,00000000 -0,01290000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
685.260 105.777 -4.228 10.010 1.912.833 277.913 78.387 184.803 3.250.755 -6.265 3.244.490
Transferler
184.803 -184.803
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.373 36.007 40.380 -1.701 38.679
Dönem Sonu Bakiyeler
685.260 105.777 -4.228 10.010 1.917.206 277.913 263.190 36.007 3.291.135 -7.966 3.283.169
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
685.260 105.777 -3.874 10.010 2.332.744 168.095 36.481 146.095 3.480.588 67 3.480.655
Transferler
146.095 -146.095
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
47 51.570 51.617 8 51.625
Dönem Sonu Bakiyeler
685.260 105.777 -3.874 10.010 2.332.791 168.095 182.576 51.570 3.532.205 75 3.532.280


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.741 -51.052
Dönem Karı (Zararı)
51.578 33.871
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
30.112 -7.431
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12, 13, 14 3.107 4.957
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.535 2.223
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.133 107
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 402 2.116
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
658 2.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 617 1.843
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 41 184
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-7.383 -4.794
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -9.909 -13.606
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 2.526 8.812
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
27.020 -29.207
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
760 -2.250
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-40 -86
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23 800 -2.164
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -5.619 -4.915
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 10.531 8.858
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-497 15.670
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-38.823 -68.233
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-48.835 -46.924
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.859 -17.209
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.037 -6.364
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.137 -7.298
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.479 9.941
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.453 -841
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
2.039 462
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
42.867 -41.793
Alınan Faiz
11.663 7.832
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -22 -916
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.816 -19.221
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.951 3.046
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.806 -1.025
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
212 1
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13, 14 -5.795 -2.446
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.681 1.533
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -904 -113
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.416 29.674
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.255 32.961
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
307 2.881
Ödenen Faiz
-1.146 -6.168
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
50.351 -22.403
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-631 44.697
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
49.720 22.294
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 505.251 660.502
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 554.971 682.796


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
51.578 33.871
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
47 4.808
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
6 0 883
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
47 3.969
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
3 47 3.969
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 0 -44
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
47 4.808
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
51.625 38.679
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8 -1.701
Ana Ortaklık Payları
51.617 40.380


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 555.589 506.419
Finansal Yatırımlar
880 354
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
880 354
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 880 354
Ticari Alacaklar
193.597 145.976
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.522 583
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 192.075 145.393
Diğer Alacaklar
142 383
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 257
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
136 126
Türev Araçlar
4.327 5.434
Stoklar
10 66.261 72.636
Peşin Ödenmiş Giderler
11 6.121 2.209
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 25 63
Diğer Dönen Varlıklar
17 6.645 7.850
ARA TOPLAM
833.587 741.324
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
833.587 741.324
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
2.590.917 2.591.403
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 2.588.218 2.588.218
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.699 3.185
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 2.699 3.185
Diğer Alacaklar
8 275
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 263
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 12
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 107.486 101.820
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 364.425 361.789
Maddi Duran Varlıklar
13 5.949 6.066
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.736 10.620
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 14.736 10.620
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.417 1.192
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 6.115 6.744
Diğer Duran Varlıklar
17 8.689 10.142
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.099.742 3.090.051
TOPLAM VARLIKLAR
3.933.329 3.831.375
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15.855 3.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 15.855 3.600
Ticari Borçlar
166.466 135.970
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 5.790 3.767
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 160.676 132.203
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 3.527 1.125
Diğer Borçlar
5.639 4.599
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.639 4.599
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
3 52.500 52.500
Ertelenmiş Gelirler
11 2.821 782
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 8.780 7.829
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.066 3.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.131 2.751
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 935 894
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
107 96
ARA TOPLAM
259.761 210.146
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
259.761 210.146
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.032 15.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 15.032 15.032
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.570 2.953
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 3.570 2.953
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 122.686 122.589
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
141.288 140.574
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
401.049 350.720
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.532.205 3.480.588
Ödenmiş Sermaye
18 685.260 685.260
Sermaye Düzeltme Farkları
18 105.777 105.777
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.874 -3.874
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.874 -3.874
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.874 -3.874
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.342.801 2.342.754
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.010 10.010
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.332.791 2.332.744
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.332.791 2.332.744
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 168.095 168.095
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
182.576 36.481
Net Dönem Karı veya Zararı
51.570 146.095
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
75 67
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.532.280 3.480.655
TOPLAM KAYNAKLAR
3.933.329 3.831.375http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/681998


BIST
'
18:059.693
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.693  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,6023 32,6150 % 0,35  
Euro 34,7478 34,7734 % 0,24  
Sterlin 40,0727 40,2735 % 0,08  
Frank 35,4922 35,6701 % -0,18  
Riyal 8,6285 8,6717 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,92 27,96 % 0,66  
Platin 934,01 935,18 % 0,66  
Paladyum 1.023,50 1.030,47 % 0,66  
Brent Pet. 86,54 86,54 % 0,66  
Altın Ons 2.365,75 2.366,13 % 0,66