***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.02.2019 21:34
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 692.094 597.909
Satışların Maliyeti
22 -447.692 -363.476
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
244.402 234.433
BRÜT KAR (ZARAR)
244.402 234.433
Genel Yönetim Giderleri
23 -62.692 -62.074
Pazarlama Giderleri
23 -128.665 -115.465
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 368.030 197.014
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -212.712 -124.849
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
208.363 129.059
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 72.599 146.705
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-4 -174
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 5.006 -115.824
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
285.964 159.766
Finansman Gelirleri
27 26.999 17.087
Finansman Giderleri
27 -17.712 -5.976
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
295.251 170.877
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-55.162 -28.137
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -53.075 -26.622
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -2.087 -1.515
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
240.089 142.740
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30 0 6.791
DÖNEM KARI (ZARARI)
240.089 149.531
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-30 3.436
Ana Ortaklık Payları
240.119 146.095
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 29 0,35040000 0,20800000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 29 0,00000000 0,00510000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
685.260 105.777 -4.228 10.010 1.912.833 277.913 78.387 184.803 3.250.755 -6.265 3.244.490
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.912.833 -1.912.833 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
685.260 105.777 -4.228 1.912.833 10.010 0 277.913 78.387 184.803 3.250.755 -6.265 3.244.490
Transferler
50.616 134.187 -184.803 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
420.709 146.095 566.804 3.777 570.581
Kar Payları
-160.434 -182.196 -342.630 -342.630
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
354 -798 6.103 5.659 2.555 8.214
Dönem Sonu Bakiyeler
685.260 105.777 -3.874 2.332.744 10.010 0 168.095 36.481 146.095 3.480.588 67 3.480.655
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
685.260 105.777 -3.874 10.010 2.332.744 168.095 36.481 146.095 3.480.588 67 3.480.655
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.332.744 -2.332.744 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
685.260 105.777 -3.874 2.332.744 10.010 0 168.095 36.481 146.095 3.480.588 67 3.480.655
Transferler
30.602 115.493 -146.095 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-184 413.440 240.119 653.375 -30 653.345
Kar Payları
-137.052 -137.052 -137.052
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-104 1.000 1.000 1.000
Dönem 685.260 105.777 -4.058 2.746.184 10.010 0 199.697 14.818 240.119 3.997.807 37 3.997.844


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
175.271 79.141
Dönem Karı (Zararı)
240.089 149.531
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-47.569 23.864
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15,16,17 10.343 10.333
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
18.894 129.793
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.109 159
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.459 1.511
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4 16.326 128.123
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.765 1.426
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19,24 3.206 1.076
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18,25 559 350
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
9,26 -71.569 -99.396
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-37.634 -24.519
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -57.755 -33.261
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25,27 20.121 8.742
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
11.112 46.253
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-16.998 -17.135
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
26 -999 -61
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
27 -15.999 -17.074
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 -21.331 -12.299
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 55.162 28.137
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
718 -3.387
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
26 -11 -6
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
30 0 11.966
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -20 -47.302
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.838 -85.521
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.635 -86.090
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.338 -35.491
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-21.296 11.585
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-257 456
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
57.723 69.554
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.475 -1.000
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
19.166 2.926
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -47.461
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
30 0 -47.461
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
202.358 87.874
Ödenen Faiz
-8.733 -4.474
Alınan Faiz
58.227 34.510
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -1.867 -926
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-74.714 -36.922
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
30 0 -921
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.123 76.129
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
124 49.847
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
4 -68.826 -75.623
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
52 31
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16,17 -8.273 -6.169
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 12.366 11.809
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -8.672 -1.768
Alınan Temettüler
74.352 101.127
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
30 0 -3.125
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-63.074 -310.521
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
64.663 -1.958
Kredilerden Nakit Girişleri
64.663 -1.958
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
21.433 18.152
Ödenen Temettüler
-137.052 -342.630
Ödenen Faiz
-12.118 -4.551
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
30 20.466
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
113.320 -155.251
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
113.320 -155.251
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 505.251 660.502
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 618.571 505.251


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
240.089 149.531
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
413.256 421.050
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-192 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
3.505 7.559
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4 8 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
4 3.497 7.559
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
431.516 435.254
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-21.573 -21.763
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
28 -21.573 -21.763
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
413.256 421.050
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
653.345 570.581
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-30 3.777
Ana Ortaklık Payları
653.375 566.804


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 619.899 506.419
Finansal Yatırımlar
1.146 354
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.146 354
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7 1.146 354
Ticari Alacaklar
186.135 145.976
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 468 583
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 185.667 145.393
Diğer Alacaklar
490 383
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 370 257
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 120 126
Türev Araçlar
0 5.434
Stoklar
12 87.536 72.636
Peşin Ödenmiş Giderler
13 2.522 2.209
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 13.810 63
Diğer Dönen Varlıklar
20 845 7.850
ARA TOPLAM
912.383 741.324
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
912.383 741.324
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.023.135 2.591.403
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.392 3.185
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7 3.392 3.185
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7 3.019.743 2.588.218
Diğer Alacaklar
343 275
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 331 263
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 12 12
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 123.873 101.820
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 357.183 361.789
Maddi Duran Varlıklar
16 6.048 6.066
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 14.396 10.620
Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.136 1.192
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 5.777 6.744
Diğer Duran Varlıklar
20 12.198 10.142
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.544.089 3.090.051
TOPLAM VARLIKLAR
4.456.472 3.831.375
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
35.902 3.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 35.902 3.600
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Ticari Borçlar
193.681 135.970
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 7.065 3.767
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 186.616 132.203
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 1.060 1.125
Diğer Borçlar
6.123 4.599
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 6.123 4.599
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
4 0 52.500
Ertelenmiş Gelirler
13 450 782
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 0 7.829
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.409 3.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 2.956 2.751
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.453 894
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 112 96
ARA TOPLAM
241.737 210.146
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
241.737 210.146
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
48.076 15.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 48.076 15.032
Ertelenmiş Gelirler
13 19.498 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.079 2.953
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 4.079 2.953
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 145.238 122.589
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
216.891 140.574
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
458.628 350.720
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.997.807 3.480.588
Ödenmiş Sermaye
21 685.260 685.260
Sermaye Düzeltme Farkları
21 105.777 105.777
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.742.126 2.328.870
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.742.126 2.328.870
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.058 -3.874
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.746.184 2.332.744
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.010 10.010
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.010 10.010
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 199.697 168.095
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14.818 36.481
Net Dönem Karı veya Zararı
240.119 146.095
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
37 67
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.997.844 3.480.655
TOPLAM KAYNAKLAR
4.456.472 3.831.375http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743004


BIST
'
12:359.814
Değişim :  0,59% |  57,50
Açılış :  9.808  
Önceki Kapanış :  9.757  
En Düşük
9.747
En Yüksek
9.849
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:35
CASA 98,00 2.516.542 % 0,00  
BRMEN 6,05 698.382 % 0,00  
FONET 25,86 94.661.331 % 0,00  
ATSYH 45,00 427.843 % 0,00  
BRKO 4,99 2.278.355 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 32,3524 32,3565 % 0,17  
Euro 34,3983 34,4292 % -0,71  
Sterlin 40,3487 40,5509 % -0,84  
Frank 35,4520 35,6297 % -0,48  
Riyal 8,6402 8,6835 % -0,01  
12:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,84 27,90 % 0,66  
Platin 975,34 978,32 % 0,66  
Paladyum 1.049,74 1.055,49 % 0,66  
Brent Pet. 90,10 90,10 % 0,66  
Altın Ons 2.343,36 2.344,21 % 0,66