***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2019 18:23
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 401.743 359.815 193.471 166.727
Satışların Maliyeti
18 -263.999 -224.403 -131.746 -106.137
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
137.744 135.412 61.725 60.590
BRÜT KAR (ZARAR)
137.744 135.412 61.725 60.590
Genel Yönetim Giderleri
19 -30.874 -33.748 -17.762 -19.127
Pazarlama Giderleri
19 -59.796 -64.061 -30.942 -31.321
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 103.654 113.264 53.413 72.001
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -34.151 -38.766 -20.821 -28.752
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
116.577 112.101 45.613 53.391
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 113.024 72.153 79.572 72.153
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-6 -1 -6 115
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -73.704 15.957 1.578 10.338
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
155.891 200.210 126.757 135.997
Finansman Gelirleri
23 2.984 4.828 2.374 5.628
Finansman Giderleri
23 -44.632 -4.653 -17.952 -3.349
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
114.243 200.385 111.179 138.276
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.908 -26.712 -1.292 -16.181
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -23.439 -24.832 -8.952 -15.027
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 10.531 -1.880 7.660 -1.154
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
101.335 173.673 109.887 122.095
DÖNEM KARI (ZARARI)
101.335 173.673 109.887 122.095
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5 -2 -3 -10
Ana Ortaklık Payları
101.340 173.675 109.890 122.105
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 25 0,14790000 0,25340000 0,16040000 0,17820000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
86.584 129.148
Dönem Karı (Zararı)
101.335 173.673
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.433 -53.468
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.2.1, 12, 13, 14 10.743 5.177
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
74.904 1.627
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -7 1.105
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -89 522
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3 75.000 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.395 3.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 2.410 3.714
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -15 62
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
22 -79.511 -71.569
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-17.896 -14.647
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -31.730 -20.999
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 13.834 6.352
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
181 16.220
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
29.376 -5.384
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-342 -556
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
29.718 -4.828
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -1.298 -15.957
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 12.909 26.712
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-1.064 624
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-46 -28
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -33.126 0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -19
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.423 6.518
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.923 -25.909
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.354 -8.964
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8.188 2.651
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.371 -3.049
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.608 20.735
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.029 1.579
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-308 19.475
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
79.479 126.723
Ödenen Faiz
-4.598 0
Alınan Faiz
28.636 22.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -1.070 -484
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-15.863 -19.267
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -208
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
92.074 51.697
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
3 85.888 0
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-75.000 -18.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
56 39
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13, 14 -2.132 -7.167
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 1.698 4.144
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.428 -1.293
Alınan Temettüler
3, 22 82.992 74.351
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 123
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-193.001 -77.288
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
43.848 61.947
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.272 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 4.347
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-11.107 0
Ödenen Temettüler
-205.578 -137.052
Ödenen Faiz
-6.892 -6.530
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.343 103.557
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.343 103.557
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 618.571 505.251
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 604.228 608.808


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 604.744 619.899
Finansal Yatırımlar
1.233 1.146
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.233 1.146
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 1.233 1.146
Ticari Alacaklar
221.158 186.135
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.094 468
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 220.064 185.667
Diğer Alacaklar
276 490
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 100 370
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
176 120
Stoklar
10 79.437 87.536
Peşin Ödenmiş Giderler
3.443 2.522
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 112 13.810
Diğer Dönen Varlıklar
1.909 845
ARA TOPLAM
912.312 912.383
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
912.312 912.383
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.023.298 3.023.135
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.648 3.392
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 3.648 3.392
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 3.019.650 3.019.743
Diğer Alacaklar
12 343
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 0 331
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 12
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 68.939 123.873
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 353.920 357.183
Maddi Duran Varlıklar
13 5.851 6.048
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.2.1 20.106 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 14.428 14.396
Peşin Ödenmiş Giderler
1.586 1.136
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 15.469 5.777
Diğer Duran Varlıklar
10.325 12.198
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.513.934 3.544.089
TOPLAM VARLIKLAR
4.426.246 4.456.472
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
85.004 35.902
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.442 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7, 8 2.442 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
82.562 35.902
Banka Kredileri
7 74.605 35.870
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 7.957 32
Ticari Borçlar
201.898 193.681
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 7.140 7.065
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 194.758 186.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 2.452 1.060
Diğer Borçlar
6.583 6.123
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.583 6.123
Türev Araçlar
11 18.611 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
142 450
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 7.688 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.724 4.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 4.286 2.956
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.438 1.453
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
288 112
ARA TOPLAM
328.390 241.737
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
328.390 241.737
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
34.967 48.076
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.645 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7, 8 4.645 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
30.322 48.076
Banka Kredileri
7 23.000 48.076
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 7.322 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 19.498 19.498
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.089 4.079
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 4.089 4.079
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 144.399 145.238
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
202.953 216.891
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
531.343 458.628
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.894.871 3.997.807
Ödenmiş Sermaye
17 685.260 685.260
Sermaye Düzeltme Farkları
17 105.777 105.777
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.742.228 2.742.126
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.742.228 2.742.126
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.058 -4.058
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.746.286 2.746.184
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.010 10.010
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.010 10.010
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 231.153 199.697
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19.103 14.818
Net Dönem Karı veya Zararı
101.340 240.119
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32 37
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.894.903 3.997.844
TOPLAM KAYNAKLAR
4.426.246 4.456.472


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
685.260 105.777 -3.874 10.010 2.332.744 168.095 36.481 146.095 3.480.588 67 3.480.655
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.332.744 -2.332.744 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
685.260 105.777 -3.874 2.332.744 10.010 0 168.095 36.481 146.095 3.480.588 67 3.480.655
Transferler
30.602 115.493 -146.095 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
57 173.675 173.732 -2 173.730
Kar Payları
-137.052 -137.052 -137.052
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-104 -104 -104
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.000 1.000 1.000
Dönem Sonu Bakiyeler
685.260 105.777 -3.874 2.332.801 10.010 0 199.697 14.818 173.675 3.518.164 65 3.518.229
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
685.260 105.777 -4.058 2.746.184 10.010 199.697 14.818 240.119 3.997.807 37 3.997.844
Transferler
30.256 209.863 -240.119 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
102 101.340 101.442 -5 101.437
Kar Payları
-205.578 -205.578 -205.578
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.200 1.200 1.200
Dönem Sonu Bakiyeler
685.260 105.777 -4.058 2.746.286 10.010 231.153 19.103 101.340 3.894.871 32 3.894.903


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
101.335 173.673 109.887 122.095
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
102 57 43 10
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 -2 0 -2
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
13 59 1 12
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
3 13 59 1 12
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
89 0 42 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
102 57 43 10
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
101.437 173.730 109.930 122.105
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5 -2 -3 -10
Ana Ortaklık Payları
101.442 173.732 109.933 122.115http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780599


BIST
'
16:339.695
Değişim :  1,79% |  170,52
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:31
MAGEN 19,58 347.360.626 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 10.449.055 % 10,00  
KARSN 11,02 151.542.296 % 9,98  
SMART 45,00 115.434.750 % 9,97  
EDIP 19,65 19.791.323 % 9,96  
16:31 Alış Satış %  
Dolar 32,5819 32,5907 % 0,36  
Euro 34,8527 34,8698 % 0,40  
Sterlin 40,3489 40,5512 % 0,31  
Frank 35,6458 35,8245 % 0,54  
Riyal 8,6311 8,6744 % 0,09  
16:31 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,42 28,45 % 0,66  
Platin 931,43 932,26 % 0,66  
Paladyum 1.020,45 1.023,50 % 0,66  
Brent Pet. 86,69 86,69 % 0,66  
Altın Ons 2.384,15 2.384,50 % 0,66