***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2020 20:46
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 434.998 401.743 166.054 193.471
Satışların Maliyeti
21 -292.027 -263.999 -119.251 -131.746
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
142.971 137.744 46.803 61.725
BRÜT KAR (ZARAR)
142.971 137.744 46.803 61.725
Genel Yönetim Giderleri
22 -38.942 -30.874 -20.683 -17.762
Pazarlama Giderleri
22 -52.257 -59.796 -19.510 -30.942
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 136.275 103.654 63.893 53.413
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -44.271 -33.309 -21.153 -19.979
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
143.776 117.419 49.350 46.455
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 69.465 113.024 67.353 79.572
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -13 -6 -13 -6
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 4.239 -73.704 1.964 1.578
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
217.467 156.733 118.654 127.599
Finansman Gelirleri
26 20.971 2.984 7.474 2.374
Finansman Giderleri
26 -19.446 -45.474 -13.378 -18.794
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
218.992 114.243 112.750 111.179
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-31.092 -12.908 -12.062 -1.292
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -26.665 -23.439 -11.001 -8.952
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -4.427 10.531 -1.061 7.660
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
187.900 101.335 100.688 109.887
DÖNEM KARI (ZARARI)
187.900 101.335 100.688 109.887
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 -5 -4 -3
Ana Ortaklık Payları
187.883 101.340 100.692 109.890
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 28 0,27420000 0,14790000 0,14690000 0,16040000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
133.691 94.663
Dönem Karı (Zararı)
187.900 101.335
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-43.403 -2.433
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13, 14, 15, 16 10.034 10.743
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.052 74.904
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 -7
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.052 -89
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 75.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.999 2.395
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 2.074 2.410
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -75 -15
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
25 -67.072 -79.511
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.115 -20.897
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -15.440 -31.730
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 10.325 10.833
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
26 8.792 3.687
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-18.066 29.376
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6 -471 -342
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
26 -17.595 29.718
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -4.597 -1.283
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 31.092 12.908
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
24 -1.583
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 -1.260 -46
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -286 -33.126
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.277 -15.942
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
60.909 -38.923
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-925 1.354
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-40.459 8.188
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.585 -1.371
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.722 9.608
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.252 5.510
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.757 -308
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
136.220 82.960
Alınan Faiz
16.621 28.636
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -316 -1.070
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -18.834 -15.863
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
68.159 88.593
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
630 85.888
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
3 0 -75.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.278 56
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15, 16 -2.807 -2.132
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 2.478 1.698
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -492 -1.428
Alınan Temettüler
25 67.072 79.511
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.698 -197.599
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 167.913 43.848
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -88.693 -13.272
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.211 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
604 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 -11.107
Ödenen Temettüler
-50.024 -205.578
Ödenen Faiz
-10.891 -11.490
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
213.548 -14.343
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
213.548 -14.343
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 672.294 618.571
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 885.842 604.228


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 886.312 672.782
Finansal Yatırımlar
2.109 1.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.109 1.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 2.109 1.254
Ticari Alacaklar
171.065 233.489
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 3.659 1.089
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 167.406 232.400
Diğer Alacaklar
3.387 138
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.128 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 259 138
Türev Araçlar
3.356 0
Stoklar
11 127.974 88.567
Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.330 4.442
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.784 224
Diğer Dönen Varlıklar
19 1.413 449
ARA TOPLAM
1.203.730 1.001.345
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.203.730 1.001.345
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.315.844 3.358.248
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.667 3.689
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 3.667 3.689
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 3.312.177 3.354.559
Ticari Alacaklar
333 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 333 0
Diğer Alacaklar
284 373
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 272 361
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 12 12
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 73.655 73.347
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 341.211 346.138
Maddi Duran Varlıklar
15 5.647 5.202
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 10.449 14.714
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 14.764 14.853
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.803 1.667
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 6.494 13.101
Diğer Duran Varlıklar
19 10.777 9.349
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.781.261 3.836.992
TOPLAM VARLIKLAR
4.984.991 4.838.337
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
110.462 80.050
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.010 2.684
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7, 8 3.010 2.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
107.452 77.366
Banka Kredileri
7 100.925 70.650
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 6.527 6.716
Ticari Borçlar
208.718 231.315
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 12.885 9.594
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 195.833 221.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 1.088 1.764
Diğer Borçlar
9.381 8.522
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 9.381 8.522
Türev Araçlar
4.398 18.033
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 3.360 603
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 10.615 13.357
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.774 4.786
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 3.478 3.415
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.296 1.371
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 127 124
ARA TOPLAM
352.923 358.554
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
352.923 358.554
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
73.998 17.764
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.664 3.242
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7, 8 1.664 3.242
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
72.334 14.522
Banka Kredileri
7 70.000 10.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 2.334 4.522
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8, 12 19.498 19.498
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.813 4.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 5.813 4.118
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 156.846 161.145
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
256.155 202.525
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
609.078 561.079
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.375.859 4.277.221
Ödenmiş Sermaye
20 685.260 685.260
Sermaye Düzeltme Farkları
20 105.777 105.777
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.022.392 3.063.013
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.022.392 3.063.013
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.056 -4.056
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.026.448 3.067.069
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.010 10.010
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.010 10.010
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 284.078 231.153
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
80.459 19.280
Net Dönem Karı veya Zararı
187.883 162.728
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
54 37
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.375.913 4.277.258
TOPLAM KAYNAKLAR
4.984.991 4.838.337


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
685.260 105.777 -4.058 2.746.184 10.010 199.697 14.818 240.119 3.997.807 37 3.997.844
Transferler
30.256 209.863 -240.119 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
102 101.340 101.442 -5 101.437
Kar Payları
-205.578 -205.578 -205.578
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.200 1.200 1.200
Dönem Sonu Bakiyeler
685.260 105.777 -4.058 2.746.286 10.010 231.153 19.103 101.340 3.894.871 32 3.894.903
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
685.260 105.777 -4.056 3.067.069 10.010 231.153 19.280 162.728 4.277.221 37 4.277.258
Transferler
51.525 111.203 -162.728 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-40.621 187.883 147.262 17 147.279
Kar Payları
-50.024 -50.024 -50.024
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.400 1.400 1.400
Dönem Sonu Bakiyeler
685.260 105.777 -4.056 3.026.448 10.010 284.078 80.459 187.883 4.375.859 54 4.375.913


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
187.900 101.335 100.688 109.887
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-40.621 102 -40.621 43
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-358 13 -358 1
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
3 -358 13 -358 1
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-42.382 89 -42.382 42
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.119 0 2.119 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
2.119 0 2.119 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-40.621 102 -40.621 43
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
147.279 101.437 60.067 109.930
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 -5 -4 -3
Ana Ortaklık Payları
147.262 101.442 60.071 109.933http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866222


BIST'
18:059.548
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.645  
Önceki Kapanış :  9.548  
En Düşük
9.513
En Yüksek
9.650
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MAGEN 18,37 576.507.472 % 10,00  
KCAER 63,25 1.832.055.682 % 10,00  
UFUK 379,50 27.577.234 % 10,00  
OYAYO 42,94 10.178.594 % 9,99  
DNISI 19,61 79.764.082 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5163 32,5626 % 0,34  
Euro 34,5722 34,7025 % 0,46  
Sterlin 40,3693 40,5716 % 0,02  
Frank 35,5988 35,7773 % 0,07  
Riyal 8,6587 8,7021 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,25 28,29 % 0,66  
Platin 952,59 953,70 % 0,66  
Paladyum 1.020,66 1.022,72 % 0,66  
Brent Pet. 89,92 89,92 % 0,66  
Altın Ons 2.381,23 2.381,57 % 0,66