***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

13.03.2017 23:28
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 1.412.645 1.170.563
Satışların Maliyeti
24 -1.056.190 -907.688
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
356.455 262.875
BRÜT KAR (ZARAR)
356.455 262.875
Genel Yönetim Giderleri
25 -98.370 -95.855
Pazarlama Giderleri
25 -205.091 -157.567
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25 -1.850 -1.361
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 199.450 195.047
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -95.686 -79.360
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
154.908 123.779
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 64.247 8.466
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -841 -4.134
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -5.605 -29.028
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
212.709 99.083
Finansman Gelirleri
29 9.869 0
Finansman Giderleri
29 -25.390 -25.430
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
197.188 73.653
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-29.631 -18.674
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -32.392 -26.852
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 2.761 8.178
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
167.557 54.979
DÖNEM KARI (ZARARI)
167.557 54.979
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-17.246 -12.668
Ana Ortaklık Payları
31 184.803 67.647
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (Kr) 31 0,27360000 0,11130000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
548.208 105.777 -2.534 9.566 1.495.231 308.538 322.348 -43.293 2.743.841 17.204 2.761.045
Transferler
4.225 -47.518 43.293 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.112 1.697 -38.328 67.647 28.904 -13.276 15.628
Kar Payları
-43.857 -43.857 -43.857
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.253 8.497 7.244 7.244
Dönem Sonu Bakiyeler
548.208 105.777 -4.646 10.010 1.456.903 312.763 239.470 67.647 2.736.132 3.928 2.740.060
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
548.208 105.777 -4.646 10.010 1.456.903 312.763 239.470 67.647 2.736.132 3.928 2.740.060
Transferler
137.052 -34.850 -34.555 -67.647 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
418 455.930 184.803 641.151 -17.261 623.890
Kar Payları
-219.283 -219.283 -219.283
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
92.755 92.755 7.068 99.823
Dönem Sonu Bakiyeler
685.260 105.777 -4.228 10.010 1.912.833 277.913 78.387 184.803 3.250.755 -6.265 3.244.490


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
54.462 38.651
Dönem Karı (Zararı)
167.557 54.979
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-24.761 -22.506
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 21.261 17.812
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.409 3.723
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 266 531
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 4.143 -850
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
19 0 4.042
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.477 4.317
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
26 3.009 3.338
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 468 979
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
28 -59.705 -8.310
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-7.062 1.113
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -39.469 31.888
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27, 29 32.407 -30.775
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-10.340 -88.482
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-9.783 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
29 -9.783 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 2.727 29.028
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 29.631 18.674
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
11 4.308 -355
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
28 -2.602 -45
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-1.082 19
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-107.167 20.812
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-118.129 -4.962
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
15.780 -366
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.621 4.913
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8.375 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
88.134 27.517
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-91.236 -6.290
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-2.470 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
35.629 53.285
Alınan Faiz
39.049 32.514
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -1.882 -1.561
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.507 -34.821
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-9.827 -10.766
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-36.248 -117.963
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
5 -45.775 -2.539
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17, 18, 28 6.431 4.842
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17, 18 -36.520 -129.167
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 1.201 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -68.479 0
Alınan Temettüler
10, 28 105.621 9.199
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.273 -298
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-149.967 40.156
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-11.280 106.203
Kredilerden Nakit Girişleri
-11.280 106.203
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
3.271 0
Ödenen Temettüler
-219.283 -43.857
Ödenen Faiz
-22.498 -22.190
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
99.823 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-131.753 -39.156
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
93.851 90.199
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-37.902 51.043
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 698.404 647.361
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 660.502 698.404


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
167.557 54.979
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
418 -2.725
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 0 -2.966
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
418 -351
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5 418 -351
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
30 0 592
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
455.915 -36.626
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 -1.100
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
8 480.127 -39.819
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
5 -205 2.301
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
30 -24.007 1.992
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
456.333 -39.351
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
623.890 15.628
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-17.261 -13.276
Ana Ortaklık Payları
641.151 28.904


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 661.541 699.023
Finansal Yatırımlar
3.836 2.065
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
8 2.754 1.277
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
8 1.082 788
Ticari Alacaklar
340.094 219.104
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 26.374 4.713
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 313.720 214.391
Diğer Alacaklar
2.038 307
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.480 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 558 307
Türev Araçlar
6.512 0
Stoklar
13 128.248 133.900
Peşin Ödenmiş Giderler
14 5.309 5.597
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 327 6.050
Diğer Dönen Varlıklar
22 15.647 24.296
ARA TOPLAM
1.163.552 1.090.342
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.163.552 1.090.342
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
2.160.218 1.682.657
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
8 0 2.533
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
8 2.157.822 1.677.886
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.396 2.238
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
8 2.396 2.238
Ticari Alacaklar
7 162
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 7 162
Diğer Alacaklar
436 45
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
422 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 14 45
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 83.693 86.348
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 363.017 295.971
Maddi Duran Varlıklar
17 122.388 102.181
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
59.183 57.465
Şerefiye
19 24.117 24.117
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 35.066 33.348
Peşin Ödenmiş Giderler
14 2.635 11.855
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 23.727 19.704
Diğer Duran Varlıklar
22 13.847 23.100
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.829.151 2.279.488
TOPLAM VARLIKLAR
3.992.703 3.369.830
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
207.812 189.962
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 121.726 109.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 86.086 80.837
Ticari Borçlar
348.643 253.147
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 145.112 117.422
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 203.531 135.725
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 4.167 2.801
Diğer Borçlar
9.623 13.872
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 9.623 13.872
Ertelenmiş Gelirler
14 700 2.884
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 18.162 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.506 8.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 5.928 5.042
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 3.578 3.199
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 3.538 5.019
ARA TOPLAM
602.151 475.926
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
602.151 475.926
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
32.081 63.080
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 0 33.504
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 32.081 29.576
Diğer Borçlar
526 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
526 0
Ertelenmiş Gelirler
14 637 923
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.774 7.533
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 7.774 7.533
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 105.044 79.775
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
22 0 2.533
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
146.062 153.844
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
748.213 629.770
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.250.755 2.736.132
Ödenmiş Sermaye
23 685.260 548.208
Sermaye Düzeltme Farkları
23 105.777 105.777
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.228 -4.646
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.228 -4.646
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5 -4.228 -4.646
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.922.843 1.466.913
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.010 10.010
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.912.833 1.456.903
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.912.833 1.456.903
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 277.913 312.763
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
78.387 239.470
Net Dönem Karı veya Zararı
184.803 67.647
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-6.265 3.928
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.244.490 2.740.060
TOPLAM KAYNAKLAR
3.992.703 3.369.830http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/593003


BIST'
18:059.645
Değişim :  -0,50% |  -48,44
Açılış :  9.795  
Önceki Kapanış :  9.693  
En Düşük
9.645
En Yüksek
9.832
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KONKA 59,40 226.066.049 % 10,00  
REEDR 47,54 1.389.861.758 % 10,00  
ISGSY 34,32 129.557.024 % 10,00  
KLGYO 5,61 191.853.035 % 10,00  
SNICA 47,30 289.234.773 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5518 32,6241 % 0,34  
Euro 34,7685 34,8748 % 0,61  
Sterlin 39,8348 40,0344 % 0,05  
Frank 35,3675 35,5447 % 0,05  
Riyal 8,5951 8,6381 % -0,03  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,33 27,36 % 0,66  
Platin 920,93 921,75 % 0,66  
Paladyum 1.008,01 1.015,42 % 0,66  
Brent Pet. 87,43 87,43 % 0,66  
Altın Ons 2.333,43 2.333,84 % 0,66