***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2017 19:06
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 382.241 348.835
Satışların Maliyeti
19 -283.817 -256.811
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
98.424 92.024
BRÜT KAR (ZARAR)
98.424 92.024
Genel Yönetim Giderleri
20 -26.716 -20.448
Pazarlama Giderleri
20 -50.682 -44.219
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -674 -368
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 89.187 24.046
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -63.905 -28.619
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
45.634 22.416
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
59 104
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-32 -803
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 4.915 14.766
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
50.576 36.483
Finansman Gelirleri
23 3.956 2.431
Finansman Giderleri
23 -11.803 -5.797
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
42.729 33.117
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.858 145
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -7.672 -1.410
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.186 1.555
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.871 33.262
DÖNEM KARI (ZARARI)
33.871 33.262
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.136 -2.467
Ana Ortaklık Payları
36.007 35.729
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (Kr) 25 0,05250000 0,05210000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
548.208 105.777 -4.646 10.010 1.456.903 312.763 239.470 67.647 2.736.132 3.928 2.740.060
Transferler
67.647 -67.647 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12 173 35.729 35.914 -2.358 33.556
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
92.755 92.755 7.068 99.823
Dönem Sonu Bakiyeler
548.208 105.777 -4.634 10.010 1.457.076 312.763 399.872 35.729 2.864.801 8.638 2.873.439
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
685.260 105.777 -4.228 10.010 1.912.833 277.913 78.387 184.803 3.250.755 -6.265 3.244.490
Transferler
184.803 -184.803
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.373 36.007 40.380 -1.701 38.679
Dönem Sonu Bakiyeler
685.260 105.777 -4.228 10.010 1.917.206 277.913 263.190 36.007 3.291.135 -7.966 3.283.169


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-51.052 -18.940
Dönem Karı (Zararı)
33.871 33.262
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-7.431 -12.045
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.957 4.979
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.223 377
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
107 18
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.116 359
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.027 2.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.843 1.566
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
184 444
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.794 -800
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-13.606 -9.888
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8.812 9.088
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-29.207 5.878
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.250 -2.366
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-86
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.164 -2.366
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-4.915 -17.413
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.858 -145
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
15.670 -5.264
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 699
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-68.233 -45.673
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.924 -115.789
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.209 2.626
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.364 -8.733
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-7.298 2.633
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.941 65.082
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-841 25.611
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
462 -17.103
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-41.793 -24.456
Alınan Faiz
7.832 9.887
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-916 -675
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-19.221 -98
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.046 -3.598
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.025 -24.460
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-8.475
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1 1.480
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.446 -17.599
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.533 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-113 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
134
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.674 59.420
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.961 -35.205
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
2.881 157
Ödenen Faiz
-6.168 -5.355
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
99.823
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.403 16.020
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
44.697 -5.837
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.294 10.183
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
660.502 698.404
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
682.796 708.587


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
33.871 33.262
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 12
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 12
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3 0 12
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.808 282
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
6 883 331
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
3.969 -32
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
3 3.969 -32
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 -44 -17
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.808 294
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.679 33.556
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.701 -2.358
Ana Ortaklık Payları
40.380 35.914


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 683.538 661.541
Finansal Yatırımlar
2.513 3.836
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
6 1.403 2.754
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 1.110 1.082
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
392.814 340.094
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 15.426 26.374
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 377.388 313.720
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
1.549 2.038
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
713 1.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
836 558
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
5.795 6.512
Stoklar
10 132.496 128.248
Peşin Ödenmiş Giderler
11 12.020 5.309
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 290 327
Diğer Dönen Varlıklar
17 27.626 15.647
ARA TOPLAM
1.258.641 1.163.552
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.258.641 1.163.552
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
2.161.159 2.160.218
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
0
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 2.158.705 2.157.822
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.454 2.396
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 2.454 2.396
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0 7
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 7
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
210 436
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
196 422
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14 14
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 92.577 83.693
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 360.075 363.017
Maddi Duran Varlıklar
13 122.172 122.388
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
58.409 59.183
Şerefiye
24.117 24.117
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 34.292 35.066
Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.222 2.635
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 21.234 23.727
Diğer Duran Varlıklar
17 693 13.847
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.819.751 2.829.151
TOPLAM VARLIKLAR
4.078.392 3.992.703
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
235.787 207.812
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 131.256 121.726
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 104.531 86.086
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
379.769 348.643
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 145.814 145.112
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 233.955 203.531
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 3.590 4.167
Diğer Borçlar
10.300 9.623
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10.300 9.623
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
11 835 700
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 6.576 18.162
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.327 9.506
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 6.565 5.928
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.762 3.578
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.553 3.538
ARA TOPLAM
648.737 602.151
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
648.737 602.151
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
33.458 32.081
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 33.458 32.081
Diğer Borçlar
219 526
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
219 526
Ertelenmiş Gelirler
11 964 637
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.064 7.774
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 8.064 7.774
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 103.781 105.044
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
146.486 146.062
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
795.223 748.213
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.291.135 3.250.755
Ödenmiş Sermaye
18 685.260 685.260
Sermaye Düzeltme Farkları
18 105.777 105.777
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.228 -4.228
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.228 -4.228
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.228 -4.228
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.927.216 1.922.843
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.010 10.010
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.917.206 1.912.833
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.917.206 1.912.833
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 277.913 277.913
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
263.190 78.387
Net Dönem Karı veya Zararı
36.007 184.803
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-7.966 -6.265
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.283.169 3.244.490
TOPLAM KAYNAKLAR
4.078.392 3.992.703http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606517


BIST
'
18:059.645
Değişim :  -0,50% |  -48,44
Açılış :  9.795  
Önceki Kapanış :  9.693  
En Düşük
9.645
En Yüksek
9.832
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISGSY 34,32 129.557.024 % 10,00  
KLGYO 5,61 191.853.035 % 10,00  
KONKA 59,40 226.066.049 % 10,00  
REEDR 47,54 1.389.861.758 % 10,00  
SNICA 47,30 289.234.773 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5003 32,5191 % 0,06  
Euro 34,5948 34,6214 % -0,20  
Sterlin 39,7993 39,9988 % -0,61  
Frank 35,3403 35,5175 % -0,60  
Riyal 8,5951 8,6381 % -0,39  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,15 27,17 % 0,66  
Platin 920,96 922,64 % 0,66  
Paladyum 1.008,81 1.013,10 % 0,66  
Brent Pet. 87,06 87,06 % 0,66  
Altın Ons 2.332,10 2.332,37 % 0,66