***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2017 18:27
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 430.104 357.288 139.124 106.274
Satışların Maliyeti
19 -259.362 -219.350 -80.562 -69.884
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
170.742 137.938 58.562 36.390
BRÜT KAR (ZARAR)
170.742 137.938 58.562 36.390
Genel Yönetim Giderleri
20 -44.667 -33.158 -11.819 -9.648
Pazarlama Giderleri
20 -83.108 -70.390 -26.152 -22.518
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 134.572 97.164 26.697 36.663
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -92.206 -45.511 -15.554 -2.212
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
85.333 86.043 31.734 38.675
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 134.402 59.773 34.996 12
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-128 -4 -49 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -44.883 8.150 -18.373 -3.277
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
174.724 153.962 48.308 35.410
Finansman Gelirleri
24 10.142 1.588 2.978 229
Finansman Giderleri
24 -4.750 -3.865 -902 -2.228
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
180.116 151.685 50.384 33.411
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.034 -15.003 -6.522 -8.348
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -17.890 -13.229 -7.324 -6.947
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -144 -1.774 802 -1.401
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
162.082 136.682 43.862 25.063
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27 6.791 3.295 0 3.138
DÖNEM KARI (ZARARI)
168.873 139.977 43.862 28.201
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.440 1.713 -5 1.626
Ana Ortaklık Payları
165.433 138.264 43.867 26.575
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 0,23650000 0,19950000 0,06400000 0,03660000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan faaliyetlerden pay başına kazanç 0,00990000 0,00480000 0,00000000 0,00460000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
548.208 105.777 -4.646 10.010 1.456.903 312.763 239.470 67.647 2.736.132 3.928 2.740.060
Transferler
24.485 43.162 -67.647 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12 264 138.264 138.540 1.932 140.472
Kar Payları
-219.283 -219.283 -219.283
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
92.755 92.755 7.068 99.823
Dönem Sonu Bakiyeler
548.208 105.777 -4.634 10.010 1.457.167 337.248 156.104 138.264 2.748.144 12.928 2.761.072
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
685.260 105.777 -4.228 10.010 1.912.833 277.913 78.387 184.803 3.250.755 -6.265 3.244.490
Transferler
50.616 134.187 -184.803 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.291 165.433 169.724 3.782 173.506
Kar Payları
-160.434 -182.196 -342.630 -342.630
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
354 -787 6.103 5.670 2.555 8.225
Dönem Sonu Bakiyeler
685.260 105.777 -3.874 10.010 1.916.337 168.095 36.481 165.433 3.083.519 72 3.083.591


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
49.626 17.219
Dönem Karı (Zararı)
168.873 139.977
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-61.793 -46.779
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14 8.073 15.629
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
700 39
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 113
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 700 -74
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.167 2.896
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.106 2.450
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 61 446
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
8 -99.401 -59.717
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-17.829 -8.997
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -23.954 -29.583
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 6.125 20.586
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
24.562 19.152
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-10.029 -1.588
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
100 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24 -10.129 -1.588
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 44.883 -11.028
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 18.034 15.724
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-3.783 -19.307
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.140 418
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 11.966 0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23,27 -34.996 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-48.631 -89.172
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-73.275 -148.603
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.967 13.570
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
34.806 -16.221
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.714 5.270
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
52.728 80.118
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
464 -28.163
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
1.788 4.857
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.461 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 -47.461 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
58.449 4.026
Ödenen Faiz
-2.971 -4.809
Alınan Faiz
24.926 28.876
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -386 -8.567
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-29.471 -2.307
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
27 -921 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
102.347 -43.148
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
37.541 0
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-23.124 -33.900
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.163 1.291
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14 -5.935 -27.977
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.544 1.201
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -18.842 -68.479
Alınan Temettüler
101.126 84.716
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
27 -3.126 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-313.910 -111.817
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-4.481 17.411
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
14.304 1.588
Ödenen Temettüler
-342.630 -219.283
Ödenen Faiz
-3.460 -11.356
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 99.823
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
27 22.357 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-161.937 -137.746
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-161.937 -137.746
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 660.502 698.404
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 498.565 560.658


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
168.873 139.977 43.862 28.201
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 12 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 12 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3 0 12 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.633 483 0 -292
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
6 699 545 0 -308
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
3.969 -35 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
3 3.969 -35 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25 -35 -27 0 16
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.633 495 0 -292
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
173.506 140.472 43.862 27.909
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.782 1.932 -10 1.474
Ana Ortaklık Payları
169.724 138.540 43.872 26.435


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 499.571 661.541
Finansal Yatırımlar
338 3.836
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
6 0 2.754
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 338 1.082
Ticari Alacaklar
133.582 340.094
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 2.230 26.374
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 131.352 313.720
Diğer Alacaklar
2.043 2.038
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.916 1.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
127 558
Türev Araçlar
2.337 6.512
Stoklar
10 64.696 128.248
Peşin Ödenmiş Giderler
11 4.320 5.309
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 50 327
Diğer Dönen Varlıklar
17 9.779 15.647
ARA TOPLAM
716.716 1.163.552
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
716.716 1.163.552
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
2.156.699 2.160.218
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 2.153.660 2.157.822
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.039 2.396
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 3.039 2.396
Ticari Alacaklar
0 7
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 7
Diğer Alacaklar
239 436
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
227 422
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 14
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 99.803 83.693
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 367.818 363.017
Maddi Duran Varlıklar
13 6.178 122.388
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.376 59.183
Şerefiye
0 24.117
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 11.376 35.066
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.251 2.635
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 8.115 23.727
Diğer Duran Varlıklar
17 8.412 13.847
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.659.891 2.829.151
TOPLAM VARLIKLAR
3.376.607 3.992.703
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15.995 207.812
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 121.726
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 15.995 86.086
Ticari Borçlar
118.706 348.643
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 6.249 145.112
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 112.457 203.531
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 2.825 4.167
Diğer Borçlar
4.364 9.623
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.364 9.623
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
3 11.875 0
Ertelenmiş Gelirler
11 1.015 700
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 6.535 18.162
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.814 9.506
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.209 5.928
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 605 3.578
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
96 3.538
ARA TOPLAM
164.225 602.151
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
164.225 602.151
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
114 32.081
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 114 32.081
Diğer Borçlar
0 526
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 526
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
3 23.750 0
Ertelenmiş Gelirler
11 0 637
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.065 7.774
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 4.065 7.774
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 100.862 105.044
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
128.791 146.062
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
293.016 748.213
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.083.519 3.250.755
Ödenmiş Sermaye
18 685.260 685.260
Sermaye Düzeltme Farkları
18 105.777 105.777
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.874 -4.228
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.874 -4.228
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.874 -4.228
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.926.347 1.922.843
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.010 10.010
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.916.337 1.912.833
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.916.337 1.912.833
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 168.095 277.913
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
36.481 78.387
Net Dönem Karı veya Zararı
165.433 184.803
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
72 -6.265
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.083.591 3.244.490
TOPLAM KAYNAKLAR
3.376.607 3.992.703http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640015


BIST
'
10:429.547
Değişim :  0,18% |  16,85
Açılış :  9.565  
Önceki Kapanış :  9.530  
En Düşük
9.532
En Yüksek
9.602
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:40
MEGMT 45,02 297.287.743 % 9,97  
UZERB 657,00 2.321.838 % 9,96  
CONSE 6,25 38.229.962 % 9,84  
SELGD 59,80 27.160.074 % 8,73  
DERIM 45,80 18.182.293 % 8,53  
10:40 Alış Satış %  
Dolar 32,5237 32,5295 % 0,25  
Euro 34,8605 34,8903 % 0,49  
Sterlin 40,5149 40,7180 % 0,14  
Frank 35,7351 35,9142 % 0,18  
Riyal 8,6608 8,7043 % -0,01  
10:40 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,38 28,42 % 0,66  
Platin 939,60 940,98 % 0,66  
Paladyum 1.038,60 1.040,98 % 0,66  
Brent Pet. 86,76 86,76 % 0,66  
Altın Ons 2.376,18 2.376,43 % 0,66