***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.08.2022 22:54
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 700.388 543.758 326.738 263.626
Satışların Maliyeti
21 -464.373 -385.551 -224.575 -183.641
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
236.015 158.207 102.163 79.985
BRÜT KAR (ZARAR)
236.015 158.207 102.163 79.985
Genel Yönetim Giderleri
22 -64.167 -44.801 -33.905 -23.681
Pazarlama Giderleri
22 -117.714 -73.862 -60.909 -39.915
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 394.402 205.012 221.571 80.276
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -85.948 -59.891 -57.774 -23.767
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
362.588 184.665 171.146 72.898
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 171.242 224.609 170.747 174.791
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-94 -181 23 -138
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -106.249 -74.117 -151.162 -77.619
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
427.487 334.976 190.754 169.932
Finansman Gelirleri
26 22.566 8.489 7.720 2.017
Finansman Giderleri
26 -34.140 -12.843 -16.956 -4.670
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
415.913 330.622 181.518 167.279
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-81.741 -54.366 -38.000 -32.249
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -95.987 -54.040 -43.593 -31.556
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 14.246 -326 5.593 -693
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
334.172 276.256 143.518 135.030
DÖNEM KARI (ZARARI)
334.172 276.256 143.518 135.030
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 9 -20 8
Ana Ortaklık Payları
334.169 276.247 143.538 135.022
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 28 0,48770000 0,40310000 0,20950000 0,19700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
98.529 199.647
Dönem Karı (Zararı)
334.172 276.256
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-130.680 -85.394
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13, 14, 15, 16 13.225 11.823
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
88.462 84.540
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 962 1.431
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3 87.500 83.109
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.820 2.728
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.869 2.739
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -49 -11
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
25 -170.033 -190.740
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-20.337 -24.614
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -41.716 -31.459
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21.379 6.845
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
34.927 -3.217
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-107.195 -9.624
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6 -106.707 -7.606
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
26 -488 -2.018
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -56.251 -8.992
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 81.741 54.366
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-1.024 -1.689
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 -15 25
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
37.891 76.520
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
261 -997
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.435 15.143
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-72.020 34.074
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.571 2.468
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.513 -37.233
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
82.172 65.187
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.101 -2.122
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
241.383 267.382
Alınan Faiz
22.774 22.835
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -1.992 -732
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -163.636 -89.838
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
71.121 81.661
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
3 -87.500 -103.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 2.161
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15, 16 -9.037 -4.988
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 4.847
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -2.394 -8.099
Alınan Temettüler
25 170.033 190.740
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-112.360 -220.251
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
296.891 21.904
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -183.107 -74.933
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -10.695 -6.667
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
6.026 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 -2.953
Ödenen Temettüler
-200.096 -150.757
Ödenen Faiz
-21.379 -6.845
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
57.290 61.057
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-32.517 4.903
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.773 65.960
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.263.966 854.776
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.288.739 920.736


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.290.638 1.265.256
Finansal Yatırımlar
240.549 166.593
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
240.549 166.593
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 240.549 166.593
Ticari Alacaklar
250.747 232.675
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 4.326 3.381
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 246.421 229.294
Diğer Alacaklar
426 709
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 374 544
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 52 165
Türev Araçlar
3.856 7.415
Stoklar
11 188.054 116.865
Peşin Ödenmiş Giderler
12 8.240 4.034
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
3.347 3.317
Diğer Dönen Varlıklar
19 1.528 183
ARA TOPLAM
1.987.385 1.797.047
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.987.385 1.797.047
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5.874.116 5.841.365
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
182.898 150.147
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 182.898 150.147
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 5.691.218 5.691.218
Diğer Alacaklar
212 355
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 196 339
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 16 16
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 275.891 196.394
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 342.011 342.528
Maddi Duran Varlıklar
15 5.991 5.758
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 35.378 41.961
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 27.699 21.671
Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.050 4.715
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 14.146 7.196
Diğer Duran Varlıklar
19 13.366 5.603
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.593.860 6.467.546
TOPLAM VARLIKLAR
8.581.245 8.264.593
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
197.239 55.653
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.748 1.579
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.748 1.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
195.491 54.074
Banka Kredileri
7 182.876 41.970
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 12.615 12.104
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20.000 40.435
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 20.000 40.435
Ticari Borçlar
316.306 288.793
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 10.290 12.181
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 306.016 276.612
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 2.068 1.544
Diğer Borçlar
13.919 15.265
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 13.919 15.265
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
3 75.000 0
Türev Araçlar
1.979 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 22.384 20.283
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 44.829 112.448
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.000 8.335
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 7.959 7.245
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.041 1.090
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
329 185
ARA TOPLAM
703.053 542.941
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
703.053 542.941
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.165 31.494
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.419 12.413
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 11.419 12.413
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.746 19.081
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 13.746 19.081
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.378 9.116
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 11.378 9.116
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 277.978 285.274
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
314.521 325.884
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.017.574 868.825
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.563.594 7.395.694
Ödenmiş Sermaye
20 685.260 685.260
Sermaye Düzeltme Farkları
20 105.777 105.777
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.302.216 5.302.218
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.302.216 5.302.218
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.056 -4.054
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.306.272 5.306.272
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
41.839 10.010
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.010 10.010
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
3 31.829 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 295.070 318.456
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
799.263 218.913
Net Dönem Karı veya Zararı
334.169 755.060
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
77 74
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.563.671 7.395.768
TOPLAM KAYNAKLAR
8.581.245 8.264.593


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
685.260 105.777 -4.051 3.798.624 10.010 284.078 80.459 322.089 5.282.246 62 5.282.308
Transferler
32.878 289.211 -322.089 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
276.247 276.247 9 276.256
Kar Payları
-150.757 -150.757 -150.757
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.500 1.500 1.500
Dönem Sonu Bakiyeler
685.260 105.777 -4.051 3.798.624 10.010 318.456 218.913 276.247 5.409.236 71 5.409.307
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
685.260 105.777 -4.054 5.306.272 10.010 0 318.456 218.913 755.060 7.395.694 74 7.395.768
Transferler
-25.386 780.446 -755.060 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2 31.829 334.169 365.996 3 365.999
Kar Payları
-200.096 -200.096 -200.096
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.000 2.000 2.000
Dönem Sonu Bakiyeler
685.260 105.777 -4.056 5.306.272 10.010 31.829 295.070 799.263 334.169 7.563.594 77 7.563.671


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
334.172 276.256 143.518 135.030
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-2 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
3 -2 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
31.829 0 31.829 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
31.829 0 31.829 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
3 31.829 0 31.829 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.827 0 31.829 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
365.999 276.256 175.347 135.030
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 9 -20 8
Ana Ortaklık Payları
365.996 276.247 175.367 135.022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052709


BIST'
17:579.676
Değişim :  1,59% |  151,03
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:55
TTKOM 39,16 1.424.354.011 % 10,00  
MAGEN 19,58 350.547.448 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 10.449.055 % 10,00  
TKFEN 44,94 640.106.775 % 9,99  
IZINV 59,50 50.779.249 % 9,98  
17:55 Alış Satış %  
Dolar 32,5874 32,5894 % 0,35  
Euro 34,8474 34,8658 % 0,38  
Sterlin 40,2604 40,4622 % 0,09  
Frank 35,6152 35,7937 % 0,45  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
17:55 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,53 28,56 % 0,66  
Platin 933,67 934,43 % 0,66  
Paladyum 1.023,61 1.029,45 % 0,66  
Brent Pet. 87,37 87,37 % 0,66  
Altın Ons 2.393,18 2.393,53 % 0,66