***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

21.05.2020 19:46***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 105.173.533 -757.564 1.420.345.426 1.876.525 35.622.785 343.631.914 100.782.169 2.111.674.788 2.111.674.788
Transferler
100.782.169 -100.782.169
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.266 -13.269.360 -13.252.094 -13.252.094
Dönem Karı (Zararı)
-13.269.360 -13.269.360 -13.269.360
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.266 17.266 17.266
Dönem Sonu Bakiyeler
105.000.000 105.173.533 -757.564 1.420.362.692 1.876.525 35.622.785 444.414.083 -13.269.360 2.098.422.694 2.098.422.694
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 105.173.533 -757.564 1.581.124.134 1.876.525 35.622.785 429.100.813 72.628.550 2.329.768.776 2.329.768.776
Transferler
72.628.550 -72.628.550
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37.669.564 37.669.564 37.669.564
Dönem Karı (Zararı)
37.669.564 37.669.564 37.669.564
Dönem Sonu Bakiyeler
105.000.000 105.173.533 -757.564 1.581.124.134 1.876.525 35.622.785 501.729.363 37.669.564 2.367.438.340 2.367.438.340


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.601.970 479.297
Dönem Karı (Zararı)
37.669.564 -13.269.360
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
37.669.564 -13.269.360
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-39.512.466 12.449.306
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.337 3.948
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-678.942 -1.938.572
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-678.942 -1.938.572
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-9.042.121 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 7.949.910
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 7.949.910
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-30.935.552 6.188.329
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
6,13 -30.935.552 6.188.329
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 1.140.812 245.691
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-529.403 -364.483
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.349 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.349 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-32.016 -33.484
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-303.916 -18.853
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-303.615 -18.202
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-301 -651
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-188.122 -312.146
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-181.700 -312.146
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-6.422 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.372.305 -1.184.537
Alınan Faiz
770.335 1.955.031
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -291.197
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -20.210.256
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -20.210.256
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.776 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.776 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.606.746 -19.730.959
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
9.042.121
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.435.375 -19.730.959
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
105.561.332 44.704.615
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 112.996.707 24.973.656


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 113.022.564 105.678.582
Ticari Alacaklar
5.349 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.349 0
Diğer Alacaklar
5 246.636 246.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
246.636 246.636
Peşin Ödenmiş Giderler
7 44.658 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
44.658 0
ARA TOPLAM
113.319.207 105.925.218
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
113.319.207 105.925.218
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3,17 980.475.892 980.475.892
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
980.475.892 980.475.892
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
980.475.892 980.475.892
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3,6 1.311.126.306 1.280.190.754
Kullanım Hakkı Varlıkları
28.107 25.578
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.247 4.497
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.247 4.497
Peşin Ödenmiş Giderler
7 16.876 29.518
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16.876 29.518
Diğer Duran Varlıklar
9 8.067.015 7.885.315
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
8.067.015 7.885.315
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.299.718.443 2.268.611.554
TOPLAM VARLIKLAR
2.413.037.650 2.374.536.772
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15.246 12.625
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15.246 12.625
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15.246 12.625
Ticari Borçlar
4 313.376 617.292
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 313.376 616.991
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 301
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 1.777.680 636.868
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 104.491 110.913
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
104.491 110.913
ARA TOPLAM
2.210.793 1.377.698
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.210.793 1.377.698
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.467 15.248
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.467 15.248
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13.467 15.248
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
383 383
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
383 383
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 43.374.667 43.374.667
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.388.517 43.390.298
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
45.599.310 44.767.996
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.367.438.340 2.329.768.776
Ödenmiş Sermaye
10 105.000.000 105.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 105.173.533 105.173.533
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.580.366.570 1.580.366.570
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.580.366.570 1.580.366.570
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-757.564 -757.564
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.581.124.134 1.581.124.134
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.876.525 1.876.525
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.876.525 1.876.525
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 35.622.785 35.622.785
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
501.729.363 429.100.813
Net Dönem Karı veya Zararı
37.669.564 72.628.550
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.367.438.340 2.329.768.776
TOPLAM KAYNAKLAR
2.413.037.650 2.374.536.772


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
11 -1.085.058 -1.222.477
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 10.826.364 2.409.881
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -1.107.183 -71.147
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.634.123 1.116.257
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6,13 30.935.552 -14.138.239
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
39.569.675 -13.021.982
Finansman Giderleri
14 -1.387 -1.687
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
39.568.288 -13.023.669
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.898.724 -245.691
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -1.898.724 -245.691
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
37.669.564 -13.269.360
DÖNEM KARI (ZARARI)
37.669.564 -13.269.360
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
37.669.564 -13.269.360
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 0,35900000 -0,12600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 17.266
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 17.266
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 17.266
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.669.564 -13.252.094
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
37.669.564 -13.252.094http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846391


BIST
18:05107.266
Değişim :  1,65% |  1.745,72
Açılış :  106.481  
Önceki Kapanış :  105.520  
En Yüksek
107.372
En Düşük
106.357
BIST En Aktif Hisseler
DAGHL 7,48 2.418.737 % 10,00  
EGCEY 0,77 399.598 % 10,00  
TKURU 15,07 272.457 % 10,00  
YONGA 24,88 176.971 % 9,99  
GLBMD 5,40 7.537.908 % 9,98  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4741 8,5166 % 0,93  
Frank 7,0503 7,0927 % -0,18  
Riyal 1,8087 1,8178 % -0,07  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.738 1.738 8,99  
Altın Gr. 380 380 0,99  
Cumhuriyet 2.462 2.503 29,30  
Tam 2.535 2.576 26,00  
Yarım 1.237 1.261 20,40  
Çeyrek 618 629 7,50  
Gümüş.Ons 18,22 18,25 0,37  
Gümüş Gr. 3,98 3,99 0,07  
B. Petrol 38,17 38,17 0,33