***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

06.03.2021 01:30
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 662.853 5.271.709 1.269.807 13.086.742 13.086.742
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
58.257 1.211.550 -1.269.807 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
780.506 780.506
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-118.826 -118.826
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 721.110 6.364.433 780.506 13.748.422 13.748.422
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 721.110 6.364.433 780.506 13.748.422 13.748.422
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
31.961 748.545 -780.506 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
859.671 859.671 859.671
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-73.846 -73.846 -73.846
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-11.751 -11.751 -11.751
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.800.000 -296.231 2.366.895 -42 753.071 7.039.132 859.671 14.522.496 14.522.496


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.131.096 -491.556
Dönem Karı (Zararı)
859.671 780.506
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-63.225 451.980
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19-20 28.480 28.521
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-51.876 137.706
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -51.876 109.533
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 0 28.173
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.349 -13.141
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 5.950 5.681
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 15.716 -21.262
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 -1.317 2.440
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-60.178 298.894
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20-21-22 -541.741 -447.310
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 481.563 746.204
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
367.357 -1.732.543
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-64.358 -2.335.898
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
429.432 -469.230
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-493.790 -1.866.668
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
295.475 -107.734
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.320.889 1.647.474
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
762.895 -499.741
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
44.779 -5.042
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
718.116 -494.699
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.462.650 -488.764
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-768.416 52.120
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.163.803 -500.057
Alınan Faiz
146.365 143.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.482 -6
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-177.590 -135.054
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-285.804 -138.135
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -47.514
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -85.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
48.075 12.013
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-338.021 -10.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10-11 -8.501 -39.485
Alınan Faiz
599 174
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12.044 31.677
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-173.033 653.016
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
16 -11.751 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.841.401 5.272.675
Kredilerden Nakit Girişleri
5 2.236.401 2.944.675
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
5 1.605.000 2.328.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.662.606 -3.974.255
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.456.279 -2.022.009
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
5 -2.206.327 -1.952.246
Ödenen Temettüler
16 -73.846 -118.826
Ödenen Faiz
5 -398.062 -592.597
Alınan Faiz
169.254 77.786
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-37.423 -11.767
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
672.259 23.325
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
672.259 23.325
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 395.219 371.894
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.067.478 395.219


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.951.089 510.149
Finansal Yatırımlar
4 306.015 22.370
Ticari Alacaklar
6 2.483.657 2.908.714
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 50.509 479.941
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.433.148 2.428.773
Diğer Alacaklar
7 922.557 1.137.921
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
922.557 1.137.921
Stoklar
8 15.192.343 12.839.594
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.632.900 1.748.382
Diğer Dönen Varlıklar
14 252.373 196.514
ARA TOPLAM
22.740.934 19.363.644
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.740.934 19.363.644
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
4 373.037 373.037
Ticari Alacaklar
6 3.711.004 3.067.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.711.004 3.067.809
Diğer Alacaklar
7 1.014 1.014
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 772.076 499.654
Maddi Duran Varlıklar
10 72.385 65.370
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 3.760 3.771
Diğer Duran Varlıklar
14 4.383 37.198
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.937.659 4.047.853
TOPLAM VARLIKLAR
27.678.593 23.411.497
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 479.031 1.864.938
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 1.599.188 1.310.695
Ticari Borçlar
6 2.469.125 489.368
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 1.280.864 19.297
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.188.261 470.071
Diğer Borçlar
7 586.848 569.451
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
586.848 569.451
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 4.879.623 3.669.456
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
25 0 64.732
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.879.623 3.604.724
Kısa Vadeli Karşılıklar
139.047 119.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 13.090 9.475
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 125.957 110.241
ARA TOPLAM
10.152.862 8.023.624
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.152.862 8.023.624
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 2.931.094 1.587.564
Ticari Borçlar
28 102
Diğer Borçlar
7 56.520 37.045
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.738 4.738
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.855 10.002
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 10.855 10.002
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.003.235 1.639.451
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.156.097 9.663.075
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14.522.496 13.748.422
Ödenmiş Sermaye
15 3.800.000 3.800.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-296.231 -284.480
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.366.895 2.366.895
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-42 -42
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42 -42
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
753.071 721.110
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.039.132 6.364.433
Net Dönem Karı veya Zararı
859.671 780.506
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.522.496 13.748.422
TOPLAM KAYNAKLAR
27.678.593 23.411.497


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 4.527.085 5.645.593
Satışların Maliyeti
17 -3.406.841 -4.098.950
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.120.244 1.546.643
BRÜT KAR (ZARAR)
1.120.244 1.546.643
Genel Yönetim Giderleri
18 -307.719 -289.176
Pazarlama Giderleri
18 -70.614 -64.564
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 634.190 509.042
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -272.038 -297.553
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.104.063 1.404.392
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 6.342 174
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.110.405 1.404.566
Finansman Gelirleri
22 230.915 122.509
Finansman Giderleri
22 -481.649 -746.569
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
859.671 780.506
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
859.671 780.506
DÖNEM KARI (ZARARI)
859.671 780.506
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
859.671 780.506
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
859.671 780.506
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
859.671 780.506http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915729


BIST18:052.011
Değişim :  -0,15% |  -3,05
Açılış :  2.008  
Önceki Kapanış :  2.014  
En Yüksek
2.021
En Düşük
1.987
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
LINK 33,44 28.283.665 % 10,00  
SANEL 9,58 7.694.445 % 9,99  
KGYO 6,86 27.000.860 % 9,94  
ERCB 50,95 94.413.873 % 9,90  
LIDFA 4,89 73.534.804 % 9,89  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4593 13,4681 % -0,03  
Euro 15,2770 15,2945 % 0,15  
Sterlin 18,1614 18,2525 % 0,31  
Frank 14,6753 14,7637 % 1,21  
Riyal 3,5713 3,5892 % 0,55  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.836 1.836 3,91  
Altın Gr. 791 791 1,23  
Cumhuriyet 5.267 5.346 2,00  
Tam 5.241 5.374 0,22  
Yarım 2.533 2.600 0,10  
Çeyrek 1.271 1.300 0,06  
Gümüş.Ons 24,15 24,19 -0,05  
Gümüş Gr. 10,47 10,49 -0,01  
B. Petrol 88,00 88,00 0,92