***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.06.2020 20:23
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Dağtımı Hakkında(2019 Konsolide Mali Tablolara Göre)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 24.06.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 22.07.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Gayrimenkul Yatırım Oattaklıkları Stopaj uygulamasından muaf olduklarından stopaj oranı girimiştir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGYO00025 Peşin 0,0201700 2,017 0 0,0201700 2,017
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 Peşin 0,0201700 2,017 0 0,0201700 2,017

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 23.07.2020 27.07.2020 24.07.2020

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGYO00025 0 0
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen konsolide finansal durum tablolarımızda yer alan net dönem karı 778.369.000,00 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen 2019/4. dönem Geçici Vergi Beyannamesine göre mali tablolarımızda yer alan net dönem karı ise 639.211.883,75 TL'dir.
Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılmış olan Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe toplamı 713.342.601,44 TL olup, söz konusu tutar ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaşmadığından, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan 639.211.883,75 TL net dönem karından, % 5 oranında (31.960.594,19 TL) Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması,
Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen konsolide finansal durum tablolarımızda yer alan 778.369.000,00 TL tutarındaki net dönem karından Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılacak 31.960.594,19 TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 746.408.405,81 TL tutara, 2019 yılı içerisinde yapılan 19.997.300,00 TL Bağış ve Yardımların ilave edilmesiyle ulaşılan 766.405.705,81 TL Net Dönem karının %0,1000070842619110'u olan 76.646.000,00 TL'nin Birinci Temettü olarak dağıtılması,
Ortaklara dağıtılacak toplam 76.646.000,00 TL Birinci Temettü tutarı, ödenmiş sermayenin % 5'lik kısmın altında kaldığından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmaması,
Yasal kayıtlarımıza göre kalan 669.762.405,81 TL karın dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek olarak ayrılması,
Şirket ortaklarımıza net dönem karından dağıtılmak üzere ayrılan Birinci Temettü tutarı olan 76.646.000,00 TL kar payının, şirket ortaklarımızın maliki bulundukları paylarımızın 2019 yılı kar payı kuponları karşılığında nakden/hesaben brüt (=Net) 0,020170 TL olarak dağıtılması ve kar payı dağıtımının 23.07.2020 tarihinde yapılmasına, bu hususların Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklamızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 31.12.2019 Kar Payı Dağıtımı Tablosu TR.pdf
EK: 2 31.12.2019 Profit Distribution Table.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 3.800.000.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 713.342.601,44

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 778.369.000 639.211.883,75
4. Vergiler ( - ) 0 0
5. Net Dönem Kârı 778.369.000 639.211.883,75
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 31.960.594,19 31.960.594,19
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 746.408.405,81 607.251.289,56
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 746.408.405,81
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 19.997.300
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 766.405.705,81
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 76.646.000
* Nakit 76.646.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 669.762.405,81 530.605.289,56
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 5.110.471.266.230 0 5.110.471,27 0,02017 2,017
B Grubu 71.535.528.733.770 0 71.535.528,73 0,02017 2,017
TOPLAM 76.646.000.000 0 76.646.000

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen konsolide finansal durum tablolarımızda yer alan net dönem karı 778.369.000,00 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen 2019/4. dönem Geçici Vergi Beyannamesine göre mali tablolarımızda yer alan net dönem karı ise 639.211.883,75 TL'dir.
Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılmış olan Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe toplamı 713.342.601,44 TL olup, söz konusu tutar ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaşmadığından, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan 639.211.883,75 TL net dönem karından, % 5 oranında (31.960.594,19 TL) Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması,
Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen konsolide finansal durum tablolarımızda yer alan 778.369.000,00 TL tutarındaki net dönem karından Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılacak 31.960.594,19 TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 746.408.405,81 TL tutara, 2019 yılı içerisinde yapılan 19.997.300,00 TL Bağış ve Yardımların ilave edilmesiyle ulaşılan 766.405.705,81 TL Net Dönem karının %0,1000070842619110'u olan 76.646.000,00 TL'nin Birinci Temettü olarak dağıtılması,
Ortaklara dağıtılacak toplam 76.646.000,00 TL Birinci Temettü tutarı, ödenmiş sermayenin % 5'lik kısmın altında kaldığından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmaması,
Yasal kayıtlarımıza göre kalan 669.762.405,81 TL karın dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek olarak ayrılması,
Şirket ortaklarımıza net dönem karından dağıtılmak üzere ayrılan Birinci Temettü tutarı olan 76.646.000,00 TL kar payının, şirket ortaklarımızın maliki bulundukları paylarımızın 2019 yılı kar payı kuponları karşılığında nakden/hesaben brüt (=Net) 0,020170 TL olarak dağıtılması ve kar payı dağıtımının 23.07.2020 tarihinde yapılmasına, bu hususların Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklamızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853613


BIST11:301.889
Değişim :  -1,11% |  -21,17
Açılış :  1.928  
Önceki Kapanış :  1.910  
En Yüksek
1.934
En Düşük
1.886
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:28
MANAS 21,42 8.128.829 % 9,90  
SANEL 11,45 75.376.248 % 8,74  
ETILR 6,89 317.098 % 6,82  
EUKYO 3,87 990.891 % 6,61  
IHAAS 12,05 824.688 % 6,35  
11:28 Alış Satış %  
Dolar 13,5212 13,5329 % 0,19  
Euro 15,2826 15,2987 % -0,02  
Sterlin 18,1761 18,2672 % 0,00  
Frank 14,6980 14,7866 % -0,14  
Riyal 3,5951 3,6131 % 0,09  
11:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.840 1.841 -1,15  
Altın Gr. 800 800 -0,16  
Cumhuriyet 5.268 5.348 5,00  
Tam 5.241 5.374 2,42  
Yarım 2.533 2.599 1,17  
Çeyrek 1.270 1.300 0,58  
Gümüş.Ons 23,74 23,77 -0,18  
Gümüş Gr. 10,34 10,35 -0,06  
B. Petrol 86,10 86,10 0,67