***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

20.11.2020 18:12***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
48.393
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-12.978
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-12.978
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-16.569
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.591
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.415


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
750.000 0 0 23.088 0 0 0 0 0 0 0 0 351.106 0 44.979 1.169.173
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.317 0 9.317
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.317 0 9.317
Yeni Bakiye
750.000 0 0 23.088 0 0 0 0 0 0 0 0 351.106 9.317 44.979 1.178.490
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.978 0 0 0 0 48.393 35.415
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 5.803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.803
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.979 0 -44.979 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.979 -44.979 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.979 -44.979 0
Dönem Sonu Bakiyeler
750.000 0 0 28.891 0 0 0 0 0 -12.978 0 0 396.085 9.317 48.393 1.219.708


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
1 624.716 242.184
Kredilerden Alınan Kar Payları
488.545 189.639
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
6.097 2.168
Bankalardan Alınan Gelirler
0 0
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
128.720 49.723
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
42.441 12.158
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
42.421 20.860
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
43.858 16.705
Finansal Kiralama Gelirleri
679 469
Diğer Kar Payı Gelirleri
675 185
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
2 -355.628 -144.051
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-248.289 -84.855
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-53.381 -21.821
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-21.518 -11.061
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-26.320 -23.087
Kiralama Kar Payı Giderleri
-6.120 -3.227
Diğer Kar Payı Giderleri
0 0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
269.088 98.133
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
12.362 5.842
Alınan Ücret ve Komisyonlar
20.659 9.296
Gayri Nakdi Kredilerden
5.357 2.398
Diğer
3 15.302 6.898
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-8.297 -3.454
Gayri Nakdi Kredilere
-39 -10
Diğer
3 -8.258 -3.444
TEMETTÜ GELİRLERİ
4 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5 30.133 5.656
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
3.062 -5.278
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-86.235 2.651
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
113.306 8.283
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
6 80.985 27.279
FAALİYET BRÜT KÂRI
392.568 136.910
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
7 -103.570 -14.822
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
7 -51.169 -13.757
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-94.766 -37.218
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
8 -79.681 -28.051
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
63.382 43.062
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
63.382 43.062
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -14.989 -4.341
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-63.579 -32.607
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
48.590 28.266
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
48.393 38.721
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
48.393 38.721
Grubun Karı (Zararı)
48.393 38.721
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00065000 0,00052000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.320.776 2.643.163 3.963.939
Nakit ve Nakit Benzerleri
122.351 2.119.857 2.242.208
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 121.359 1.623.342 1.744.701
Bankalar
2 1.035 497.250 498.285
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-43 -735 -778
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 216.755 275.682 492.437
Devlet Borçlanma Senetleri
216.755 275.682 492.437
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 980.944 247.121 1.228.065
Devlet Borçlanma Senetleri
973.285 247.121 1.220.406
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.659 0 7.659
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
5 726 503 1.229
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
726 503 1.229
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6.145.543 5.555.147 11.700.690
Krediler
6 6.342.895 4.037.920 10.380.815
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
8 20.865 257 21.122
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
7 0 1.550.682 1.550.682
Devlet Borçlanma Senetleri
0 1.550.682 1.550.682
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
6 -218.217 -33.712 -251.929
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
9 25.093 0 25.093
Satış Amaçlı
25.093 0 25.093
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
10 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 200.395 0 200.395
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 36.463 0 36.463
Şerefiye
0 0 0
Diğer
36.463 0 36.463
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
13 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
14 88.388 0 88.388
DİĞER AKTİFLER
15 241.888 228 242.116
VARLIKLAR TOPLAMI
8.058.546 8.198.538 16.257.084
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
1 4.452.586 6.026.495 10.479.081
ALINAN KREDİLER
2 1.750 554.949 556.699
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
125.137 0 125.137
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
1.978.418 0 1.978.418
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
698 0 698
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3 698 0 698
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
5 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
4 99.384 0 99.384
KARŞILIKLAR
6 46.574 55.785 102.359
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
4.532 0 4.532
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
42.042 55.785 97.827
CARİ VERGİ BORCU
7 17.055 0 17.055
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
8 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
9 0 1.526.290 1.526.290
Krediler
0 1.526.290 1.526.290
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
151.832 423 152.255
ÖZKAYNAKLAR
11 1.218.555 1.153 1.219.708
Ödenmiş Sermaye
750.000 0 750.000
Sermaye Yedekleri
27.723 1.168 28.891
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
27.723 1.168 28.891
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-12.963 -15 -12.978
Kar Yedekleri
396.085 0 396.085
Yasal Yedekler
275.857 0 275.857
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
120.228 0 120.228
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
57.710 0 57.710
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
9.317 0 9.317
Dönem Net Kâr veya Zararı
48.393 0 48.393
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
8.091.989 8.165.095 16.257.084


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.255.486 1.567.974 2.823.460
GARANTİ VE KEFALETLER
1 978.840 1.285.637 2.264.477
Teminat Mektupları
934.102 745.526 1.679.628
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
934.102 745.526 1.679.628
Banka Kredileri
31.000 506.119 537.119
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
31.000 506.119 537.119
Akreditifler
13.738 33.992 47.730
Belgeli Akreditifler
13.738 33.992 47.730
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
1 243.142 172.206 415.348
Cayılamaz Taahhütler
243.142 172.206 415.348
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
11.312 34.101 45.413
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
218.336 0 218.336
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
13.494 0 13.494
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 138.105 138.105
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
33.504 110.131 143.635
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
33.504 110.131 143.635
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
33.504 34.520 68.024
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
16.774 17.260 34.034
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
16.730 17.260 33.990
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
0 75.611 75.611
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
50.147.915 6.106.994 56.254.909
EMANET KIYMETLER
3.284.392 2.064.072 5.348.464
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.643.707 0 1.643.707
Tahsile Alınan Çekler
441.846 42.919 484.765
Tahsile Alınan Ticari Senetler
16.605 0 16.605
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
894 0 894
Emanet Kıymet Alanlar
1.181.340 2.021.153 3.202.493
REHİNLİ KIYMETLER
46.863.523 4.042.922 50.906.445
Menkul Kıymetler
61.650 0 61.650
Teminat Senetleri
0 0 0
Emtia
491.385 0 491.385
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
2.803.213 0 2.803.213
Diğer Rehinli Kıymetler
43.507.275 4.042.922 47.550.197
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
51.403.401 7.674.968 59.078.369


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-158.330
Alınan Kar Payları
459.427
Ödenen Kar Payları
-289.088
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
20.659
Elde Edilen Diğer Kazançlar
69.192
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-94.615
Ödenen Vergiler
-18.224
Diğer
-305.681
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
93.467
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
479.837
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-610.681
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-3.340.411
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
13.254
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
332.329
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
2.846.700
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
372.439
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-64.863
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.258.428
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-79.737
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
749
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.190.086
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
15.056
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
-4.410
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.661.236
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
238.076.458
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-236.405.632
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-9.590
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
349.097
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
687.042
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
251.608
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
938.650http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889398


BIST18:051.342
Değişim :  1,28% |  17,02
Açılış :  1.335  
Önceki Kapanış :  1.325  
En Yüksek
1.344
En Düşük
1.326
BIST En Aktif Hisseler18:05
RYSAS 9,68 137.641.065 % 10,00  
KLNMA 73,70 24.794.259 % 10,00  
LOGO 108,90 66.182.354 % 10,00  
BASCM 10,45 372.858 % 10,00  
COSMO 7,81 368.582 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8670 7,8719 % -1,01  
Euro 9,3772 9,3943 % -0,92  
Sterlin 10,4771 10,5297 % -1,34  
Frank 8,6462 8,6983 % -0,89  
Riyal 2,0919 2,1024 % -1,06  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.810 2,60  
Altın Gr. 457 458 -3,94  
Cumhuriyet 3.056 3.102 -39,00  
Tam 3.041 3.120 -37,86  
Yarım 1.470 1.509 -18,31  
Çeyrek 737 755 -9,16  
Gümüş.Ons 23,31 23,34 -0,03  
Gümüş Gr. 5,90 5,90 -0,07  
B. Petrol 47,75 47,75 -0,78  
Seans Raporu 18:05
daha fazla