***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2018 19:03
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor


***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 7.827.028 5.508.337 3.756.725 2.782.145
Satışların Maliyeti
14 -5.553.393 -3.871.361 -2.507.877 -1.900.193
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.273.635 1.636.976 1.248.848 881.952
BRÜT KAR (ZARAR)
2.273.635 1.636.976 1.248.848 881.952
Genel Yönetim Giderleri
15 -837.272 -681.271 -422.364 -341.697
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 131.103 84.663 62.112 41.537
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -292.939 -207.435 -206.552 -104.234
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.274.527 832.933 682.044 477.558
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.274.527 832.933 682.044 477.558
Finansman Gelirleri
17 56.175 15.637 24.331 9.604
Finansman Giderleri
17 -621.453 -494.402 -328.849 -250.419
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
709.249 354.168 377.526 236.743
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-210.277 -91.379 -121.416 -52.244
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -38.778 -24.154 -29.772 -6.036
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -171.499 -67.225 -91.644 -46.208
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
498.972 262.789 256.110 184.499
DÖNEM KARI (ZARARI)
498.972 262.789 256.110 184.499
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
498.972 262.789 256.110 184.499
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse başına kazanç (kr) 0,42000000 0,07000000 0,22000000 0,05000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.964.528 -7.209 139.190 4.340 268.586 377.393 4.746.828 4.746.828
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
49.349 328.044 -377.393 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-109 262.789 262.680
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.964.528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188.539 4.340 0 0 596.630 262.789 0 5.009.508 0 5.009.508
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.181.069 2.836.364 -5.241 185.265 4.340 690.597 988.009 5.880.403 5.880.403
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-51.609 36.855 1.002.763 -988.009 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25.151 498.972 524.123
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-354.321 -354.321
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.181.069 2.784.755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222.120 4.340 0 0 1.339.039 498.972 0 6.050.205 0 6.050.205


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
559.279 799.160
Dönem Karı (Zararı)
498.972 262.789
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
498.972 262.789
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
607.735 561.695
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 123.501 112.604
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6 157.578 189.363
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 157.578 189.363
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
170.347 51.986
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18.945 24.567
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
151.402 27.419
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
545.528 469.418
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -56.175 -15.637
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 601.703 485.055
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
107.689 2.212
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-78.982 8.853
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-78.982 8.853
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 210.277 91.379
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
22 -628.203 -364.120
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.199.127 -462.396
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-729.049 -366.779
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-35.695 -45.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-693.354 -320.936
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-368.615 -136.903
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
598 -46.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-369.213 -90.716
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-75.371 -8.102
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.600 -189.669
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-126.809 -80.642
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
135.409 -109.027
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.692 239.057
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 1.254
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-34.692 237.803
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-92.420 362.088
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-28.687 -16.610
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-29.019 -11.832
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -6.208 -22.670
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
22 715.613 488.184
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-832.195 -794.055
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-28.092 -29.923
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.451 -16.752
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.641 -13.171
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
54.394 15.637
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
22 -858.497 -779.769
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
215.420 490.425
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.697.216 14.403.784
Kredilerden Nakit Girişleri
19.697.216 14.403.784
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-18.677.703 -13.497.218
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-18.677.703 -13.497.218
Ödenen Temettüler
-354.321 0
Ödenen Faiz
-449.772 -416.141
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-57.496 495.530
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-57.496 495.530
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 172.750 74.570
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
115.254 570.100


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
498.972 262.789 256.110 184.499
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -109 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -136 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 27 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
18 0 27 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
25.151 0 21.583 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20 32.244 0 27.784 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18 -7.093 0 -6.201 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
18 -7.093 0 -6.201 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.151 -109 21.583 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
524.123 262.680 277.693 184.499
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
524.123 262.680 277.693 184.499


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 115.254 172.750
Ticari Alacaklar
6 2.953.911 2.382.440
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 76.554 40.859
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.877.357 2.341.581
Diğer Alacaklar
7 569.549 439.967
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 0 598
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
569.549 439.369
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
8 795.329 691.860
Türev Araçlar
20 119.648 19.867
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
119.648 19.867
Stoklar
177.125 101.754
Peşin Ödenmiş Giderler
115.995 199.638
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
115.995 199.638
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 2.834 11.215
Diğer Dönen Varlıklar
26.242 57.939
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26.242 57.939
ARA TOPLAM
4.875.887 4.077.430
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.875.887 4.077.430
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 706.785 473.505
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
706.785 473.505
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
8 6.618.433 5.746.571
Türev Araçlar
20 186.163 24.187
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
186.163 24.187
Maddi Duran Varlıklar
9 154.190 154.059
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 7.584.562 7.687.296
Şerefiye
2.730.031 2.730.031
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.854.531 4.957.265
Peşin Ödenmiş Giderler
1.057 4.840
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.057 4.840
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 84.678 209.957
Diğer Duran Varlıklar
176.600 208.133
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
176.600 208.133
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.512.468 14.508.548
TOPLAM VARLIKLAR
20.388.355 18.585.978
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 1.172.542 795.658
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19 246.311 1.143.282
Diğer Finansal Yükümlülükler
19 38.323 30.009
Ticari Borçlar
6 1.513.905 1.512.499
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 18.284 145.093
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.495.621 1.367.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
52.573 49.983
Diğer Borçlar
7 215.955 185.990
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
215.955 185.990
Türev Araçlar
20 0 1.797
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 1.797
Ertelenmiş Gelirler
470.805 605.658
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
470.805 605.658
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 27.914 3.725
Kısa Vadeli Karşılıklar
283.744 179.962
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.123 22.724
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
279.621 157.238
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
200.096 323.471
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
200.096 323.471
ARA TOPLAM
4.222.168 4.832.034
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.222.168 4.832.034
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 7.185.988 5.269.080
Diğer Finansal Yükümlülükler
19 305.983 279.657
Diğer Borçlar
7 1.378.092 1.140.458
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.378.092 1.140.458
Ertelenmiş Gelirler
562 1.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
562 1.161
Uzun Vadeli Karşılıklar
101.591 92.732
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
101.591 92.732
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 1.143.766 1.090.453
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.115.982 7.873.541
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.338.150 12.705.575
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.050.205 5.880.403
Ödenmiş Sermaye
12 1.181.069 1.181.069
Sermaye Düzeltme Farkları
12 2.784.755 2.836.364
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.241 -5.241
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.241 -5.241
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.241 -5.241
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
25.151 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
25.151 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
25.151 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 222.120 185.265
Diğer Özkaynak Payları
4.340 4.340
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.339.039 690.597
Net Dönem Karı veya Zararı
498.972 988.009
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.050.205 5.880.403
TOPLAM KAYNAKLAR
20.388.355 18.585.978http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703266


BIST
'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4915 32,5004 % 0,08  
Euro 34,5977 34,6901 % -0,12  
Sterlin 40,0387 40,2394 % -0,46  
Frank 35,5546 35,7328 % 0,28  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,65 28,71 % 0,66  
Platin 934,17 937,32 % 0,66  
Paladyum 1.030,19 1.034,38 % 0,66  
Brent Pet. 87,24 87,24 % 0,66  
Altın Ons 2.391,52 2.392,09 % 0,66