***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

06.05.2019 18:34
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor


***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 4.483.636 4.060.524
Satışların Maliyeti
14 -3.183.198 -3.035.737
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.300.438 1.024.787
BRÜT KAR (ZARAR)
1.300.438 1.024.787
Genel Yönetim Giderleri
15 -511.802 -414.908
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 114.192 68.991
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -130.975 -83.352
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
771.853 595.518
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
771.853 595.518
Finansman Gelirleri
17 48.867 31.844
Finansman Giderleri
17 -406.375 -295.639
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
414.345 331.723
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-116.926 -88.861
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -173.710 -9.006
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 56.784 -79.855
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
297.419 242.862
DÖNEM KARI (ZARARI)
297.419 242.862
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
297.419 242.862
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse başına kazanç (kr) 12 0,25000000 0,21000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
704.798 -103.661
Dönem Karı (Zararı)
297.419 242.862
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
297.419 242.862
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
220.323 232.599
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 83.853 61.434
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6,8 138.868 86.476
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
138.868 86.476
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
32.039 15.422
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16.220 9.664
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.819 5.758
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
346.976 255.004
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -48.867 -31.844
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 395.843 286.848
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
20.839 30.206
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-37.854 -17.959
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-37.854 -17.959
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 116.926 88.861
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
22 -481.324 -286.845
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-115.694 -886.272
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
574.851 -556.045
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
117.057 12.112
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
457.794 -568.157
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-480.236 450.376
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
64 308
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-480.300 450.068
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
15.303 -51.324
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-861.651 -561.168
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-61.712 -106.820
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-799.939 -454.348
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
636.039 -168.111
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1 354.321
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
636.038 -522.432
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
402.048 -410.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-26.688 -29.300
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-107.296 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -50.776 -6.580
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
22 487.510 343.030
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-671.899 -469.042
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-58.685 -11.688
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-48.633 -2.314
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.052 -9.374
Alınan Faiz
61.599 31.844
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
22 -674.813 -489.198
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.201.841 478.556
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.352.823 7.747.557
Kredilerden Nakit Girişleri
3.352.823 7.747.557
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.658.510 -6.958.091
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.658.510 -6.958.091
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-18.673 0
Ödenen Faiz
-473.799 -310.910
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.234.740 -94.147
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
28.287 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.263.027 -94.147
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 562.352 172.750
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.825.379 78.603


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.825.379 562.352
Ticari Alacaklar
6 2.793.936 3.512.389
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 13.775 130.832
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.780.161 3.381.557
Diğer Alacaklar
7 1.337.152 990.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.337.152 990.680
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
8 933.828 791.117
Türev Araçlar
425.833 313.028
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
20 425.833 313.028
Stoklar
132.654 147.956
Peşin Ödenmiş Giderler
44.272 71.355
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 2.991 8.565
Diğer Dönen Varlıklar
6.619 6.973
ARA TOPLAM
7.502.664 6.404.415
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.502.664 6.404.415
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 1.190.214 983.545
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.190.214 983.545
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
8 8.411.106 8.503.518
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
9 387.105 365.027
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 132.383 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 6.684.888 6.738.949
Peşin Ödenmiş Giderler
922 2.575
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 45.913 2.847
Diğer Duran Varlıklar
65.921 124.165
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.918.452 16.720.626
TOPLAM VARLIKLAR
24.421.116 23.125.041
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 2.010.356 998.170
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19 3.905.916 2.435.639
Diğer Finansal Yükümlülükler
19 45.330 44.302
Ticari Borçlar
6 1.611.681 2.480.917
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 24.894 94.217
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.586.787 2.386.700
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
59.397 43.217
Diğer Borçlar
7 710.978 223.902
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 472.427 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
238.551 223.902
Türev Araçlar
20 36.231 3.582
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
36.231 3.582
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
542.933 606.983
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
542.933 606.983
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 169.776 52.416
Kısa Vadeli Karşılıklar
252.241 364.105
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8.389 28.779
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
243.852 335.326
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
290.731 290.905
ARA TOPLAM
9.635.570 7.544.138
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.635.570 7.544.138
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 5.127.060 5.765.047
Diğer Finansal Yükümlülükler
19 321.190 321.720
Diğer Borçlar
7 1.714.027 1.693.350
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.714.027 1.693.350
Türev Araçlar
20 236 7.722
Uzun Vadeli Karşılıklar
124.914 115.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
124.914 115.366
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 1.368.207 1.378.783
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.655.634 9.281.988
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.291.204 16.826.126
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.129.912 6.298.915
Ödenmiş Sermaye
12 1.181.069 1.181.069
Sermaye Düzeltme Farkları
12 2.626.532 2.784.755
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.464 -3.464
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.464 -3.464
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.464 -3.464
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29.364 23.359
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
29.364 23.359
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 253.781 216.612
Diğer Özkaynak Payları
4.340 4.340
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.740.871 1.344.547
Net Dönem Karı veya Zararı
297.419 747.697
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.129.912 6.298.915
TOPLAM KAYNAKLAR
24.421.116 23.125.041


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.181.069 2.836.364 -5.241 185.265 4.340 690.597 988.009 5.880.403 5.880.403
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-51.609 31.814 1.007.804 -988.009 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.568 242.862 246.430 246.430
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-354.321 -354.321 -354.321
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.181.069 2.784.755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217.079 4.340 0 0 1.344.080 242.862 0 5.772.512 5.772.512
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.181.069 2.784.755 -3.464 23.359 216.612 4.340 1.344.547 747.697 6.298.915 6.298.915
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-158.223 37.169 868.751 -747.697 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.005 297.419 303.424 303.424
Kar Payları
-472.427 -472.427 -472.427
Dönem Sonu Bakiyeler
1.181.069 2.626.532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253.781 4.340 0 0 1.740.871 297.419 0 6.129.912 0 6.129.912


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
297.419 242.862
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
6.005 3.568
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.147 4.460
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
20 9.147 4.460
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.142 -892
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
18 -3.142 -892
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.005 3.568
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
303.424 246.430
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
303.424 246.430http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761546


BIST
'
10:139.745
Değişim :  0,23% |  22,82
Açılış :  9.754  
Önceki Kapanış :  9.722  
En Düşük
9.735
En Yüksek
9.757
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:12
YESIL 5,17 28.457.999 % 10,00  
YGYO 7,50 3.480.315 % 9,97  
ULAS 34,66 16.559.884 % 9,96  
EDIP 26,12 12.020.450 % 9,93  
YYAPI 4,91 23.474.818 % 9,84  
10:12 Alış Satış %  
Dolar 32,5705 32,5724 % 0,10  
Euro 34,9723 35,0086 % 0,52  
Sterlin 40,3773 40,5797 % 0,21  
Frank 35,3786 35,5559 % 0,14  
Riyal 8,6196 8,6628 % 0,00  
10:12 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,30 27,34 % 0,66  
Platin 908,79 912,05 % 0,66  
Paladyum 1.000,97 1.004,68 % 0,66  
Brent Pet. 88,29 88,29 % 0,66  
Altın Ons 2.321,98 2.322,29 % 0,66