***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

04.11.2019 18:36
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor


***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.201 2.361.548 2.024.744 837.842 750.217
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.361.548 2.024.744 837.842 750.217
Finansman Gelirleri
18 172.731 74.105 96.162 17.930
Finansman Giderleri
18 -1.427.615 -1.010.005 -495.811 -388.552
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.106.664 1.088.844 438.193 379.595
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-316.724 -324.578 -107.094 -114.301
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -369.239 -29.984 -133.244 8.794
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 52.515 -294.594 26.150 -123.095
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
789.940 764.266 331.099 265.294
DÖNEM KARI (ZARARI)
789.940 764.266 331.099 265.294
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse başına kazanç (kr) 13 0,67000000 0,65000000 0,28000000 0,22000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.105.160 989.557
Dönem Karı (Zararı)
789.940 764.266
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.077.915 984.695
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9, 10, 11 268.076 186.115
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6, 8 630.220 310.847
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
630.220 310.847
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
40.111 167.416
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
32.581 35.367
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.530 24.753
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 0 107.296
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.304.082 914.277
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -123.533 -74.105
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.427.615 988.382
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-132.415 131.796
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
96.440 -108.289
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgi -871.583 -1.890.674
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-307.346 -1.727.186
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
433.306 -526.084
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.450 -49.113
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-894.542 342.710
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-107.451 68.999
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
996.272 -141.713
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-29.461 -37.081
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
12 -107.296 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -309.208 -15.089
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6, 23 1.554.853 1.183.440
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.187.610 -1.332.771
Maddi ve Maddi Olmayan Dura -1.192.143 -1.357.719
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.155.789 419.805
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.081.198 35.679.205
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.174.255 -34.107.030
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-70.783 0
Ödenen Temettüler
-472.427 -354.321
Ödenen Faiz
-1.519.522 -798.049
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-238.239 76.591
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
8 878.180 791.117
Türev Araçlar
0 313.028
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
21 0 313.028
Stoklar
143.507 147.956
Peşin Ödenmiş Giderler
34.423 71.355
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
34.423 71.355
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 22.406 8.565
Diğer Dönen Varlıklar
6.338 6.973
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6.338 6.973
ARA TOPLAM
5.294.322 5.872.184
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.294.322 5.872.184
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
831.811 983.545
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 831.811 983.545
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
8 9.357.670 8.503.518
Maddi Duran Varlıklar
10 414.443 358.781
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 167.133 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 6.576.268 6.745.195
Peşin Ödenmiş Giderler
731 2.575
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 99.418 2.847
Diğer Duran Varlıklar
0 124.165
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.447.474 16.720.626
TOPLAM VARLIKLAR
22.741.796 22.592.810
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 1.338.727 998.170
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20 3.034.359 2.435.639
Diğer Finansal Yükümlülükler
20 38.289 1.525.941 2.386.700
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
64.691 43.217
Diğer Borçlar
169.501 223.902
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 169.501 223.902
Türev Araçlar
21 100.379 3.582
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18.768 74.752
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18.768 74.752
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 126.288 52.416
Kısa Vadeli Karşılıklar
243.219 364.105
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7.656 28.779
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
235.563 335.326
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
317.641 290.905
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
317.641 290.905
ARA TOPLAM
7.029.504 7.011.907
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.029.504 7.011.907
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20 5.414.867 5.765.047
Diğer Finansal Yükümlülükler
20 295.946 321.720
Diğer Borçlar
7 1.857.195 1.693.350
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.857.195 1.693.350
Türev Araçlar
21 0 7.722
Uzun Vadeli Karşılıklar
139.238 115.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
139.238 115.366
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 1.414.907 1.378.783
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.122.153 9.281.988
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.151.657 16.293.895
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.590.139 6.298.915
Ödenmiş Sermaye
13 1.181.069 1.181.069
Sermaye Düzeltme Farkları
13 2.626.532 2.784.755
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.464 -3.464
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.464 -3.464
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.464 -3.464
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.930 23.359
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.930 23.359
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 251.545 216.612
Diğer Özkaynak Payları
4.340 4.340
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.743.107 1.344.547
Net Dönem Karı veya Zararı
789.940 747.697
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.590.139 6.298.915
TOPLAM KAYNAKLAR
22.741.796 22.592.810


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Ma 185.265 4.340 690.597 988.009 5.880.403 5.880.403
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
-51.609 31.347 1.008.271 -988.009 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
59.036 764.266 823.302 823.302
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-354.321 -354.321 -354.321
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmaya 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
'
18:059.680
Değişim :  -1,37% |  -134,39
Açılış :  9.759  
Önceki Kapanış :  9.814  
En Düşük
9.680
En Yüksek
9.824
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
LUKSK 122,10 41.378.815 % 10,00  
GOLTS 534,00 1.011.705.679 % 9,99  
FLAP 10,68 159.092.092 % 9,99  
TGSAS 69,45 26.633.505 % 9,98  
MIPAZ 89,80 152.644.477 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4236 32,4267 % 0,22  
Euro 34,5021 34,5176 % 0,26  
Sterlin 40,2836 40,4855 % -0,17  
Frank 35,4017 35,5791 % -0,15  
Riyal 8,6263 8,6695 % -0,17  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,38 28,42 % 0,66  
Platin 963,27 964,81 % 0,66  
Paladyum 1.030,48 1.033,33 % 0,66  
Brent Pet. 89,69 89,69 % 0,66  
Altın Ons 2.343,72 2.344,11 % 0,66