***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.02.2020 19:15
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor


***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 19.453.085 18.346.787
Satışların Maliyeti
20 -14.108.614 -12.380.265
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.344.471 5.966.522
BRÜT KAR (ZARAR)
5.344.471 5.966.522
Genel Yönetim Giderleri
21 -2.170.485 -1.848.857
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 552.300 373.549
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -662.080 -1.680.023
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.064.206 2.811.191
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.064.206 2.811.191
Finansman Gelirleri
23 170.627 104.870
Finansman Giderleri
23 -1.843.477 -1.594.065
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.391.356 1.321.996
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-357.734 -574.299
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -492.099 -85.949
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 134.365 -488.350
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.033.622 747.697
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.033.622 747.697
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.033.622 747.697
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse başına kazanç (kr) 18 0,88000000 0,63000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.712.134 2.086.590
Dönem Karı (Zararı)
1.033.622 747.697
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.033.622 747.697
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.087.976 2.395.079
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12, 13 372.867 258.182
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
603.686 1.344.756
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6, 10 603.686 591.852
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
13 0 752.904
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
120.251 246.755
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
100.445 68.667
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 19.806 178.088
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.707.923 1.428.403
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -135.554 -104.870
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 1.843.477 1.533.273
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-111.471 25.528
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
67.730 35.264
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 357.734 574.299
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
28 -2.030.744 -1.518.108
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
166.960 -2.573.989
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-281.098 -1.873.807
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
665.835 -2.040.470
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
16.004 -46.202
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
143.490 973.037
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-377.271 413.453
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.288.558 568.787
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -36.184 -37.699
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 -107.296 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -456.277 -34.608
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
28 2.023.333 1.590.110
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.498.919 -1.505.968
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-251.889 -278.326
Alınan Faiz
122.406 96.087
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
28 -1.369.436 -1.323.729
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.305.781 -191.020
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.517.121 37.998.133
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.554.598 -36.763.095
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
25 -87.791 0
Ödenen Temettüler
-472.427 -354.321
Ödenen Faiz
-1.708.086 -1.143.096
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 71.359
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-92.566 389.602
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-92.566 389.602
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28 562.352 172.750
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
469.786 562.352


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
28 469.786 562.352
Ticari Alacaklar
6 3.009.455 3.512.389
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 17.679 130.832
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.991.776 3.381.557
Diğer Alacaklar
7 1.022.446 458.449
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.022.446 458.449
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
10 1.098.550 791.117
Türev Araçlar
7.829 313.028
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
26 7.829 313.028
Stoklar
8 131.953 147.956
Peşin Ödenmiş Giderler
41.474 71.355
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 41.474 71.355
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 60 8.565
Diğer Dönen Varlıklar
247 6.973
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 247 6.973
ARA TOPLAM
5.781.800 5.872.184
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.781.800 5.872.184
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 737.736 983.545
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
737.736 983.545
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
10 9.445.286 8.503.518
Türev Araçlar
960 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
26 960 0
Maddi Duran Varlıklar
12 483.543 358.781
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 145.483 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 6.548.405 6.745.195
Peşin Ödenmiş Giderler
1.642 2.575
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.642 2.575
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 244.040 2.847
Diğer Duran Varlıklar
6.563 124.165
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
17 6.563 124.165
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.613.658 16.720.626
TOPLAM VARLIKLAR
23.395.458 22.592.810
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
25 676.281 998.170
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
25 3.015.735 2.435.639
Diğer Finansal Yükümlülükler
25 51.184 44.302
Ticari Borçlar
6 2.611.620 2.480.917
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 96.906 94.217
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.514.714 2.386.700
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 52.358 43.217
Diğer Borçlar
7 174.660 223.902
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
174.660 223.902
Türev Araçlar
66.655 3.582
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
26 66.655 3.582
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 8.284 74.752
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.284 74.752
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 79.733 52.416
Kısa Vadeli Karşılıklar
289.026 364.105
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 41.190 28.779
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 247.836 335.326
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
305.476 290.905
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 305.476 290.905
ARA TOPLAM
7.331.012 7.011.907
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.331.012 7.011.907
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 5.378.462 5.765.047
Diğer Finansal Yükümlülükler
25 302.714 321.720
Diğer Borçlar
1.903.683 1.693.350
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.903.683 1.693.350
Türev Araçlar
26 0 7.722
Uzun Vadeli Karşılıklar
167.216 115.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 167.216 115.366
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 1.477.868 1.378.783
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.229.943 9.281.988
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.560.955 16.293.895
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.834.503 6.298.915
Ödenmiş Sermaye
18 1.181.069 1.181.069
Sermaye Düzeltme Farkları
18 2.626.532 2.784.755
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.464 -3.464
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.464 -3.464
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.464 -3.464
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.248 23.359
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.248 23.359
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.248 23.359
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 251.545 216.612
Diğer Özkaynak Payları
4.340 4.340
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.743.107 1.344.547
Net Dönem Karı veya Zararı
1.033.622 747.697
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.834.503 6.298.915
TOPLAM KAYNAKLAR
23.395.458 22.592.810


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.181.069 2.836.364 -5.241 185.265 4.340 690.597 988.009 5.880.403 5.880.403
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-51.609 31.347 1.008.271 -988.009 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.777 23.359 747.697 772.833 772.833
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-354.321 -354.321 -354.321
Dönem Sonu Bakiyeler
1.181.069 2.784.755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.612 4.340 0 0 1.344.547 747.697 0 6.298.915 6.298.915
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.181.069 2.784.755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.612 4.340 0 0 1.344.547 747.697 0 6.298.915 0 6.298.915
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-158.223 34.933 870.987 -747.697 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.607 1.033.622 1.008.015 1.008.015
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-472.427 -472.427 -472.427
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.181.069 2.626.532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251.545 4.340 0 0 1.743.107 1.033.622 0 6.834.503 6.834.503


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.033.622 747.697
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 1.777
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 2.279
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -502
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 0 -502
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-25.607 23.359
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.350 29.947
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
26 -33.350 29.947
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 7.743 -6.588
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-25.607 25.136
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.008.015 772.833
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.008.015 772.833http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820181


BIST
'
18:059.525
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.565  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.476
En Yüksek
9.602
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DERIM 46,42 54.246.959 % 10,00  
SNICA 41,80 331.575.716 % 10,00  
SELGD 60,50 127.585.318 % 10,00  
BEYAZ 27,30 151.754.191 % 9,99  
GSRAY 8,93 904.141.603 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5721 32,8318 % 1,10  
Euro 34,2223 35,4580 % 2,09  
Sterlin 40,0822 40,2831 % -0,35  
Frank 35,7827 35,9620 % 0,92  
Riyal 8,6223 8,6655 % -0,01  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,66 28,70 % 0,66  
Platin 947,36 948,62 % 0,66  
Paladyum 1.029,04 1.032,11 % 0,66  
Brent Pet. 90,75 90,75 % 0,66  
Altın Ons 2.408,63 2.409,17 % 0,66