***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2020 18:17
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor


***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 5.779.079 4.483.636
Satışların Maliyeti
15 -4.215.418 -3.183.198
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.563.661 1.300.438
BRÜT KAR (ZARAR)
1.563.661 1.300.438
Genel Yönetim Giderleri
16 -606.798 -511.802
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 130.467 114.192
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -255.188 -130.975
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
832.142 771.853
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
832.142 771.853
Finansman Gelirleri
18 1.320 48.867
Finansman Giderleri
18 -401.814 -406.375
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
431.648 414.345
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-90.580 -116.926
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -132.521 -173.710
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 41.941 56.784
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
341.068 297.419
DÖNEM KARI (ZARARI)
341.068 297.419
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
341.068 297.419
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse başına kazanç (kr) 13 0,29000000 0,25000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
604.686 704.798
Dönem Karı (Zararı)
341.068 297.419
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
338.377 220.323
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9, 10, 11 100.131 83.853
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
231.165 138.868
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6, 8 231.165 138.868
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29.515 32.039
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16.375 16.220
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13.140 15.819
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
391.362 346.976
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -1.320 -48.867
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 392.682 395.843
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
94.817 20.839
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-112.454 -37.854
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 90.580 116.926
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
23 -486.739 -481.324
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-565.628 -162.263
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-404.592 528.282
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-144.508 -480.236
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.406 15.303
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-870.889 -861.651
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
865.767 636.039
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
113.817 355.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-33.826 -26.688
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 -107.296
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -79.898 -50.776
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
23 604.593 534.079
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-694.446 -671.899
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-27.578 -58.685
Alınan Faiz
5.567 61.599
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
23 -672.435 -674.813
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
664.288 1.201.841
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.213.504 3.352.823
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.971.724 -1.658.510
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-26.977 -18.673
Ödenen Faiz
-550.515 -473.799
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
574.528 1.234.740
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
574.528 1.234.740
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 469.786 562.352
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.044.314 1.797.092


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 1.044.314 469.786
Ticari Alacaklar
6 3.137.690 3.009.455
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 16.370 17.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.121.320 2.991.776
Diğer Alacaklar
7 1.259.303 1.022.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.259.303 1.022.446
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
8 1.341.997 1.098.550
Türev Araçlar
21 173.149 7.829
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
173.149 7.829
Stoklar
143.359 131.953
Peşin Ödenmiş Giderler
42.133 41.474
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
42.133 41.474
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 69 60
Diğer Dönen Varlıklar
466 247
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
466 247
ARA TOPLAM
7.142.480 5.781.800
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.142.480 5.781.800
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 643.239 737.736
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
643.239 737.736
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
8 9.298.758 9.445.286
Türev Araçlar
21 8.714 960
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
8.714 960
Maddi Duran Varlıklar
10 480.022 483.543
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 130.689 145.483
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 6.489.871 6.548.405
Peşin Ödenmiş Giderler
4.014 1.642
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.014 1.642
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 252.502 244.040
Diğer Duran Varlıklar
6.613 6.563
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
6.613 6.563
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.314.422 17.613.658
TOPLAM VARLIKLAR
24.456.902 23.395.458
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 996.332 676.281
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20 1.546.842 3.015.735
Diğer Finansal Yükümlülükler
20 54.418 51.184
Ticari Borçlar
6 1.739.954 2.611.620
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 50.365 96.906
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.689.589 2.514.714
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
86.364 52.358
Diğer Borçlar
7 904.880 174.660
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 708.641 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
196.239 174.660
Türev Araçlar
21 600 66.655
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
600 66.655
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.798 8.284
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.798 8.284
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 132.321 79.733
Kısa Vadeli Karşılıklar
271.668 289.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10.692 41.190
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
260.976 247.836
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
445.617 305.476
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
445.617 305.476
ARA TOPLAM
6.180.794 7.331.012
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.180.794 7.331.012
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20 7.680.123 5.378.462
Diğer Finansal Yükümlülükler
20 310.713 302.714
Diğer Borçlar
7 1.911.209 1.903.683
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.911.209 1.903.683
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
163.470 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
163.470 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
180.263 167.216
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
180.263 167.216
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 1.470.570 1.477.868
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.716.348 9.229.943
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.897.142 16.560.955
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.559.760 6.834.503
Ödenmiş Sermaye
13 1.181.069 1.181.069
Sermaye Düzeltme Farkları
13 2.416.412 2.626.532
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.464 -3.464
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.464 -3.464
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.464 -3.464
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
90.582 -2.248
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
90.582 -2.248
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
90.582 -2.248
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 439.008 251.545
Diğer Özkaynak Payları
4.340 4.340
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.090.745 1.743.107
Net Dönem Karı veya Zararı
341.068 1.033.622
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.559.760 6.834.503
TOPLAM KAYNAKLAR
24.456.902 23.395.458


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.181.069 2.784.755 -3.464 23.359 216.612 4.340 1.344.547 747.697 6.298.915 6.298.915
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-158.223 37.169 868.751 -747.697 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.005 297.419 303.424 303.424
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-472.427 -472.427 -472.427
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.181.069 2.626.532 -3.464 29.364 253.781 4.340 1.740.871 297.419 6.129.912 6.129.912
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.181.069 2.626.532 -3.464 -2.248 251.545 4.340 1.743.107 1.033.622 6.834.503 6.834.503
Transferler
-210.120 187.463 1.056.279 -1.033.622 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
92.830 341.068 433.898 433.898
Kar Payları
-708.641 -708.641 -708.641
Dönem Sonu Bakiyeler
1.181.069 2.416.412 -3.464 90.582 439.008 4.340 2.090.745 341.068 6.559.760 6.559.760


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
341.068 297.419
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
92.830 6.005
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
119.011 9.147
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
21 119.011 9.147
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19 -26.181 -3.142
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
92.830 6.005
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
433.898 303.424
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
433.898 303.424http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842768


BIST
'
09:559.565
Değişim :  0,36% |  34,38
Açılış :  9.565  
Önceki Kapanış :  9.530  
En Düşük
9.565
En Yüksek
9.565
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler09:55
ULUFA 15,19 91.148.427 % 3,80  
BRYAT 3.395,00 562.495.858 % 1,38  
SELEC 55,50 107.118.729 % 0,45  
UNLU 16,05 14.824.550 % 0,00  
VBTYZ 32,22 53.699.993 % 0,00  
09:55 Alış Satış %  
Dolar 32,5352 32,5404 % 0,29  
Euro 34,8701 34,8916 % 0,49  
Sterlin 40,5279 40,7310 % 0,17  
Frank 35,7233 35,9024 % 0,15  
Riyal 8,6607 8,7041 % -0,01  
09:55 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,52 28,55 % 0,66  
Platin 942,42 944,11 % 0,66  
Paladyum 1.037,02 1.042,32 % 0,66  
Brent Pet. 87,39 87,39 % 0,66  
Altın Ons 2.378,56 2.378,93 % 0,66