***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 19:55
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor


***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 11.104.768 9.327.279 5.325.689 4.843.643
Satışların Maliyeti
15 -8.049.581 -6.611.136 -3.834.163 -3.427.938
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.055.187 2.716.143 1.491.526 1.415.705
BRÜT KAR (ZARAR)
3.055.187 2.716.143 1.491.526 1.415.705
Genel Yönetim Giderleri
16 -1.169.914 -991.047 -563.116 -485.106
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 276.105 176.891 145.638 68.560
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -494.596 -378.281 -239.408 -247.306
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.666.782 1.523.706 834.640 751.853
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.666.782 1.523.706 834.640 751.853
Finansman Gelirleri
18 10.976 76.569 9.656 27.702
Finansman Giderleri
18 -761.327 -931.804 -359.513 -525.429
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
916.431 668.471 484.783 254.126
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-208.117 -209.630 -117.537 -92.704
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -133.733 -235.995 -1.212 -62.285
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -74.384 26.365 -116.325 -30.419
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
708.314 458.841 367.246 161.422
DÖNEM KARI (ZARARI)
708.314 458.841 367.246 161.422
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
708.314 458.841 367.246 161.422
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse başına kazanç (kr) 0,60000000 0,39000000 0,31000000 0,14000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
736.327 1.548.824
Dönem Karı (Zararı)
708.314 458.841
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
592.949 698.764
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9, 10, 11 198.575 180.670
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6,8 468.607 372.490
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
54.147 29.488
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
731.484 826.079
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -10.976 -76.569
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
742.460 902.648
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
116.813 30.539
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-135.730 4.225
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 208.117 209.630
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
23 -1.049.064 -954.357
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.501.032 -257.954
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-958.869 103.081
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-238.662 368.653
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-30.500 878
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-736.054 -600.457
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
463.053 -130.109
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-199.769 899.651
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-41.796 -31.872
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 -107.296
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -215.688 -224.764
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
23 1.193.580 1.013.105
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.060.334 -854.764
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-80.271 -182.395
Alınan Faiz
4.511 91.968
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
23 -984.574 -764.337
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
330.299 241.297
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.447.175 6.288.952
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.598.624 -4.779.584
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-52.952 -42.968
Ödenen Temettüler
-708.641 -472.427
Ödenen Faiz
-756.659 -752.676
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.292 935.357
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.292 935.357
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 469.786 562.352
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
476.078 1.497.709


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 476.078 469.786
Ticari Alacaklar
6 3.439.057 3.009.455
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 16.924 17.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.422.133 2.991.776
Diğer Alacaklar
7 981.091 1.022.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
981.091 1.022.446
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
8 1.739.377 1.098.550
Türev Araçlar
21 189.787 7.829
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
21 189.787 7.829
Stoklar
162.453 131.953
Peşin Ödenmiş Giderler
42.665 41.474
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
42.665 41.474
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 51.475 60
Diğer Dönen Varlıklar
40.264 247
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
40.264 247
ARA TOPLAM
7.122.247 5.781.800
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.122.247 5.781.800
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 978.213 737.736
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
978.213 737.736
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
8 9.336.130 9.445.286
Türev Araçlar
21 442 960
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Maddi Duran Varlıklar
10 512.521 483.543
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 130.975 145.483
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 6.432.420 6.548.405
Peşin Ödenmiş Giderler
1.154 1.642
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.154 1.642
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 206.221 244.040
Diğer Duran Varlıklar
6.531 6.563
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
6.531 6.563
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.604.607 17.613.658
TOPLAM VARLIKLAR
24.726.854 23.395.458
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 2.351.552 676.281
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20 1.283.992 3.015.735
Diğer Finansal Yükümlülükler
20 57.957 51.184
Ticari Borçlar
6 1.874.223 2.611.620
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 68.087 96.906
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.806.136 2.514.714
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
64.292 52.358
Diğer Borçlar
7 169.141 174.660
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
169.141 174.660
Türev Araçlar
21 0 66.655
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 66.655
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.230 8.284
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.230 8.284
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 49.193 79.733
Kısa Vadeli Karşılıklar
270.732 289.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.327 41.190
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
266.405 247.836
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
279.876 305.476
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
279.876 305.476
ARA TOPLAM
6.402.188 7.331.012
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.402.188 7.331.012
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20 7.338.880 5.378.462
Diğer Finansal Yükümlülükler
20 324.798 302.714
Ticari Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
7 1.927.752 1.903.683
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.927.752 1.903.683
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
82.961 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
82.961 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
198.231 167.216
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
198.231 167.216
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 1.536.799 1.477.868
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.409.421 9.229.943
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.811.609 16.560.955
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.915.245 6.834.503
Ödenmiş Sermaye
13 1.181.069 1.181.069
Sermaye Düzeltme Farkları
13 2.416.412 2.626.532
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.464 -3.464
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.464 -3.464
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.464 -3.464
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
78.821 -2.248
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
78.821 -2.248
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
78.821 -2.248
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 485.378 251.545
Diğer Özkaynak Payları
4.340 4.340
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.044.375 1.743.107
Net Dönem Karı veya Zararı
708.314 1.033.622
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.915.245 6.834.503
TOPLAM KAYNAKLAR
24.726.854 23.395.458


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.181.069 2.784.755 -3.464 23.359 216.612 4.340 1.344.547 747.697 6.298.915 6.298.915
Transferler
-158.223 34.933 870.987 -747.697 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
49.093 458.841 507.934 507.934
Kar Payları
-472.427 -472.427 -472.427
Dönem Sonu Bakiyeler
1.181.069 2.626.532 -3.464 72.452 251.545 4.340 1.743.107 458.841 6.334.422 6.334.422
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.181.069 2.626.532 -3.464 -2.248 251.545 4.340 1.743.107 1.033.622 6.834.503 6.834.503
Transferler
-210.120 233.833 1.009.909 -1.033.622 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
81.069 708.314 789.383 789.383
Kar Payları
-708.641 -708.641 -708.641
Dönem Sonu Bakiyeler
1.181.069 2.416.412 -3.464 78.821 485.378 4.340 2.044.375 708.314 6.915.245 6.915.245


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
708.314 458.841 367.246 161.422
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
81.069 49.093 -11.761 43.088
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 103.435 45.019 -15.576 35.872
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
21 103.435 45.019 -15.576 35.872
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19 -22.366 4.074 3.815 7.216
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
81.069 49.093 -11.761 43.088
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
789.383 507.934 355.485 204.510
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
789.383 507.934 355.485 204.510http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867639


BIST
'
12:359.814
Değişim :  0,59% |  57,50
Açılış :  9.808  
Önceki Kapanış :  9.757  
En Düşük
9.747
En Yüksek
9.849
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:35
CASA 98,00 2.516.542 % 0,00  
BRMEN 6,05 698.382 % 0,00  
FONET 25,86 94.661.331 % 0,00  
ATSYH 45,00 427.843 % 0,00  
BRKO 4,99 2.278.355 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 32,3524 32,3565 % 0,17  
Euro 34,3983 34,4292 % -0,71  
Sterlin 40,3487 40,5509 % -0,84  
Frank 35,4520 35,6297 % -0,48  
Riyal 8,6402 8,6835 % -0,01  
12:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,84 27,90 % 0,66  
Platin 975,34 978,32 % 0,66  
Paladyum 1.049,74 1.055,49 % 0,66  
Brent Pet. 90,10 90,10 % 0,66  
Altın Ons 2.343,36 2.344,21 % 0,66