***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

03.11.2020 18:50
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor


***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 16.887.317 14.566.003 5.782.549 5.238.724
Satışların Maliyeti
15 -12.220.389 -10.349.349 -4.170.808 -3.738.213
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.666.928 4.216.654 1.611.741 1.500.511
BRÜT KAR (ZARAR)
4.666.928 4.216.654 1.611.741 1.500.511
Genel Yönetim Giderleri
16 -1.761.196 -1.510.710 -591.282 -519.663
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 508.570 271.151 232.465 94.260
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -635.335 -615.547 -140.739 -237.266
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.778.967 2.361.548 1.112.185 837.842
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.778.967 2.361.548 1.112.185 837.842
Finansman Gelirleri
18 28.300 172.731 17.324 96.162
Finansman Giderleri
18 -1.074.927 -1.427.615 -313.600 -495.811
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.732.340 1.106.664 815.909 438.193
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-385.452 -316.724 -177.335 -107.094
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -357.356 -369.239 -223.623 -133.244
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -28.096 52.515 46.288 26.150
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.346.888 789.940 638.574 331.099
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.346.888 789.940 638.574 331.099
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.346.888 789.940 638.574 331.099
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç (kr) 13 1,14000000 0,67000000 0,54000000 0,28000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.287.688 2.105.160
Dönem Karı (Zararı)
1.346.888 789.940
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
749.546 1.077.915
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9, 10, 11 301.221 268.076
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6, 8 581.469 630.220
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
93.884 40.111
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.015.060 1.304.082
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -28.300 -123.533
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 1.043.360 1.427.615
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
182.544 -132.415
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-195.247 96.440
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 385.452 316.724
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
23 -1.614.837 -1.445.323
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.305.653 -871.583
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.270.043 -307.346
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
288.944 433.306
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-20.995 4.450
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-920.206 -894.542
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
616.647 -107.451
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
790.781 996.272
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-47.799 -29.461
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 -107.296
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -271.488 -309.208
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
23 1.816.194 1.554.853
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.796.488 -1.187.610
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-127.791 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-134.407 -130.838
Alınan Faiz
17.786 135.371
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
23 -1.552.076 -1.192.143
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-339.705 -1.155.789
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.320.316 15.081.198
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.780.521 -14.174.255
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-78.938 -70.783
Ödenen Temettüler
-708.641 -472.427
Ödenen Faiz
-1.091.921 -1.519.522
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
151.495 -238.239
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
151.495 -238.239
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 469.786 562.352
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
621.281 324.113


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 621.281 469.786
Finansal Yatırımlar
127.791 0
Ticari Alacaklar
6 3.581.685 3.009.455
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 19.508 17.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.562.177 2.991.776
Diğer Alacaklar
7 868.999 1.022.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
868.999 1.022.446
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
8 2.018.369 1.098.550
Türev Araçlar
21 294.107 7.829
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
294.107 7.829
Stoklar
152.948 131.953
Peşin Ödenmiş Giderler
25.522 41.474
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
25.522 41.474
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 22.376 60
Diğer Dönen Varlıklar
522 247
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
522 247
ARA TOPLAM
7.713.600 5.781.800
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.713.600 5.781.800
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 625.444 737.736
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
625.444 737.736
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
8 9.817.865 9.445.286
Türev Araçlar
21 5.793 960
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5.793 960
Maddi Duran Varlıklar
10 538.655 483.543
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 122.018 145.483
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 6.374.308 6.548.405
Peşin Ödenmiş Giderler
3.543 1.642
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.543 1.642
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 240.715 244.040
Diğer Duran Varlıklar
5.945 6.563
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
5.945 6.563
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.734.286 17.613.658
TOPLAM VARLIKLAR
25.447.886 23.395.458
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 2.098.758 676.281
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20 1.266.575 3.015.735
Diğer Finansal Yükümlülükler
20 69.582 51.184
Ticari Borçlar
6 1.682.928 2.611.620
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 130.777 96.906
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.552.151 2.514.714
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
72.268 52.358
Diğer Borçlar
7 164.973 174.660
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
164.973 174.660
Türev Araçlar
21 0 66.655
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 66.655
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.024 8.284
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.024 8.284
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 187.917 79.733
Kısa Vadeli Karşılıklar
298.381 289.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.022 41.190
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
296.359 247.836
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
397.123 305.476
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
397.123 305.476
ARA TOPLAM
6.244.529 7.331.012
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.244.529 7.331.012
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20 7.271.364 5.378.462
Diğer Finansal Yükümlülükler
20 356.758 302.714
Diğer Borçlar
7 1.996.805 1.903.683
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.996.805 1.903.683
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
234.525 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
234.525 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
204.316 167.216
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
204.316 167.216
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 1.538.016 1.477.868
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.601.784 9.229.943
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.846.313 16.560.955
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.601.573 6.834.503
Ödenmiş Sermaye
13 1.181.069 1.181.069
Sermaye Düzeltme Farkları
13 2.416.412 2.626.532
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.464 -3.464
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.464 -3.464
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.464 -3.464
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
126.575 -2.248
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
126.575 -2.248
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
126.575 -2.248
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 485.378 251.545
Diğer Özkaynak Payları
4.340 4.340
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.044.375 1.743.107
Net Dönem Karı veya Zararı
1.346.888 1.033.622
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.601.573 6.834.503
TOPLAM KAYNAKLAR
25.447.886 23.395.458


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.181.069 2.784.755 -3.464 23.359 216.612 4.340 1.344.547 747.697 6.298.915 6.298.915
Transferler
-158.223 34.933 870.987 -747.697 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.289 789.940 763.651 763.651
Kar Payları
-472.427 -472.427 -472.427
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.181.069 2.626.532 -3.464 -2.930 251.545 4.340 1.743.107 789.940 6.590.139 6.590.139
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.181.069 2.626.532 -3.464 -2.248 251.545 4.340 1.743.107 1.033.622 6.834.503 6.834.503
Transferler
-210.120 233.833 1.009.909 -1.033.622 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
128.823 1.346.888 1.475.711 1.475.711
Kar Payları
-708.641 -708.641 -708.641
Dönem Sonu Bakiyeler
1.181.069 2.416.412 -3.464 126.575 485.378 4.340 2.044.375 1.346.888 7.601.573 7.601.573


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.346.888 789.940 638.574 331.099
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
128.823 -26.289 47.755 -75.382
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
164.200 -34.221 60.765 -79.240
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
21 164.200 -34.221 60.765 -79.240
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19 -35.377 7.932 -13.010 3.858
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
128.823 -26.289 47.755 -75.382
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.475.711 763.651 686.329 255.717
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.475.711 763.651 686.329 255.717http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885945


BIST
'
16:279.687
Değişim :  1,71% |  162,57
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:26
MAGEN 19,58 346.407.687 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 10.449.055 % 10,00  
KARSN 11,02 149.833.469 % 9,98  
SMART 45,00 114.828.465 % 9,97  
EDIP 19,65 19.788.729 % 9,96  
16:26 Alış Satış %  
Dolar 32,5870 32,5910 % 0,36  
Euro 34,8532 34,8680 % 0,39  
Sterlin 40,3424 40,5446 % 0,29  
Frank 35,6517 35,8304 % 0,55  
Riyal 8,6314 8,6746 % 0,09  
16:26 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,42 28,45 % 0,66  
Platin 931,43 932,26 % 0,66  
Paladyum 1.020,45 1.023,50 % 0,66  
Brent Pet. 86,69 86,69 % 0,66  
Altın Ons 2.384,15 2.384,50 % 0,66