***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

22.02.2021 19:16
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor


***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 21.757.203 19.453.085
Satışların Maliyeti
20 -16.117.831 -14.108.614
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.639.372 5.344.471
BRÜT KAR (ZARAR)
5.639.372 5.344.471
Genel Yönetim Giderleri
21 -2.543.194 -2.170.485
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 646.102 552.300
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -1.004.435 -662.080
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.737.845 3.064.206
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.737.845 3.064.206
Finansman Gelirleri
23 64.091 170.627
Finansman Giderleri
23 -1.389.230 -1.843.477
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.412.706 1.391.356
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-325.023 -357.734
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -537.986 -492.099
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 212.963 134.365
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.087.683 1.033.622
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.087.683 1.033.622
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.087.683 1.033.622
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse başına kazanç (kr) 18 0,92000000 0,88000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.870.421 3.712.134
Dönem Karı (Zararı)
1.087.683 1.033.622
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.211.934 1.087.976
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12, 13 444.078 372.867
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6, 10 854.429 603.686
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
161.897 120.251
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.286.381 1.707.923
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -64.091 -135.554
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 1.350.472 1.843.477
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
107.406 -111.471
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-30.148 67.730
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 325.023 357.734
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
28 -1.937.132 -2.030.744
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-368.059 166.960
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-965.769 -281.098
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
916.762 665.835
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-37.586 16.004
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-674.626 143.490
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
393.160 -377.271
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.931.558 2.288.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -48.413 -36.184
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 0 -107.296
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -444.598 -456.277
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
28 2.431.874 2.023.333
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.227.778 -1.498.919
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
29 -121.455
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-310.179 -251.889
Alınan Faiz
49.097 122.406
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
28 -1.845.241 -1.369.436
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.523.858 -2.305.781
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
25 14.075.458 21.517.121
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
25 -13.519.861 -21.554.598
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
25 -110.433 -87.791
Ödenen Temettüler
-708.641 -472.427
Ödenen Faiz
-1.260.381 -1.708.086
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
118.785 -92.566
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
118.785 -92.566
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28 469.786 562.352
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
588.571 469.786


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
28 588.571 469.786
Finansal Yatırımlar
29 126.108 0
Ticari Alacaklar
6 2.943.668 3.009.455
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 17.796 17.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.925.872 2.991.776
Diğer Alacaklar
7 588.922 1.022.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
588.922 1.022.446
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
10 2.348.112 1.098.550
Türev Araçlar
26 36.066 7.829
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
36.066 7.829
Stoklar
8 169.539 131.953
Peşin Ödenmiş Giderler
9 44.112 41.474
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 44.112 41.474
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 14 60
Diğer Dönen Varlıklar
17 7.758 247
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 7.758 247
ARA TOPLAM
6.852.870 5.781.800
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.852.870 5.781.800
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 933.739 737.736
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
933.739 737.736
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
10 9.121.848 9.445.286
Türev Araçlar
26 63 960
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
63 960
Maddi Duran Varlıklar
12 902.255 483.543
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 140.771 145.483
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 6.357.036 6.548.405
Peşin Ödenmiş Giderler
9 4.507 1.642
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 4.507 1.642
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 362.026 244.040
Diğer Duran Varlıklar
17 390 6.563
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
17 390 6.563
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.822.635 17.613.658
TOPLAM VARLIKLAR
24.675.505 23.395.458
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
25 1.098.798 676.281
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
25 1.573.117 3.015.735
Diğer Finansal Yükümlülükler
25 68.743 51.184
Ticari Borçlar
6 1.914.357 2.611.620
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 129.599 96.906
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.784.758 2.514.714
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 57.939 52.358
Diğer Borçlar
7 2.579.077 2.078.343
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.579.077 2.078.343
Türev Araçlar
26 140.060 66.655
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
140.060 66.655
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 6.964 8.284
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 6.964 8.284
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 173.075 79.733
Kısa Vadeli Karşılıklar
345.547 289.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 46.423 41.190
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 299.124 247.836
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 329.933 305.476
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 329.933 305.476
ARA TOPLAM
8.287.610 9.234.695
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.287.610 9.234.695
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 7.090.385 5.378.462
Diğer Finansal Yükümlülükler
25 340.383 302.714
Türev Araçlar
26 1.619 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
1.619 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 211.044 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 211.044 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
224.179 167.216
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 224.179 167.216
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 1.366.979 1.477.868
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.234.589 7.326.260
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.522.199 16.560.955
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.153.306 6.834.503
Ödenmiş Sermaye
18 1.181.069 1.181.069
Sermaye Düzeltme Farkları
18 2.416.412 2.626.532
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.464 -3.464
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.464 -3.464
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.464 -3.464
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-62.487 -2.248
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-62.487 -2.248
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-62.487 -2.248
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 485.378 251.545
Diğer Özkaynak Payları
4.340 4.340
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.044.375 1.743.107
Net Dönem Karı veya Zararı
1.087.683 1.033.622
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.153.306 6.834.503
TOPLAM KAYNAKLAR
24.675.505 23.395.458


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.181.069 2.784.755 -3.464 23.359 216.612 4.340 1.344.547 747.697 6.298.915 6.298.915
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-158.223 34.933 870.987 -747.697 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.607 1.033.622 1.008.015 1.008.015
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-472.427 -472.427 -472.427
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.181.069 2.626.532 -3.464 -2.248 251.545 4.340 1.743.107 1.033.622 6.834.503 0 6.834.503
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.181.069 2.626.532 -3.464 -2.248 251.545 4.340 1.743.107 1.033.622 6.834.503 6.834.503
Transferler
-210.120 233.833 1.009.909 -1.033.622 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-60.239 1.087.683 1.027.444 1.027.444
Kar Payları
-708.641 -708.641 -708.641
Dönem Sonu Bakiyeler
1.181.069 2.416.412 -3.464 -62.487 485.378 4.340 2.044.375 1.087.683 7.153.306 7.153.306


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.087.683 1.033.622
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-60.239 -25.607
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
26 -76.151 -33.350
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
26 -76.151 -33.350
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 15.912 7.743
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-60.239 -25.607
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.027.444 1.008.015
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.027.444 1.008.015http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911507


BIST'
14:409.638
Değişim :  -0,44% |  -42,27
Açılış :  9.645  
Önceki Kapanış :  9.680  
En Düşük
9.513
En Yüksek
9.646
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:38
UFUK 379,50 24.271.030 % 10,00  
UZERB 543,50 4.356.153 % 9,96  
AKENR 21,94 263.839.736 % 9,92  
RYGYO 33,22 236.848.366 % 8,42  
BJKAS 82,15 113.992.161 % 6,90  
14:38 Alış Satış %  
Dolar 32,4892 32,4983 % 0,27  
Euro 34,6279 34,6453 % 0,44  
Sterlin 40,4051 40,6076 % 0,33  
Frank 35,5466 35,7247 % 0,13  
Riyal 8,6504 8,6938 % 0,28  
14:38 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,36 28,39 % 0,66  
Platin 968,32 969,35 % 0,66  
Paladyum 1.018,03 1.020,35 % 0,66  
Brent Pet. 89,81 89,81 % 0,66  
Altın Ons 2.374,45 2.374,79 % 0,66