***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

02.11.2021 18:12
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor


***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 20.359.659 16.887.317 8.394.807 5.782.549
Satışların Maliyeti
15 -14.825.813 -12.220.389 -6.315.372 -4.170.808
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.533.846 4.666.928 2.079.435 1.611.741
BRÜT KAR (ZARAR)
5.533.846 4.666.928 2.079.435 1.611.741
Genel Yönetim Giderleri
16 -2.236.003 -1.761.196 -837.461 -591.282
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 368.983 508.570 141.000 232.465
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -649.102 -635.335 -275.993 -140.739
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.017.724 2.778.967 1.106.981 1.112.185
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.017.724 2.778.967 1.106.981 1.112.185
Finansman Gelirleri
18 90.514 28.300 7.139 17.324
Finansman Giderleri
18 -1.093.250 -1.074.927 -385.714 -313.600
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.014.988 1.732.340 728.406 815.909
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-510.932 -385.452 -194.000 -177.335
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -1.004.187 -357.356 -320.188 -223.623
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 493.255 -28.096 126.188 46.288
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.504.056 1.346.888 534.406 638.574
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.504.056 1.346.888 534.406 638.574
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.504.056 1.346.888 534.406 638.574
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse başına kazanç (kr) 13 1,27000000 1,14000000 0,45000000 0,54000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.944.677 2.287.688
Dönem Karı (Zararı)
1.504.056 1.346.888
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
665.496 749.546
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9, 10, 11 341.820 301.221
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6,8 393.153 581.469
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
74.020 93.884
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
945.769 1.015.060
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -90.514 -28.300
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 1.036.283 1.043.360
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
44.540 182.544
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
21 7.904 -195.247
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 510.932 385.452
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
23 -1.652.642 -1.614.837
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-670.457 -1.305.653
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.762.933 -1.270.043
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-200.683 288.944
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-213.711 -20.995
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
275.280 -920.206
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.231.590 616.647
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.499.095 790.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-59.516 -47.799
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -899.602 -271.488
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
23 3.404.700 1.816.194
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.052.893 -1.796.488
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
126.108 -127.791
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-108.638 -134.407
Alınan Faiz
98.866 17.786
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
23 -2.169.229 -1.552.076
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.162.506 -339.705
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.093.070 14.320.316
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.786.753 -12.780.521
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-105.861 -78.938
Ödenen Temettüler
-1.133.826 -708.641
Ödenen Faiz
-1.229.136 -1.091.921
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-270.722 151.495
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-270.722 151.495
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 588.571 469.786
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
317.849 621.281


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 317.849 588.571
Finansal Yatırımlar
0 126.108
Ticari Alacaklar
6 4.206.258 2.943.668
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 20.182 17.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.186.076 2.925.872
Diğer Alacaklar
7 1.072.679 588.922
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.072.679 588.922
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
8 2.577.278 2.348.112
Türev Araçlar
21 55.063 36.066
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
55.063 36.066
Stoklar
383.249 169.539
Peşin Ödenmiş Giderler
78.155 44.112
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
78.155 44.112
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 34.498 14
Diğer Dönen Varlıklar
40.751 7.758
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
40.751 7.758
ARA TOPLAM
8.765.780 6.852.870
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.765.780 6.852.870
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 631.155 933.739
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
631.155 933.739
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
8 9.510.384 9.121.848
Türev Araçlar
21 16.590 63
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
21 16.590 63
Maddi Duran Varlıklar
10 921.442 902.255
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 258.729 140.771
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 6.176.091 6.357.036
Peşin Ödenmiş Giderler
1.332 4.507
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.332 4.507
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 397.298 362.026
Diğer Duran Varlıklar
734 390
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
734 390
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.913.755 17.822.635
TOPLAM VARLIKLAR
26.679.535 24.675.505
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 808.175 1.098.798
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20 5.564.282 1.573.117
Diğer Finansal Yükümlülükler
20 78.428 68.743
Ticari Borçlar
6 2.191.385 1.914.357
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 162.883 129.599
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.028.502 1.784.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
87.750 57.939
Diğer Borçlar
7 2.746.513 2.579.077
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.746.513 2.579.077
Türev Araçlar
21 35.027 140.060
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
21 35.027 140.060
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.082 6.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.082 6.964
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 312.144 173.075
Kısa Vadeli Karşılıklar
304.236 345.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.283 46.423
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
301.953 299.124
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
518.283 329.933
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
518.283 329.933
ARA TOPLAM
12.653.305 8.287.610
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.653.305 8.287.610
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20 3.662.296 7.090.385
Diğer Finansal Yükümlülükler
20 319.884 340.383
Türev Araçlar
21 3.420 1.619
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
21 3.420 1.619
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.178.902 211.044
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.178.902 211.044
Uzun Vadeli Karşılıklar
279.994 224.179
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
279.994 224.179
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 945.661 1.366.979
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.542 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.542 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.392.699 9.234.589
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.046.004 17.522.199
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.633.531 7.153.306
Ödenmiş Sermaye
13 1.181.069 1.181.069
Sermaye Düzeltme Farkları
13 1.954.164 2.416.412
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.464 -3.464
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.464 -3.464
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.464 -3.464
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
47.508 -62.487
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
47.508 -62.487
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
47.508 -62.487
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 394.232 320.115
Diğer Özkaynak Payları
4.340 4.340
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.551.626 2.209.638
Net Dönem Karı veya Zararı
1.504.056 1.087.683
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.633.531 7.153.306
TOPLAM KAYNAKLAR
26.679.535 24.675.505


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.181.069 2.626.532 -3.464 -2.248 251.545 4.340 1.743.107 1.033.622 6.834.503 6.834.503
Transferler
-210.120 68.570 1.175.172 -1.033.622 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
128.823 1.346.888 1.475.711 1.475.711
Kar Payları
-708.641 -708.641 -708.641
Dönem Sonu Bakiyeler
1.181.069 2.416.412 -3.464 126.575 320.115 4.340 2.209.638 1.346.888 7.601.573 7.601.573
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.181.069 2.416.412 -3.464 -62.487 320.115 4.340 2.209.638 1.087.683 7.153.306 7.153.306
Transferler
-462.248 74.117 1.475.814 -1.087.683 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
109.995 1.504.056 1.614.051 1.614.051
Kar Payları
-1.133.826 -1.133.826 -1.133.826
Dönem Sonu Bakiyeler
1.181.069 1.954.164 -3.464 47.508 394.232 4.340 2.551.626 1.504.056 7.633.531 7.633.531


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.504.056 1.346.888 534.406 638.574
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
109.995 128.823 -12.724 47.755
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 146.660 164.200 -16.964 60.765
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
21 146.660 164.200 -16.964 60.765
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19 -36.665 -35.377 4.240 -13.010
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
109.995 128.823 -12.724 47.755
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.614.051 1.475.711 521.682 686.329
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.614.051 1.475.711 521.682 686.329http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974042


BIST
'
18:059.645
Değişim :  -0,50% |  -48,44
Açılış :  9.795  
Önceki Kapanış :  9.693  
En Düşük
9.645
En Yüksek
9.832
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KONKA 59,40 226.066.049 % 10,00  
REEDR 47,54 1.389.861.758 % 10,00  
ISGSY 34,32 129.557.024 % 10,00  
KLGYO 5,61 191.853.035 % 10,00  
SNICA 47,30 289.234.773 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5729 32,6243 % 0,34  
Euro 34,7353 34,7926 % 0,37  
Sterlin 39,8186 40,0182 % 0,01  
Frank 35,3422 35,5194 % -0,02  
Riyal 8,5951 8,6381 % -0,03  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,97 27,01 % 0,66  
Platin 913,60 915,13 % 0,66  
Paladyum 999,13 1.003,34 % 0,66  
Brent Pet. 87,42 87,42 % 0,66  
Altın Ons 2.305,12 2.305,62 % 0,66