***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2017 18:52
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor


***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 7.193.986 6.200.713
Satışların Maliyeti
18 -5.326.159 -4.651.186
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.867.827 1.549.527
BRÜT KAR (ZARAR)
1.867.827 1.549.527
Genel Yönetim Giderleri
19 -672.828 -555.662
Pazarlama Giderleri
19 -37.702 -25.421
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 107.920 124.079
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -226.816 -117.206
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.038.401 975.317
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 181 199
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -282.383
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
756.199 975.516
Finansman Gelirleri
22 20.383 32.313
Finansman Giderleri
22 -1.066.575 -598.962
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-289.993 408.867
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
55.588 -163.242
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -24.716 -52.240
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 80.304 -111.002
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-234.405 245.625
DÖNEM KARI (ZARARI)
-234.405 245.625
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-234.405 245.625
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,02000000 0,03000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.590.685 -33.312 281.951 -10.962 -146.959 58.043 4.340 -587.581 283.822 9.440.027 0 9.440.027
Transferler
13.744 270.078 -283.822
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-404 20.919 245.625 266.140 0 266.140
Dönem Sonu Bakiyeler
9.590.685 -33.312 281.951 -11.366 -126.040 71.787 4.340 -317.503 245.625 9.706.167 0 9.706.167
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.590.685 -33.312 281.951 -7.371 -394.865 144.504 4.340 -390.220 294.312 9.490.024 0 9.490.024
Transferler
49.582 244.730 -294.312
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-138 124.830 -234.405 -109.713 0 -109.713
Dönem Sonu Bakiyeler
9.590.685 -33.312 281.951 -7.509 -270.035 194.086 4.340 -145.490 -234.405 9.380.311 0 9.380.311


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.507.439 1.544.296
Dönem Karı (Zararı)
-234.405 245.625
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-234.405 245.625
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.513.575 1.236.409
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 320.657 227.043
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
189.363 116.860
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 189.363 116.860
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
98.562 33.395
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
26.558 3.234
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16.148 -15.471
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
55.856 45.632
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
630.602 508.798
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -20.383 -32.313
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 650.985 541.111
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
510.962 225.800
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
97.683 314.828
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12 97.683 314.828
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-55.588 163.242
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
8.676 -85
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 8.676 -85
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 273.672
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
22 18.658 14.864
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-579.672 -368.336
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-139.631 -127.712
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-56.179 -7.864
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
16.156 328.541
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-72.335 -336.405
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
88.233 134.351
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.205
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
95.438 134.351
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
107.231 129.169
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.441 -38.175
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.051 105.040
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-504.987 amında Borçlardaki Artış (Azalış)
620
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
339.174 -216.182
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
339.174 -216.182
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-107.231 69.210
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.139.539 1.354.322
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-25.417 -23.384
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-72.356 -165.853
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -24.372 -110.366
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
490.045 489.577
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-765.331 -928.906
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.499 114
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.499 114
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-135.024 -382.888
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-120.195 -381.783
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -14.829 -1.105
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
227.957
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
23 -96.786 -28.150
Alınan Temettüler
146 114
Alınan Faiz
15.945 20.816
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-785.068 -538.912
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-257.145 -615.259
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.365.270 13.319.320
Kredilerden Nakit Girişleri
16.365.270 13.319.320
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.218.781 -13.616.792
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.197.126 -13.601.928
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-21.655 -14.864
Ödenen Faiz
-622.443 -440.728
Alınan Faiz
3.738 11.497
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
215.071 111.444
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
484.963 131
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
484.963 131
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 108.623 258.035
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 593.586 258.166


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-234.405 245.625
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-138 -404
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -173 -505
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35 101
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
35 101
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
124.830 20.919
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12,16 156.038 26.149
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
12,16 156.038 26.149
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16 -31.208 -5.230
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -31.208 -5.230
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
124.692 20.515
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-109.713 266.140
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-109.713 266.140


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 593.586 108.623
Ticari Alacaklar
2.160.907 2.020.522
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 69.193 77.582
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 2.091.714 1.942.940
Diğer Alacaklar
323.287 431.476
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 8
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
323.287 431.468
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
9 421.205 653.754
Türev Araçlar
12 38.760 184.125
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
38.760 184.125
Stoklar
183.294 182.123
Peşin Ödenmiş Giderler
66.134 21.955
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
66.134 21.955
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 1.571 7.836
Diğer Dönen Varlıklar
8.267 4.867
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8.267 4.867
ARA TOPLAM
3.797.011 3.615.281
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
23 408.840
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.797.011 4.024.121
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
836 836
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
836 836
Diğer Alacaklar
491.323 312.585
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
491.323 312.585
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
9 4.540.385 3.639.552
Türev Araçlar
12 344.945 395.640
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
275.534 392.362
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
69.411 3.278
Maddi Duran Varlıklar
10 10.160.837 10.246.177
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 8.551.074 8.654.887
Şerefiye
2.730.031 2.730.031
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.821.043 5.924.856
Peşin Ödenmiş Giderler
145.631 166.946
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
145.631 166.946
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 490.784 444.344
Diğer Duran Varlıklar
309.108 487.186
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
309.108 487.186
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
25.034.923 24.348.153
TOPLAM VARLIKLAR
28.831.934 28.372.274
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 2.170.239 1.875.551
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 2.586.300 2.463.024
Diğer Finansal Yükümlülükler
13 27.307 25.087
Ticari Borçlar
1.172.170 1.406.751
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 4.345 8.501
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 1.167.825 1.398.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
37.044 43.750
Diğer Borçlar
381.022 368.923
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.268 14
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
379.754 368.909
Türev Araçlar
12 8.853
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
8.853
Ertelenmiş Gelirler
331.982 165.733
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 11.246 6.687
Kısa Vadeli Karşılıklar
277.427 296.427
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.206 21.856
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
275.221 274.571
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.208 4.112
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.208 4.112
ARA TOPLAM
7.004.798 6.656.045
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
23 3.997
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.004.798 6.660.042
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 9.677.936 9.335.039
Diğer Finansal Yükümlülükler
13 247.889 245.134
Diğer Borçlar
1.021.443 881.083
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.021.443 881.083
Türev Araçlar
12 364.802 628.071
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
107.787
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
364.802 520.284
Ertelenmiş Gelirler
9.138 25.617
Uzun Vadeli Karşılıklar
101.609 80.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
101.609 80.600
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 1.024.008 1.026.664
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.446.825 12.222.208
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.451.623 18.882.250
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.380.311 9.490.024
Ödenmiş Sermaye
15 9.590.685 9.590.685
Sermaye Düzeltme Farkları
15 -33.312 -33.312
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
281.951 281.951
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.509 -7.371
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-270.035 -394.865
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
194.086 144.504
Diğer Özkaynak Payları
4.340 4.340
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-145.490 -390.220
Net Dönem Karı veya Zararı
-234.405 294.312
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.380.311 9.490.024
TOPLAM KAYNAKLAR
28.831.934 28.372.274http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/626185


BIST
'
18:059.680
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.759  
Önceki Kapanış :  9.680  
En Düşük
9.680
En Yüksek
9.824
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PAPIL 154,00 140.521.015 % 10,00  
LUKSK 122,10 41.399.694 % 10,00  
FLAP 10,68 159.156.930 % 9,99  
GOLTS 534,00 1.011.747.331 % 9,99  
TGSAS 69,45 26.633.505 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4157 32,4278 % 0,05  
Euro 34,4365 34,4682 % -0,08  
Sterlin 40,2205 40,4221 % -0,12  
Frank 35,4404 35,6181 % -0,17  
Riyal 8,6264 8,6696 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,74 28,77 % 0,66  
Platin 969,67 971,45 % 0,66  
Paladyum 1.023,91 1.029,43 % 0,66  
Brent Pet. 90,68 90,68 % 0,66  
Altın Ons 2.382,18 2.382,49 % 0,66