***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 18:14
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor


***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 11.629.361 8.919.801 6.209.492 4.705.760
Satışların Maliyeti
13 -7.857.444 -6.464.211 -4.125.125 -3.532.903
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.771.917 2.455.590 2.084.367 1.172.857
BRÜT KAR (ZARAR)
3.771.917 2.455.590 2.084.367 1.172.857
Genel Yönetim Giderleri
14 -207.269 -161.485 -96.243 -80.454
Pazarlama Giderleri
14 -91.892 -80.755 -49.899 -40.931
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-7.899 -6.124 -3.956 -3.431
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 89.795 133.227 58.751 33.942
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -69.275 -60.503 -44.974 -24.137
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.485.377 2.279.950 1.948.046 1.057.846
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
404 714 272 264
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-22.820 -9.977 -11.904 -4.352
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 2.322 0 951 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.465.283 2.270.687 1.937.365 1.053.758
Finansman Gelirleri
15 719.423 87.115 612.683 42.889
Finansman Giderleri
15 -101.118 -153.623 -50.060 -110.886
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.083.588 2.204.179 2.499.988 985.761
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11 -1.395.726 -373.600 -920.712 -85.292
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.088.314 -513.538 -700.708 -213.003
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-307.412 139.938 -220.004 127.711
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.687.862 1.830.579 1.579.276 900.469
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.687.862 1.830.579 1.579.276 900.469
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
111.359 61.178 66.020 33.085
Ana Ortaklık Payları
2.576.503 1.769.401 1.513.256 867.384
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,73614371 0,50554314 0,43235885 0,24782400
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 29.437 -101.527 6.522.205 8.013 1.166.197 2.420.078 1.516.438 15.207.669 452.364 15.660.033
Transferler
326.644 1.189.794 -1.516.438
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
716 -12.012 -68.209 -22.151 1.769.401 1.667.745 59.427 1.727.172
Dönem Karı (Zararı)
1.769.401 1.769.401 61.178 1.830.579
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
716 -12.012 -68.209 -22.151 -101.656 -1.751 -103.407
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-1.390.787 -1.390.787 -48.069 -1.438.856
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 30.153 -113.539 6.453.996 -14.138 1.492.841 2.219.085 1.769.401 15.484.627 463.722 15.948.349
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 33.917 -111.247 7.665.476 -16.272 1.567.280 2.144.646 3.753.755 18.684.383 543.774 19.228.157
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-11.412 -11.412 -11.412
Transferler
720.248 3.033.507 -3.753.755
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.155 7.255 3.717.997 55.975 2.576.503 6.366.885 237.062 6.603.947
Dönem Karı (Zararı)
2.576.503 2.576.503 111.359 2.687.862
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.155 7.255 3.717.997 55.975 3.790.382 125.703 3.916.085
Kar Payları
-2.849.417 -2.849.417 -134.157 -2.983.574
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
17.121 17.121 20.809 37.930
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 43.072 -103.992 11.383.473 39.703 2.287.528 2.334.445 2.576.503 22.207.560 667.488 22.875.048


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.052.192 1.277.329
Dönem Karı (Zararı)
2.687.862 1.830.579
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.764.691 782.513
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6/13 381.783 358.685
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
49.282 -10.790
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29.704 -2.271
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 8.129 -8.519
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 11.449 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
97.735 74.120
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 78.006 69.885
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 34.359 4.235
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-14.630
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-137.505 -55.902
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -173.235 -83.300
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 69.215 51.393
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-33.485 -23.995
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-26.471 37.124
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.758 -3.815
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 -4.758 -3.815
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 -2.322
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 1.395.726 373.600
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
11.221 9.491
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
11.221 9.491
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.381.673 -674.501
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.068.669 26.036
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.677 -15.558
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.058.992 41.594
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-797 -2.529
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-797 -2.529
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-86.103 52.915
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.899.592 -424.788
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-71.921 -45.162
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
817.090 -331.723
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.378 -5.523
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
814.712 -326.200
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.707 -14.642
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-30.707 -14.642
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
48.970 -12.286
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-89.944 77.678
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-180.556 -14.539
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
90.612 92.217
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.070.880 1.938.591
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -36.454 -28.429
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
8 -9.986 -13.550
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 -972.248 -619.283
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-602.306 -284.342
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
42.391 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-87.333 -12.371
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
345 1.285
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
345 1.285
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-443.087 -248.447
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -440.551 -246.691
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -2.536 -1.756
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-62.197 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-52.425 -24.809
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-52.425 -24.809
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.199.921 -1.818.798
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.003.115 1.280.133
Kredilerden Nakit Girişleri
2.003.115 1.280.133
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.331.867 -1.710.423
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.331.867 -1.710.423
Ödenen Temettüler
-2.976.747 -1.438.856
Ödenen Faiz
-63.104 -54.500
Alınan Faiz
168.682 104.848
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.750.035 -825.811
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.497.042 -25.864
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-252.993 -851.675
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.035.440 4.586.911
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.782.447 3.735.236


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.687.862 1.830.579 1.579.276 900.469
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
16.559 -11.336 14.017 -13.241
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9.155 1.016 6.613 -889
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 9.493 -15.440 9.493 -15.440
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.089 3.088 -2.089 3.088
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
11 -2.089 3.088 -2.089 3.088
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.899.526 -92.071 2.944.814 -589.706
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.843.549 -70.512 2.877.095 -575.845
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
71.762 -26.949 86.816 -17.327
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-15.785 5.390 -19.097 3.466
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
11 -15.785 5.390 -19.097 3.466
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.916.085 -103.407 2.958.831 -602.947
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.603.947 1.727.172 4.538.107 297.522
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
237.062 59.427 165.758 17.468
Ana Ortaklık Payları
6.366.885 1.667.745 4.372.349 280.054


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6.782.447 7.035.440
Ticari Alacaklar
3.644.100 2.582.106
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 92.613 82.936
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.551.487 2.499.170
Diğer Alacaklar
2.111 2.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.111 2.000
Türev Araçlar
86.604 3.452
Stoklar
4 6.907.041 5.039.509
Peşin Ödenmiş Giderler
93.618 52.982
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
93.618 52.982
Diğer Dönen Varlıklar
306.792 126.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
306.792 126.236
ARA TOPLAM
17.822.713 14.841.725
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.822.713 14.841.725
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
124 13.437
Diğer Alacaklar
13.141 13.643
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.141 13.643
Türev Araçlar
7.847 4.896
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 123.285 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
192.353 101.695
Maddi Duran Varlıklar
6 15.816.876 13.071.862
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 246.728 211.311
Peşin Ödenmiş Giderler
143.253 59.543
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 25.256 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
117.997 59.543
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 64.178 57.743
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.607.785 13.534.130
TOPLAM VARLIKLAR
34.430.498 28.375.855
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 2.649.223 2.243.529
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 952.751 882.211
Ticari Borçlar
1.759.881 942.791
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 56.275 53.897
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.703.606 888.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 136.983 177.938
Diğer Borçlar
56.303 41.958
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
56.303 41.958
Türev Araçlar
13.254 41.734
Ertelenmiş Gelirler
244.695 150.280
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 914.027 797.961
Kısa Vadeli Karşılıklar
8 178.787 134.414
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
107.712 111.528
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
107.712 111.528
ARA TOPLAM
7.013.616 5.524.344
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.013.616 5.524.344
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.545.887 1.364.688
Türev Araçlar
2.639 1.707
Uzun Vadeli Karşılıklar
670.596 636.813
Çalışanlarzun Vadeli Karşılıklar
9 670.596 636.813
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 2.322.271 1.619.718
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
441 428
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
441 428
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.541.834 3.623.354
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.555.450 9.147.698
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22.207.560 18.684.383
Ödenmiş Sermaye
12 3.500.000 3.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
156.613 156.613
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-116.232 -116.232
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
106.447 106.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-60.920 -77.330
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-60.920 -77.330
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
43.072 33.917
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-103.992 -111.247
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.423.176 7.649.204
Yabancı Para Çevrim Farkları
11.383.473 7.665.476
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
39.703 -16.272
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
39.703 -16.272
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.287.528 1.567.280
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.334.445 2.144.646
Net Dönem Karı veya Zararı
2.576.503 3.753.755
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
667.488 543.774
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22.875.048 19.228.157
TOPLAM KAYNAKLAR
34.430.498 28.375.855http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704737


BIST
18:052.011
Değişim :  -0,15% |  -3,05
Açılış :  2.008  
Önceki Kapanış :  2.014  
En Yüksek
2.021
En Düşük
1.987
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
LINK 33,44 28.283.665 % 10,00  
SANEL 9,58 7.694.445 % 9,99  
KGYO 6,86 27.000.860 % 9,94  
ERCB 50,95 94.413.873 % 9,90  
LIDFA 4,89 73.534.804 % 9,89  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4300 13,4667 % 0,67  
Euro 15,2449 15,2928 % 0,98  
Sterlin 18,1614 18,2525 % 0,31  
Frank 14,6753 14,7637 % 1,21  
Riyal 3,5713 3,5892 % 0,55  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.830 1.831 -7,50  
Altın Gr. 791 791 1,23  
Cumhuriyet 5.267 5.346 2,00  
Tam 5.241 5.374 0,22  
Yarım 2.533 2.600 0,10  
Çeyrek 1.271 1.300 0,06  
Gümüş.Ons 24,22 24,25 -0,22  
Gümüş Gr. 10,47 10,48 -0,03  
B. Petrol 87,71 87,71 -0,67