***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

07.02.2019 21:53
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor


***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 27.015.254 18.736.447
Satışların Maliyeti
23 -18.631.954 -13.480.960
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.383.300 5.255.487
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN B 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
8.383.300 5.255.487
Genel Yönetim Giderleri
25 -436.088 -322.163
Pazarlama Giderleri
25 -208.281 -164.522
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25 -17.546 -13.113
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 264.913 242.036
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -171.987 -95.653
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.814.311 4.902.072
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 10.534 6.046
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -148.029 -14.426
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 5.558 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.682.374 4.893.692
Finansman Gelirleri
28 1.234.773 223.607
Finansman Giderleri
29 -286.470 -162.783
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.630.677 4.954.516
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
30 -2.785.956 -1.056.974
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.527.182 -1.137.927
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-258.774 80.953
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.844.721 3.897.542
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.844.721 3.897.542
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
246.731 143.787
Ana Ortaklık Payları
5.597.990 3.753.755
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 31 1,59942571 1,07250142
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 31 1,59942571 1,07250142


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 29.437 -101.527 4.769.327 1.752.878 8.013 1.166.197 2.420.078 1.516.438 15.207.669 452.364 15.660.033
Transferler
22 401.083 1.115.355 -1.516.438
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.480 -9.720 818.155 325.116 -24.285 3.753.755 4.867.501 178.081 5.045.582
Dönem Karı (Zararı)
3.753.755 3.753.755 143.787 3.897.542
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.480 -9.720 818.155 325.116 -24.285 1.113.746 34.294 1.148.040
Kar Payları
-1.390.787 -1.390.787 -86.671 -1.477.458
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 33.917 -111.247 5.587.482 2.077.994 -16.272 1.567.280 2.144.646 3.753.755 18.684.383 543.774 19.228.157
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 33.917 -111.247 5.587.482 2.077.994 -16.272 1.567.280 2.144.646 3.753.755 18.684.383 543.774 19.228.157
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-11.412 -11.412 -11.412
Transferler
22 720.248 3.033.507 -3.753.755
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.322 39.142 4.566.243 2.271.125 29.375 5.597.990 12.521.197 457.866 12.979.063
Dönem Karı (Zararı)
5.597.990 5.597.990 246.731 5.844.721
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.322 39.142 4.566.243 2.271.125 29.375 6.923.207 211.135 7.134.342
Kar Payları
-2.849.417 -2.849.417 -134.157 -2.983.574
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
22.010 22.010 20.381 42.391
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 51.239 -72.105 10.153.725 4.349.119 13.103 2.287.528 2.339.334 5.597.990 28.366.761 887.864 29.254.625


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

5.844.721 3.897.542
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.749.706 1.852.283
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23/25 908.345 719.695
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
139.825 3.201
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8/9 14.967 -914
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 27.048 4.115
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 97.810 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
249.234 135.198
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 147.605 111.209
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 74.566 23.989
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29 27.063
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-335.018 -130.591
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -470.705 -206.792
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 177.203 105.342
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-41.516 -29.141
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-3.959 55.106
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-27.834 5.025
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.364
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
28/29 -25.470 5.025
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 -5.558
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 2.785.956 1.056.974
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
38.715 7.675
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 38.715 7.675
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.518.054 -1.232.002
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-747.474 -555.503
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
47.090 -2.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
37.116 -2.930
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-47.753 61.917
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.836.801 -813.242
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-115.213 -9.103
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
620.954 27.715
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
72.600 18.889
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
548.354 8.826
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-77.872 9.046
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-77.872 9.046
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17.603 -13.445
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-368.614 63.543
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-295.592 -19.721
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-73.022 83.264
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.076.373 4.517.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -63.790 -55.385
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
18 -41.703 -42.232
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -2.820.427 -795.590
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.385.744 -754.952
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
42.391 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-8.000
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
12 -87.334 -13.315
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-61.181 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.413 7.148
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14/15/27 9.413 7.148
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-949.288 -758.633
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -936.790 -749.232
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -12.498 -9.401
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-92.779 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-238.966 9.848
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-238.966 9.848
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.029.091 -865.058
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.838.030 3.608.910
Kredilerden Nakit Girişleri
7 5.838.030 3.608.910
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.207.464 -3.096.109
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -4.207.464 -3.096.109
Ödenen Temettüler
-2.977.190 -1.475.801
Ödenen Faiz
-189.758 -106.485
Alınan Faiz
507.291 204.427
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.735.618 2.004.606
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-69.440 434.392
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.666.178 2.438.998
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.016.703 4.577.705
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.682.881 7.016.703


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.844.721 3.897.542
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.623.691 812.690
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17.322 4.480
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 51.444 -12.618
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.566.243 818.155
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11.318 2.673
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
30 -11.318 2.673
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.510.651 335.350
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.481.276 359.267
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37.660 -30.663
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.285 6.746
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
30 -8.285 6.746
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.134.342 1.148.040
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.979.063 5.045.582
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
457.866 178.081
Ana Ortaklık Payları
12.521.197 4.867.501


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.659.336 7.035.440
Finansal Yatırımlar
5 61.000
Ticari Alacaklar
8 4.401.474 2.582.106
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
32 68.586 82.936
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 4.332.888 2.499.170
Diğer Alacaklar
9 1.800 2.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.800 2.000
Türev Araçlar
6 52.945 3.452
Stoklar
10 8.890.150 5.039.509
Peşin Ödenmiş Giderler
11 90.005 52.982
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 90.005 52.982
Diğer Dönen Varlıklar
355.439 126.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 355.439 126.236
ARA TOPLAM
22.512.149 14.841.725
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.512.149 14.841.725
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 8.095 13.437
Diğer Alacaklar
9.397 13.643
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 9.397 13.643
Türev Araçlar
6 6.448 4.896
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 145.284 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 241.962 101.695
Maddi Duran Varlıklar
14 18.060.211 13.071.862
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 283.516 211.311
Peşin Ödenmiş Giderler
11 331.275 59.543
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
32 68.266 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 263.009 59.543
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 67.552 57.743
Diğer Duran Varlıklar
20 116.221
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
20 116.221
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
19.269.961 13.534.130
TOPLAM VARLIKLAR
41.782.110 28.375.855
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 3.654.083 2.243.529
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 1.066.402 882.211
Ticari Borçlar
8 1.935.922 942.791
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
32 147.772 53.897
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 1.788.150 888.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 189.476 177.938
Diğer Borçlar
42.786 41.958
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 42.786 41.958
Türev Araçlar
6 2.144 41.734
Ertelenmiş Gelirler
24 276.841 150.280
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 504.716 797.961
Kısa Vadeli Karşılıklar
18 200.777 134.414
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.340 111.528
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 14.340 111.528
ARA TOPLAM
7.887.487 5.524.344
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.887.487 5.524.344
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.400.475 1.364.688
Türev Araçlar
6 2.382 1.707
Uzun Vadeli Karşılıklar
669.391 636.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 669.391 636.813
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 2.566.196 1.619.718
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.554 428
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20 1.554 428
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.639.998 3.623.354
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.527.485 9.147.698
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28.366.761 18.684.383
Ödenmiş Sermaye
22 3.500.000 3.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22 156.613 156.613
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
22 -116.232 -116.232
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 106.447 106.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.132.859 5.510.152
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.866 -77.330
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
51.239 33.917
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-72.105 -111.247
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.153.725 5.587.482
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.362.222 2.061.722
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.349.119 2.077.994
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
13.103 -16.272
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
13.103 -16.272
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 2.287.528 1.567.280
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 2.339.334 2.144.646
Net Dönem Karı veya Zararı
5.597.990 3.753.755
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
887.864 543.774
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.254.625 19.228.157
TOPLAM KAYNAKLAR
18:051.998
Değişim :  2,38% |  46,52
Açılış :  1.920  
Önceki Kapanış :  1.951  
En Yüksek
1.998
En Düşük
1.914
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PCILT 14,52 28.398.020 % 10,00  
UTPYA 12,54 2.406.649 % 10,00  
ALARK 17,50 293.071.173 % 9,99  
VBTYZ 25,78 123.208.346 % 9,98  
MZHLD 30,86 857.138 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,6500 13,6552 % 0,48  
Euro 15,2115 15,2429 % -0,29  
Sterlin 18,1786 18,2698 % -0,32  
Frank 14,5774 14,6652 % -0,48  
Riyal 3,6227 3,6409 % 0,32  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.793 -25,33  
Altın Gr. 787 787 -7,88  
Cumhuriyet 5.246 5.325 -89,00  
Tam 5.223 5.356 -82,14  
Yarım 2.525 2.591 -39,74  
Çeyrek 1.266 1.295 -19,87  
Gümüş.Ons 22,61 22,63 -0,88  
Gümüş Gr. 9,92 9,94 -0,34  
B. Petrol 88,58 88,58 -0,16