***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

11.02.2020 18:17
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor


***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 27.465.185 27.015.254
Satışların Maliyeti
24 -22.454.025 -18.631.954
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.011.160 8.383.300
BRÜT KAR (ZARAR)
5.011.160 8.383.300
Genel Yönetim Giderleri
26 -444.799 -436.088
Pazarlama Giderleri
26 -232.394 -208.281
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -24.999 -17.546
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 233.949 264.913
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -164.627 -171.987
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.378.290 7.814.311
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 71.145 10.534
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -30.956 -148.029
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 38.517 5.558
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.456.996 7.682.374
Finansman Gelirleri
29 1.124.097 1.234.773
Finansman Giderleri
30 -513.709 -286.470
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.067.384 8.630.677
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
31 -1.573.177 -2.785.956
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.491.142 -2.527.182
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-82.035 -258.774
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.494.207 5.844.721
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.494.207 5.844.721
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
177.680 246.731
Ana Ortaklık Payları
3.316.527 5.597.990
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

PAY BAŞINA KAZANÇ 32 0,94757914 1,59942571
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

PAY BAŞINA KAZANÇ 32 0,94757914 1,59942571


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.243.107 4.218.719
Dönem Karı (Zararı)
3.494.207 5.844.721
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.494.207 5.844.721
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.750.735 3.750.073
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24/26/27 1.149.507 908.345
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-17.919 139.825
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8/9 2.811 14.967
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 22.588 27.048
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -43.318 97.810
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
201.538 249.234
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 167.527 147.605
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 87.794 74.566
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
30 -53.783 27.063
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-68.913 -334.651
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
29 -447.813 -470.705
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
30 375.838 177.203
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
27 18.318 367
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-15.256 -41.516
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-45.394 -3.959
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-14.957 -27.834
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.364
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
29 -14.957 -25.470
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 -38.517 -5.558
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 1.573.177 2.785.956
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12.213 38.715
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
28 12.213 38.715
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.911.593 -2.450.155
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.711.282 -747.474
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-95.851 47.090
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.807.133 -794.564
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.495 37.116
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.495 37.116
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
16.984 -47.753
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
706.581 -1.836.801
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
29.761 -46.947
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
750.727 620.587
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-81.126 72.600
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
831.853 547.987
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.556 -77.872
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-39.556 -77.872
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
102.604 17.603
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-369.285 -368.614
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-301.751 -295.592
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-67.534 -73.022
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.156.535 7.144.639
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -68.916 -63.790
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
19 -54.223 -41.703
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
31 -1.790.289 -2.820.427
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.622.352 -1.454.010
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
42.391
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-8.000
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -87.334
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-8.691 -61.181
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.134 9.413
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14/15/28 24.134 9.413
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.422.829 -949.288
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -1.408.170 -936.790
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -14.659 -12.498
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -92.779
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-218.171 -307.232
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-42.646 -68.266
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-175.525 -238.966
Alınan Temettüler
12 3.205
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.568.048 -1.029.091
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.219.324 5.838.030
Kredilerden Nakit Girişleri
7 6.669.324 5.838.030
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
7 550.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.908.300 -4.207.464
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -5.908.300 -4.207.464
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-40.069 0
Ödenen Temettüler
-4.888.779 -2.977.190
Ödenen Faiz
7 -313.709 -189.758
Alınan Faiz
384.679 507.291
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 -21.194 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.052.707 1.735.618
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-157.657 -69.440
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.895.050 1.666.178
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.682.881 7.016.703
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.577.931 8.682.881


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.590.024 8.659.336
Finansal Yatırımlar
5 101.304 61.000
Ticari Alacaklar
3.344.177 4.401.474
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
33 173.296 68.586
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 3.170.881 4.332.888
Diğer Alacaklar
5.881 1.800
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 3.817 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.064 1.800
Türev Araçlar
6 48.040 52.945
Stoklar
10 9.329.163 8.890.150
Peşin Ödenmiş Giderler
100.233 90.005
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
33 6.308 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 93.925 90.005
Diğer Dönen Varlıklar
21 617.882 355.439
ARA TOPLAM
24.136.704 22.512.149
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.136.704 22.512.149
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 161 8.095
Diğer Alacaklar
37.087 9.397
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 25.136 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 11.951 9.397
Türev Araçlar
6 2.044 6.448
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 200.820 145.284
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 303.214 241.962
Maddi Duran Varlıklar
14 20.653.981 18.060.211
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 244.950 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 312.534 283.516
Peşin Ödenmiş Giderler
513.820 331.275
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
33 25.620 68.266
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 488.200 263.009
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 41.911 67.552
Diğer Duran Varlıklar
21 225.399 116.221
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.535.921 19.269.961
TOPLAM VARLIKLAR
46.672.625 41.782.110
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.179.522 3.654.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.179.522 3.654.083
Banka Kredileri
7 4.179.522 3.654.083
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.379.822 1.066.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.379.822 1.066.402
Banka Kredileri
7 1.332.364 1.066.402
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 35.511 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 11.947
Ticari Borçlar
2.936.622 1.935.922
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
33 85.731 147.772
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 2.850.891 1.788.150
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 153.358 189.476
Diğer Borçlar
9 69.341 42.786
Türev Araçlar
6 23.199 2.144
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
22 250.833 276.841
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 205.569 504.716
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 241.909 200.777
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 10.279 14.340
ARA TOPLAM
9.450.454 7.887.487
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.450.454 7.887.487
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.141.633 1.400.475
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.141.633 1.400.475
Banka Kredileri
7 1.380.494 1.400.475
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 211.139 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 550.000
Türev Araçlar
6 79.524 2.382
Uzun Vadeli Karşılıklar
807.324 669.391
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 807.324 669.391
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 2.944.337 2.566.196
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
21 1.878 1.554
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.974.696 4.639.998
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.425.150 12.527.485
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.299.298 28.366.761
Ödenmiş Sermaye
23 3.500.000 3.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 156.613 156.613
Geri Alınmış Paylar (-)
23 -116.232 -116.232
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 106.447 106.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.322.040 10.132.859
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-43.056 -20.866
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
58.952 51.239
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-102.008 -72.105
Yabancı Para Çevrim Farkları
12.365.096 10.153.725
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.470.236 4.362.222
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.463.762 4.349.119
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
6.474 13.103
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
6.474 13.103
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 3.485.761 2.287.528
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 2.057.906 2.339.334
Net Dönem Karı veya Zararı
3.316.527 5.597.990
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
948.177 887.864
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.247.475 29.254.625
TOPLAM KAYNAKLAR
46.672.625 41.782.110


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 33.917 -111.247 -77.330 5.587.482 5.510.152 2.077.994 -16.272 -16.272 2.061.722 1.567.280 2.144.646 3.753.755 5.898.401 18.684.383 543.774 19.228.157
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
22.010 22.010 22.010 20.381 42.391
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 156.613 0 0 0 -116.232 106.447 0 0 0 0 51.239 0 -72.105 0 -20.866 0 0 0 10.153.725 0 10.132.859 4.349.119 13.103 0 0 13.103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.362.222 2.287.528 0 0 0 2.339.334 5.597.990 7.937.324 28.366.761 887.864 29.254.625
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 51.239 -72.105 -20.866 10.153.725 10.132.859 4.349.119 13.103 13.103 4.362.222 2.287.528 2.339.334 5.597.990 7.937.324 28.366.761 887.864 29.254.625
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
23 1.198.233 4.399.757 -5.597.990 -1.198.233 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.713 0 -29.903 0 -22.190 0 0 0 2.211.371 0 2.189.181 1.114.643 -6.629 0 0 -6.629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.108.014 0 0 0 0 0 3.316.527 3.316.527 6.613.722 269.431 6.883.153
Dönem Karı (Zararı)
3.316.527 3.316.527 3.316.527 177.680 3.494.207
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.713 -29.903 -22.190 2.211.371 2.189.181 1.114.643 -6.629 -6.629 1.108.014 3.297.195 91.751 3.388.946
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-4.681.185 -4.681.185 -4.681.185 -209.118 -4.890.303
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
017:291.995
Değişim :  -4,34% |  -90,46
Açılış :  2.083  
Önceki Kapanış :  2.086  
En Yüksek
2.086
En Düşük
1.994
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:29
EMNIS 28,62 595.182 % 9,99  
UFUK 22,02 1.375.921 % 9,99  
KSTUR 300,00 1.063.996 % 8,19  
KAPLM 37,80 33.029.279 % 7,57  
IZTAR 22,52 59.374.422 % 7,24  
17:29 Alış Satış %  
Dolar 13,5975 13,6091 % 1,28  
Euro 15,4624 15,4713 % 0,89  
Sterlin 18,4272 18,5196 % 0,82  
Frank 14,7898 14,8789 % 1,05  
Riyal 3,6148 3,6329 % 1,25  
17:29 Alış Satış %  
Altın Ons 1.815 1.815 -4,30  
Altın Gr. 794 794 7,59  
Cumhuriyet 5.275 5.355 56,00  
Tam 5.246 5.379 49,06  
Yarım 2.536 2.602 23,73  
Çeyrek 1.272 1.301 11,87  
Gümüş.Ons 23,36 23,39 0,35  
Gümüş Gr. 10,24 10,25 0,29  
B. Petrol 87,24 87,24 0,76