***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2020 23:34
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor


***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 6.378.927 7.144.139
Satışların Maliyeti
13 -5.501.248 -5.512.573
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
877.679 1.631.566
BRÜT KAR (ZARAR)
877.679 1.631.566
Genel Yönetim Giderleri
14 -110.497 -101.593
Pazarlama Giderleri
14 -57.537 -56.914
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-6.371 -5.372
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 99.349 38.853
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -38.653 -46.997
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
763.970 1.459.543
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.391 11.921
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-12.363 -8.014
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -4.044 1.905
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
750.954 1.465.355
Finansman Gelirleri
15 281.889 318.572
Finansman Giderleri
15 -130.846 -81.361
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
901.997 1.702.566
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11 -579.219 -663.837
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-402.125 -512.401
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-177.094 -151.436
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
322.778 1.038.729
DÖNEM KARI (ZARARI)
322.778 1.038.729
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22.340 42.079
Ana Ortaklık Payları
300.438 996.650
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,08583942 0,28475714
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,08583942 0,28475714


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.189.025 2.316.706
Dönem Karı (Zararı)
322.778 1.038.729
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
322.778 1.038.729
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
824.027 855.251
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6/13/14 302.964 279.447
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.014 12.581
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-358 3.715
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4/13 7.372 8.866
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
44.458 51.223
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 33.047 32.666
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 11.411 18.557
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
46.112 -127.331
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -42.693 -141.258
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 108.720 55.264
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
14 6.416 4.585
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-26.331 -45.922
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-87.786 -7.391
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-84.150 -11.816
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.629
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 -84.150 -10.187
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 4.044 -1.905
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 579.219 663.837
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12.152 -3.394
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12.152 -3.394
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.283.885 701.281
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
426.707 500.022
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.949 4.317
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
418.758 495.705
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.179 2.399
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.179 2.399
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-117.393 12.844
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
893.474 504.508
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-8.727 -45.184
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-346.612 -66.705
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.641 -42.432
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-333.971 -24.273
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.852 -121.394
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
24.852 -121.394
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
129.265 30.134
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
298.498 -115.343
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
30.513 -80.869
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
267.985 -34.474
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.430.690 2.595.261
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -16.750 -14.432
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
8 -11.660 -6.192
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 -213.255 -257.931
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-385.226 -348.282
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
90.850 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-24.735 -150.362
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
102 15.866
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
102 15.866
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-281.521 -230.829
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -280.767 -230.349
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -754 -480
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-169.922 13.838
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 11.497
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-169.922 2.341
Alınan Temettüler
5 0 3.205
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
252.128 -413.810
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.171.448 860.516
Kredilerden Nakit Girişleri
2.171.448 860.516
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.689.801 -1.375.091
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.689.801 -1.375.091
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.108 0
Ödenen Temettüler
-9.000 0
Ödenen Faiz
-105.759 -43.640
Alınan Faiz
21.174 144.405
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-132.826 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.055.927 1.554.614
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
191.734 119.603
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.247.661 1.674.217
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.577.931 8.682.881
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.825.592 10.357.098


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
12.836.167 10.590.024
Finansal Yatırımlar
171.036 101.304
Ticari Alacaklar
3.294.601 3.344.177
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 182.143 173.296
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.112.458 3.170.881
Diğer Alacaklar
29.573 5.881
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 27.161 3.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.412 2.064
Türev Araçlar
171.976 48.040
Stoklar
4 9.353.864 9.329.163
Peşin Ödenmiş Giderler
108.469 100.233
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 6.919 6.308
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
101.550 93.925
Diğer Dönen Varlıklar
742.556 617.882
ARA TOPLAM
26.708.242 24.136.704
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
26.708.242 24.136.704
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
177 161
Diğer Alacaklar
37.319 37.087
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 25.367 25.136
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.952 11.951
Türev Araçlar
353 2.044
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 192.654 200.820
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
331.158 303.214
Maddi Duran Varlıklar
6 22.590.267 20.653.981
Kullanım Hakkı Varlıkları
268.646 244.950
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 334.467 312.534
Peşin Ödenmiş Giderler
696.282 513.820
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 28.095 25.620
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
668.187 488.200
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 47.079 41.911
Diğer Duran Varlıklar
175.273 225.399
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
24.673.675 22.535.921
TOPLAM VARLIKLAR
51.381.917 46.672.625
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.902.488 4.179.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.902.488 4.179.522
Banka Kredileri
7 3.902.488 4.179.522
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.993.770 1.379.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.993.770 1.379.822
Banka Kredileri
7 1.947.357 1.332.364
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 34.482 35.511
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 11.931 11.947
Ticari Borçlar
2.874.665 2.936.622
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 81.396 85.731
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.793.269 2.850.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 180.648 153.358
Diğer Borçlar
88.489 69.341
Türev Araçlar
57.694 23.199
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
389.162 250.833
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 394.439 205.569
Kısa Vadeli Karşılıklar
8 254.115 241.909
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
165.434 10.279
ARA TOPLAM
10.300.904 9.450.454
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.300.904 9.450.454
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.223.076 2.141.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.223.076 2.141.633
Banka Kredileri
7 1.450.742 1.380.494
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 222.334 211.139
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 550.000 550.000
Türev Araçlar
77.685 79.524
Uzun Vadeli Karşılıklar
824.104 807.324
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 824.104 807.324
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 3.428.246 2.944.337
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.878 1.878
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.554.989 5.974.696
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.855.893 15.425.150
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33.483.619 30.299.298
Ödenmiş Sermaye
12 3.500.000 3.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
156.613 156.613
Geri Alınmış Paylar (-)
-116.232 -116.232
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
106.447 106.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.328.843 12.322.040
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-36.416 -43.056
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
65.592 58.952
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-102.008 -102.008
Yabancı Para Çevrim Farkları
14.365.259 12.365.096
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.347.316 5.470.236
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.327.295 5.463.762
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
20.021 6.474
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
20.021 6.474
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.498.681 3.485.761
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.361.513 2.057.906
Net Dönem Karı veya Zararı
300.438 3.316.527
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.042.405 948.177
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.526.024 31.247.475
TOPLAM KAYNAKLAR
51.381.917 46.672.625


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 51.239 -72.105 -20.866 10.153.725 10.132.859 4.349.119 13.103 13.103 4.362.222 2.287.528 2.339.334 5.597.990 7.937.324 28.366.761 887.864 29.254.625
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
1.198.233 4.399.757 -5.597.990 -1.198.233 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.043 0 0 0 4.043 0 0 0 1.373.617 0 1.377.660 487.454 5.288 0 0 5.288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 492.742 0 0 0 0 0 996.650 996.650 2.867.052 93.156 2.960.208
Dönem Karı (Zararı)
996.650 996.650 996.650 42.079 1.038.729
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.043 0 4.043 1.373.617 1.377.660 487.454 5.288 5.288 492.742 1.870.402 51.077 1.921.479
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-4.681.185 -4.681.185 -4.681.185 -209.118 -4.890.303
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 156.613 0 0 0 -116.232 0 106.447 0 0 0 0 55.282 0 -72.105 0 -16.823 0 0 0 11.527.342 0 11.510.519 4.836.573 18.391 0 0 18.391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.854.964 3.485.761 0 0 0 2.057.906 996.650 3.054.556 26.552.628 771.902 27.324.530
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 58.952 -102.008 -43.056 12.365.096 12.322.040 5.463.762 6.474 6.474 5.470.236 3.485.761 2.057.906 3.316.527 5.374.433 30.299.298 948.177 31.247.475
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
17:552.015
Değişim :  -1,32% |  -26,96
Açılış :  2.056  
Önceki Kapanış :  2.042  
En Yüksek
2.066
En Düşük
1.984
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:53
EDATA 21,98 13.763.844 % 9,95  
KARYE 20,12 85.488.614 % 6,57  
PSGYO 16,20 44.166.355 % 6,02  
ORCAY 55,50 18.682.678 % 4,72  
GENIL 16,07 182.098.285 % 3,28  
17:53 Alış Satış %  
Dolar 13,3657 13,3787 % -0,34  
Euro 15,1746 15,2056 % -0,25  
Sterlin 18,1690 18,2601 % -0,36  
Frank 14,5467 14,6343 % -0,43  
Riyal 3,5540 3,5718 % -0,43  
17:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.845 1.845 2,64  
Altın Gr. 792 792 -4,05  
Cumhuriyet 5.265 5.344 -10,00  
Tam 5.241 5.374 -6,07  
Yarım 2.533 2.599 -2,93  
Çeyrek 1.271 1.300 -1,47  
Gümüş.Ons 24,50 24,53 0,33  
Gümüş Gr. 10,52 10,53 0,08  
B. Petrol 88,02 88,02 -0,42