***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2017 18:11
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor


***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 8.875.459 5.245.415 4.684.436 2.668.633
Satışların Maliyeti
12 -6.464.211 -4.484.943 -3.532.903 -2.155.046
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.411.248 760.472 1.151.533 513.587
BRÜT KAR (ZARAR)
2.411.248 760.472 1.151.533 513.587
Genel Yönetim Giderleri
13 -161.485 -143.979 -80.454 -74.115
Pazarlama Giderleri
13 -80.755 -69.895 -40.931 -36.338
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-6.124 -5.465 -3.431 -3.100
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 141.452 135.777 65.054 34.938
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -70.480 -51.399 -28.489 -27.667
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.233.856 625.511 1.063.282 407.305
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.233.856 625.511 1.063.282 407.305
Finansman Gelirleri
14 87.115 72.298 -1.706 47.528
Finansman Giderleri
14 -116.792 -85.229 -75.815 1.351
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.204.179 612.580 985.761 456.184
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
10 -373.600 -113.142 -85.292 -124.838
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-513.538 -95.529 -213.003 -80.559
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
139.938 -17.613 127.711 -44.279
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.830.579 499.438 900.469 331.346
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.830.579 499.438 900.469 331.346
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
61.178 17.512 33.085 13.365
Ana Ortaklık Payları
1.769.401 481.926 867.384 317.981
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,50550000 0,13770000 0,24780000 0,09090000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 27.215 -107.795 4.012.449 -2.192 950.831 2.527.180 1.125.913 3.653.093 12.180.429 357.763 12.538.192
Transferler
215.366 910.547 -1.125.913 -215.366
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9 -18.093 -77.630 1.852 481.926 481.926 388.046 15.575 403.621
Dönem Karı (Zararı)
481.926 481.926 481.926 17.512 499.438
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9 -18.093 -77.630 1.852 -93.880 -1.937 -95.817
Kar Payları
-1.017.649 -1.017.649 -1.017.649 -31.665 -1.049.314
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 27.206 -125.888 3.934.819 -340 1.166.197 2.420.078 481.926 11.550.826 341.673 11.892.499
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 29.437 -101.527 6.522.205 8.013 1.166.197 2.420.078 1.516.438 3.936.516 15.207.669 452.364 15.660.033
Transferler
326.644 1.189.794 -1.516.438 -326.644 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
716 -12.012 -68.209 -22.151 1.769.401 1.769.401 1.667.745 59.427 1.727.172
Dönem Karı (Zararı)
1.769.401 1.769.401 1.769.401 61.178 1.830.579
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
716 -12.012 -68.209 -22.151 -101.656 -1.751 -103.407
Kar Payları
-1.390.787 -1.390.787 -1.390.787 -48.069 -1.438.856
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 30.153 -113.539 6.453.996 -14.138 1.492.841 2.219.085 1.769.401 15.484.627 463.722 15.948.349


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.298.877 798.118
Dönem Karı (Zararı)
1.830.579 499.438
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.830.579 499.438
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
804.061 461.279
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5/12 358.685 321.716
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-10.790 -10.806
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.271 2.201
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -8.519 -13.007
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
74.120 22.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 69.885 61.068
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 4.235 -38.988
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-34.354 -2.689
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -83.300 -52.567
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 51.393 49.428
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-2.447 450
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
37.124 4.013
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.815 13.246
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -3.815 13.246
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 373.600 113.142
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
9.491 577
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13 9.491 577
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-674.501 373.625
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
26.036 190.653
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.558 3.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
41.594 187.596
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.529 -2.656
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.529 -2.656
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
52.915 31.303
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-424.788 267.605
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-45.162 -7.041
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-331.723 -102.633
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.523 -3.024
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-326.200 -99.609
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.642 -11.155
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-14.642 -11.155
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-12.286 -21.656
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
77.678 29.205
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-14.539 3.666
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
92.217 25.539
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.960.139 1.334.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
8 -28.429 -24.085
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
7 -13.550 -287.379
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 -619.283 -224.760
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-284.342 -265.782
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-12.371 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.285 5.576
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5/13 1.285 5.576
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-248.447 -259.105
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -246.691 -257.573
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -1.756 -1.532
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-24.809 -12.253
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-24.809 -12.253
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.840.346 -423.014
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.280.133 1.646.819
KEEN623625L94109T***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Financial Report )

Presentation Currency 1.000 TL
Nature of Financial Statements Consolidated

Footnote Reference Current Period 01.01.2017 - 30.06.2017 Previous Period 01.01.2016 - 30.06.2016 Current Period 3 Months 01.04.2017 - 30.06.2017 Previous Period 3 Months 01.04.2016 - 30.06.2016
Profit or loss [abstract]

PROFIT (LOSS)

Revenue
12 8.875.459 5.245.415 4.684.436 2.668.633
Cost of sales
12 -6.464.211 -4.484.943 -3.532.903 -2.155.046
GROSS PROFIT (LOSS) FROM COMMERCIAL OPERATIONS
2.411.248 760.472 1.151.533 513.587
GROSS PROFIT (LOSS)
2.411.248 760.472 1.151.533 513.587
General Administrative Expenses
13 -161.485 -143.979 -80.454 -74.115
Marketing Expenses
13 -80.755 -69.895 -40.931 -36.338
Research and development expense
-6.124 -5.465 -3.431 -3.100
Other Income from Operating Activities
13 141.452 135.777 65.054 34.938
Other Expenses from Operating Activities
13 -70.480 -51.399 -28.489 -27.667
PROFIT (LOSS) FROM OPERATING ACTIVITIES
2.233.856 625.511 1.063.282 407.305
PROFIT (LOSS) BEFORE FINANCING INCOME (EXPENSE)
2.233.856 625.511 1.063.282 407.305
Finance income
14 87.115 72.298 -1.706 47.528
Finance costs
14 -116.792 -85.229 -75.815 1.351
PROFIT (LOSS) FROM CONTINUING OPERATIONS, BEFORE TAX
2.204.179 612.580 985.761 456.184
Tax (Expense) Income, Continuing Operations
10 -373.600 -113.142 -85.292 -124.838
Current Period Tax (Expense) Income
-513.538 -95.529 -213.003 -80.559
Deferred Tax (Expense) Income
139.938 -17.613 127.711 -44.279
PROFIT (LOSS) FROM CONTINUING OPERATIONS
1.830.579 499.438 900.469 331.346
PROFIT (LOSS)
1.830.579 499.438 900.469 331.346
Profit (loss), attributable to [abstract]

Non-controlling Interests
61.178 17.512 33.085 13.365
Owners of Parent
1.769.401 481.926 867.384 317.981
Earnings per share [abstract]

Earnings per share [line items]

Basic earnings per share

Basic Earnings (Loss) Per Share from Continuing Operations

Pay Başına Kazanç 0,50550000 0,13770000 0,24780000 0,09090000
Diluted Earnings Per SharePresentation Currency 1.000 TL
Nature of Financial Statements Consolidated

Footnote Reference
Equity
Equity attributable to owners of parent [member] Non-controlling interests [member]
Issued Capital Inflation Adjustments on Capital Balancing Account for Merger Capital Additional Capital Contribution of Shareholders Capital Advance Treasury Shares Capital Adjustments due to Cross-Ownership Share premiums or discounts Effects of Combinations of Entities or Businesses Under Common Control Put Option Revaluation Fund Related with Non-controlling Interests Share Based Payments Other Accumulated Comprehensive Income That Will Not Be Reclassified In Profit Or Loss Other Accumulated Comprehensive Income That Will Be Reclassified In Profit Or Loss Restricted Reserves Appropriated From Profits [member] Other equity interest [member] Other reserves [member] Advance Dividend Payments (Net) Retained Earnings
Accumulated Gains (Losses) from Investments in Equity Instruments Gains/Losses on Revaluation and Remeasurement [member] Gains (Losses) Due to Change in Fair Value of Financial Liability Attributable to Change in Credit Risk of Liability Gains (Losses) on Hedging Instruments that Hedge Investments in Equity Instruments Share Of Other Comprehensive İncome Of Associates And Joint Ventures Accounted for Using Equity Method that will not be Reclassified to Profit or Loss Exchange Differences on Translation Other Reserves Of Other Gains (Losses) Exchange Differences on Translation Reserve Of Gains or Losses on Hedge Gains (Losses) on Revaluation and Reclassification Change in Value of Time Value of Options Change in Value of Forward Elements of Forward Contracts Change in Value of Foreign Currency Basis Spreads Share of Other Comprehensive Income of Associates and Joint Ventures Accounted for Using Equity Method that will be Reclassified to Profit or Loss Other Gains (Losses) Prior Years' Profits or Losses Net Profit or Loss
Increases (Decreases) on Revaluation of Property, Plant and Equipment Increases (Decreases) on Revaluation of Intangible Assets Gains (Losses) on Remeasurements of Defined Benefit Plans Other Revaluation Increases (Decreases) Cash Flow Hedges Gains or Losses on Hedges of Net Investment in Foreign Operations Other Gains or Losses on Hedge Gains (Losses) on Remeasuring and/or Reclassification of Available-for-sale Financial Assets Gains (Losses) from Financial Assets Measured at Fair Value through Other Comprehensive Income Reserve of Other Remeasuring or Reclassification Adjustments
Previous Period 01.01.2016 - 30.06.2016
Statement of changes in equity [abstract]

Statement of changes in equity [line items]

Equity at beginning of period
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 27.215 -107.795 4.012.449 -2.192 950.831 2.527.180 1.125.913 3.653.093 12.180.429 357.763 12.538.192
Transfers
215.366 910.547 -1.125.913 -215.366
Total Comprehensive Income (Loss)
-9 -18.093 -77.630 1.852 481.926 481.926 388.046 15.575 403.621
Profit (loss)
481.926 481.926 481.926 17.512 499.438
Other Comprehensive Income (Loss)
-9 -18.093 -77.630 1.852 -93.880 -1.937 -95.817
Dividends Paid
-1.017.649 -1.017.649 -1.017.649 -31.665 -1.049.314
Equity at end of period
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 27.206 -125.888 3.934.819 -340 1.166.197 2.420.078 481.926 11.550.826 341.673 11.892.499
Current Period 01.01.2017 - 30.06.2017
Statement of changes in equity [abstract]

Statement of changes in equity [line items]

Equity at beginning of period
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 29.437 -101.527 6.522.205 8.013 1.166.197 2.420.078 1.516.438 3.936.516 15.207.669 452.364 15.660.033
Transfers
326.644 1.189.794 -1.516.438 -326.644 0
Total Comprehensive Income (Loss)
716 -12.012 -68.209 -22.151 1.769.401 1.769.401 1.667.745 59.427 1.727.172
Profit (loss)
1.769.401 1.769.401 1.769.401 61.178 1.830.579
Other Comprehensive Income (Loss)
716 -12.012 -68.209 -22.151 -101.656 -1.751 -103.407
Dividends Paid
-1.390.787 -1.390.787 -1.390.787 -48.069 -1.438.856
Equity at end of period
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 30.153 -113.539 6.453.996 -14.138 1.492.841 2.219.085 1.769.401 15.484.627 463.722 15.948.349


Presentation Currency 1.000 TL
Nature of Financial Statements Consolidated

Footnote Reference Current Period 01.01.2017 - 30.06.2017 Previous Period 01.01.2016 - 30.06.2016
Statement of cash flows (Indirect Method)

CASH FLOWS FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES
1.298.877 798.118
Profit (Loss)
1.830.579 499.438
Profit (Loss) from Continuing Operations
1.830.579 499.438
Adjustments to Reconcile Profit (Loss)
804.061 461.279
Adjustments for depreciation and amortisation expense
5/12 358.685 321.716
Adjustments for Impairment Loss (Reversal of Impairment Loss)
-10.790 -10.806
Adjustments for Impairement Loss (Reversal of Impairment Loss) of Receivables
-2.271 2.201
Adjustments for Impairment Loss (Reversal of Impairment Loss) of Inventories
4 -8.519 -13.007
Adjustments for provisions
74.120 22.080
Adjustments for (Reversal of) Provisions Related with Employee Benefits
8 69.885 61.068
Adjustments for (Reversal of) Lawsuit and/or Penalty Provisions
7 4.235 -38.988
Adjustments for Interest (Income) Expenses
-34.354 -2.689
Adjustments for Interest Income
14 -83.300 -52.567
Adjustments for interest expense
14 51.393 49.428
Unearned Financial Income from Credit Sales
-2.447 450
Adjustments for unrealised foreign exchange losses (gains)
37.124 4.013
Adjustments for fair value losses (gains)
-3.815 13.246
Adjustments for Fair Value (Gains) Losses on Derivative Financial Instruments
14 -3.815 13.246
Adjustments for Tax (Income) Expenses
10 373.600 113.142
Adjustments for losses (gains) on disposal of non-current assets
9.491 577
Adjustments for Losses (Gains) Arised From Sale of Tangible Assets
13 9.491 577
Changes in Working Capital
-674.501 373.625
Adjustments for decrease (increase) in trade accounts receivable
26.036 190.653
Decrease (Increase) in Trade Accounts Receivables from Related Parties
-15.558 3.057
Decrease (Increase) in Trade Accounts Receivables from Unrelated Parties
41.594 187.596
Adjustments for Decrease (Increase) in Other Receivables Related with Operations
-2.529 -2.656
Decrease (Increase) in Other Unrelated Party Receivables Related with Operations
-2.529 -2.656
Decrease (Increase) in Derivative Financial Assets
52.915 31.303
Adjustments for decrease (increase) in inventories
-424.788 267.605
Decrease (Increase) in Prepaid Expenses
-45.162 -7.041
Adjustments for increase (decrease) in trade accounts payable
-331.723 -102.633
Increase (Decrease) in Trade Accounts Payables to Related Parties
-5.523 -3.024
Increase (Decrease) in Trade Accounts Payables to Unrelated Parties
-326.200 -99.609
Adjustments for increase (decrease) in other operating payables
-14.642 -11.155
Increase (Decrease) in Other Operating Payables to Unrelated Parties
-14.642 -11.155
Increase (Decrease) in Derivative Financial Liabilities
-12.286 -21.656
Other Adjustments for Other Increase (Decrease) in Working Capital
77.678 29.205
Decrease (Increase) in Other Assets Related with Operations
-14.539 3.666
Increase (Decrease) in Other Payables Related with Operations
92.217 25.539
Cash Flows from (used in) Operations
1.960.139 1.334.342
Payments Related with Provisions for Employee Benefits
8 -28.429 -24.085
Payments Related with Other Provisions
7 -13.550 -287.379
Income taxes refund (paid)
10 -619.283 -224.760
CASH FLOWS FROM (USED IN) INVESTING ACTIVITIES
-284.342 -265.782
Cash Outflows Arising From Purchase of Shares or Capital Increase of Associates and/or Joint Ventures
-12.371 0
Proceeds from sales of property, plant, equipment and intangible assets
1.285 5.576
Proceeds from sales of property, plant and equipment
5/13 1.285 5.576
Purchase of Property, Plant, Equipment and Intangible Assets
-248.447 -259.105
Purchase of property, plant and equipment
5 -246.691 -257.573
Purchase of intangible assets
5 -1.756 -1.532
Cash advances and loans made to other parties
-24.809 -12.253
Other Cash Advances and Loans Made to Other Parties
-24.809 -12.253
Cash receipts from repayment of advances and loans made to other parties
0 0
CASH FLOWS FROM (USED IN) FINANCING ACTIVITIES
-1.840.346 -423.014
Proceeds from borrowings
1.280.133 1.646.819
Proceeds from Loans
redilerden Nakit Girişleri
1.280.133 1.646.819
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.710.423 -1.022.541
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.710.423 -1.022.541
Ödenen Temettüler
-1.438.856 -1.048.454
Ödenen Faiz
-54.500 -51.412
Alınan Faiz
83.300 52.574
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-825.811 109.322
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-25.864 -31.337
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-851.675 77.985
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.586.911 2.934.703
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.735.236 3.012.688


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.830.579 499.438 900.469 331.346
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.336 -18.532 -13.241 -18.011
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.016 -9 -889 512
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.440 -23.154 -15.440 -23.154
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.088 4.631 3.088 4.631
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
3.088 4.631 3.088 4.631
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-92.071 -77.285 -589.706 248.438
Yabancı Para Çevrim Farkları
-70.512 -79.527 -575.845 233.338
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.949 2.802 -17.327 18.875
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.390 -560 3.466 -3.775
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
5.390 -560 3.466 -3.775
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-103.407 -95.817 -602.947 230.427
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.727.172 403.621 297.522 561.773
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
59.427 15.575 17.468 19.438
Ana Ortaklık Payları
1.667.745 388.046 280.054 542.335


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3.735.236 4.586.911
Ticari Alacaklar
1.984.213 2.016.901
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 70.435 54.877
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.913.778 1.962.024
Diğer Alacaklar
2.086 1.883
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.086 1.883
Türev Araçlar
13.698 64.310
Stoklar
4 4.668.459 4.255.047
Peşin Ödenmiş Giderler
85.533 42.513
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
85.533 42.513
Diğer Dönen Varlıklar
110.198 95.659
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
110.198 95.659
ARA TOPLAM
10.599.423 11.063.224
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.599.423 11.063.224
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
12.493 122
Diğer Alacaklar
13.826 13.787
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.826 13.787
Türev Araçlar
3.409 5.955
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
94.556 94.882
Maddi Duran Varlıklar
5 12.007.232 12.151.972
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5 199.409 205.479
Peşin Ödenmiş Giderler
107.809 70.757
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
107.809 70.757
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 34.934 34.243
Diğer Duran Varlıklar
0 10.856
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 10.856
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.473.668 12.588.053
TOPLAM VARLIKLAR
23.073.091 23.651.277
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.519.674 1.257.986
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 672.159 1.043.968
Ticari Borçlar
580.209 915.076
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 29.485 35.008
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
550.724 880.068
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 146.271 168.724
Diğer Borçlar
49.213 42.126
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
49.213 42.126
Türev Araçlar
29.747 19.137
Ertelenmiş Gelirler
159.062 106.353
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 349.879 455.624
Kısa Vadeli Karşılıklar
7 136.776 145.586
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
111.036 72.140
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
111.036 72.140
ARA TOPLAM
3.754.026 4.226.720
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.754.026 4.226.720
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.317.939 1.617.534
Türev Araçlar
880 2.060
Uzun Vadeli Karşılıklar
623.417 567.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 623.417 567.419
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 1.428.062 1.577.032
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
418 479
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
418 479
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.370.716 3.764.524
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.124.742 7.991.244
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.484.627 15.207.669
Ödenmiş Sermaye
11 3.500.000 3.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
156.613 156.613
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-116.232 -116.232
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
106.447 106.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-83.386 -72.090
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-83.386 -72.090
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30.153 29.437
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-113.539 -101.527
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.439.858 6.530.218
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.453.996 6.522.205
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-14.138 8.013
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-14.138 8.013
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.492.841 1.166.197
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.219.085 2.420.078
Net Dönem Karı veya Zararı
1.769.401 1.516.438
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
463.722 452.364
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.948.349 15.660.033
TOPLAM KAYNAKLAR
23.073.091 23.651.277http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/623625


BIST
18:051.951
Değişim :  0,31% |  6,10
Açılış :  1.951  
Önceki Kapanış :  1.945  
En Yüksek
1.975
En Düşük
1.946
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PCILT 13,20 138.400.514 % 10,00  
YBTAS 19.334,70 1.488.772 % 10,00  
IDGYO 2,31 12.425.218 % 10,00  
MANAS 23,56 150.382.919 % 9,99  
TUCLK 14,32 33.461.019 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,5595 13,5611 % 0,62  
Euro 15,3199 15,3474 % 0,69  
Sterlin 18,3048 18,3966 % 0,80  
Frank 14,6827 14,7712 % 0,38  
Riyal 3,6094 3,6275 % 0,72  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.831 1.831 -16,33  
Altın Gr. 799 799 -2,09  
Cumhuriyet 5.334 5.414 26,00  
Tam 5.303 5.438 25,66  
Yarım 2.563 2.630 12,41  
Çeyrek 1.286 1.315 6,21  
Gümüş.Ons 23,77 23,79 -0,05  
Gümüş Gr. 10,37 10,38 0,04  
B. Petrol 89,12 89,12 1,94