***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2017 18:11
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor


***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 13.238.416 7.946.916 4.362.957 2.701.501
Satışların Maliyeti
12 -9.720.930 -6.418.301 -3.256.719 -1.933.358
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.517.486 1.528.615 1.106.238 768.143
BRÜT KAR (ZARAR)
3.517.486 1.528.615 1.106.238 768.143
Genel Yönetim Giderleri
13 -238.571 -210.707 -77.086 -66.728
Pazarlama Giderleri
13 -116.629 -104.220 -35.874 -34.325
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-9.721 -8.082 -3.597 -2.617
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 205.416 177.178 63.964 41.401
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -88.942 -68.316 -18.462 -16.917
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.269.039 1.314.468 1.035.183 688.957
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.269.039 1.314.468 1.035.183 688.957
Finansman Gelirleri
14 140.657 120.702 53.542 48.404
Finansman Giderleri
14 -143.827 -126.918 -27.035 -41.689
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.265.869 1.308.252 1.061.690 695.672
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
10 -610.021 -294.782 -236.421 -181.640
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-727.093 -219.285 -213.555 -123.756
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
117.072 -75.497 -22.866 -57.884
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.655.848 1.013.470 825.269 514.032
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.655.848 1.013.470 825.269 514.032
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
94.282 35.700 33.104 18.188
Ana Ortaklık Payları
2.561.566 977.770 792.165 495.844
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,73190000 0,27940000 0,22630000 0,14170000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 27.215 -107.795 4.012.449 -2.192 950.831 2.527.180 1.125.913 12.180.429 357.763 12.538.192
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
215.366 910.547 -1.125.913
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.557 -18.093 328.178 850 977.770 1.290.262 45.075 1.335.337
Dönem Karı (Zararı)
977.770 977.770 35.700 1.013.470
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.557 -18.093 328.178 850 312.492 9.375 321.867
Kar Payları
-1.017.649 -1.017.649 -31.665 -1.049.314
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 28.772 -125.888 4.340.627 -1.342 1.166.197 2.420.078 977.770 12.453.042 371.173 12.824.215
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 29.437 -101.527 6.522.205 8.013 1.166.197 2.420.078 1.516.438 15.207.669 452.364 15.660.033
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
326.644 1.189.794 -1.516.438 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.643 -12.012 133.407 -41.774 2.561.566 2.642.830 98.300 2.741.130
Dönem Karı (Zararı)
2.561.566 2.561.566 94.282 2.655.848
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.643 -12.012 133.407 -41.774 81.264 4.018 85.282
Sermaye Arttırımı
EEN637029L160649T***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Financial Report )

Presentation Currency 1.000 TL
Nature of Financial Statements Consolidated

Footnote Reference Current Period 01.01.2017 - 30.09.2017 Previous Period 01.01.2016 - 30.09.2016 Current Period 3 Months 01.07.2017 - 30.09.2017 Previous Period 3 Months 01.07.2016 - 30.09.2016
Profit or loss [abstract]

PROFIT (LOSS)

Revenue
12 13.238.416 7.946.916 4.362.957 2.701.501
Cost of sales
12 -9.720.930 -6.418.301 -3.256.719 -1.933.358
GROSS PROFIT (LOSS) FROM COMMERCIAL OPERATIONS
3.517.486 1.528.615 1.106.238 768.143
GROSS PROFIT (LOSS)
3.517.486 1.528.615 1.106.238 768.143
General Administrative Expenses
13 -238.571 -210.707 -77.086 -66.728
Marketing Expenses
13 -116.629 -104.220 -35.874 -34.325
Research and development expense
-9.721 -8.082 -3.597 -2.617
Other Income from Operating Activities
13 205.416 177.178 63.964 41.401
Other Expenses from Operating Activities
13 -88.942 -68.316 -18.462 -16.917
PROFIT (LOSS) FROM OPERATING ACTIVITIES
3.269.039 1.314.468 1.035.183 688.957
PROFIT (LOSS) BEFORE FINANCING INCOME (EXPENSE)
3.269.039 1.314.468 1.035.183 688.957
Finance income
14 140.657 120.702 53.542 48.404
Finance costs
14 -143.827 -126.918 -27.035 -41.689
PROFIT (LOSS) FROM CONTINUING OPERATIONS, BEFORE TAX
3.265.869 1.308.252 1.061.690 695.672
Tax (Expense) Income, Continuing Operations
10 -610.021 -294.782 -236.421 -181.640
Current Period Tax (Expense) Income
-727.093 -219.285 -213.555 -123.756
Deferred Tax (Expense) Income
117.072 -75.497 -22.866 -57.884
PROFIT (LOSS) FROM CONTINUING OPERATIONS
2.655.848 1.013.470 825.269 514.032
PROFIT (LOSS)
2.655.848 1.013.470 825.269 514.032
Profit (loss), attributable to [abstract]

Non-controlling Interests
94.282 35.700 33.104 18.188
Owners of Parent
2.561.566 977.770 792.165 495.844
Earnings per share [abstract]

Earnings per share [line items]

Basic earnings per share

Basic Earnings (Loss) Per Share from Continuing Operations

Pay Başına Kazanç 0,73190000 0,27940000 0,22630000 0,14170000
Diluted Earnings Per SharePresentation Currency 1.000 TL
Nature of Financial Statements Consolidated

Footnote Reference
Equity
Equity attributable to owners of parent [member] Non-controlling interests [member]
Issued Capital Inflation Adjustments on Capital Balancing Account for Merger Capital Additional Capital Contribution of Shareholders Capital Advance Treasury Shares Capital Adjustments due to Cross-Ownership Share premiums or discounts Effects of Combinations of Entities or Businesses Under Common Control Put Option Revaluation Fund Related with Non-controlling Interests Share Based Payments Other Accumulated Comprehensive Income That Will Not Be Reclassified In Profit Or Loss Other Accumulated Comprehensive Income That Will Be Reclassified In Profit Or Loss Restricted Reserves Appropriated From Profits [member] Other equity interest [member] Other reserves [member] Advance Dividend Payments (Net) Retained Earnings
Accumulated Gains (Losses) from Investments in Equity Instruments Gains/Losses on Revaluation and Remeasurement [member] Gains (Losses) Due to Change in Fair Value of Financial Liability Attributable to Change in Credit Risk of Liability Gains (Losses) on Hedging Instruments that Hedge Investments in Equity Instruments Share Of Other Comprehensive İncome Of Associates And Joint Ventures Accounted for Using Equity Method that will not be Reclassified to Profit or Loss Exchange Differences on Translation Other Reserves Of Other Gains (Losses) Exchange Differences on Translation Reserve Of Gains or Losses on Hedge Gains (Losses) on Revaluation and Reclassification Change in Value of Time Value of Options Change in Value of Forward Elements of Forward Contracts Change in Value of Foreign Currency Basis Spreads Share of Other Comprehensive Income of Associates and Joint Ventures Accounted for Using Equity Method that will be Reclassified to Profit or Loss Other Gains (Losses) Prior Years' Profits or Losses Net Profit or Loss
Increases (Decreases) on Revaluation of Property, Plant and Equipment Increases (Decreases) on Revaluation of Intangible Assets Gains (Losses) on Remeasurements of Defined Benefit Plans Other Revaluation Increases (Decreases) Cash Flow Hedges Gains or Losses on Hedges of Net Investment in Foreign Operations Other Gains or Losses on Hedge Gains (Losses) on Remeasuring and/or Reclassification of Available-for-sale Financial Assets Gains (Losses) from Financial Assets Measured at Fair Value through Other Comprehensive Income Reserve of Other Remeasuring or Reclassification Adjustments
Previous Period 01.01.2016 - 30.09.2016
Statement of changes in equity [abstract]

Statement of changes in equity [line items]

Equity at beginning of period
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 27.215 -107.795 4.012.449 -2.192 950.831 2.527.180 1.125.913 12.180.429 357.763 12.538.192
Adjustments Related to Voluntary Changes in Accounting Policies
0
Transfers
215.366 910.547 -1.125.913
Total Comprehensive Income (Loss)
1.557 -18.093 328.178 850 977.770 1.290.262 45.075 1.335.337
Profit (loss)
977.770 977.770 35.700 1.013.470
Other Comprehensive Income (Loss)
1.557 -18.093 328.178 850 312.492 9.375 321.867
Dividends Paid
-1.017.649 -1.017.649 -31.665 -1.049.314
Equity at end of period
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 28.772 -125.888 4.340.627 -1.342 1.166.197 2.420.078 977.770 12.453.042 371.173 12.824.215
Current Period 01.01.2017 - 30.09.2017
Statement of changes in equity [abstract]

Statement of changes in equity [line items]

Equity at beginning of period
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 29.437 -101.527 6.522.205 8.013 1.166.197 2.420.078 1.516.438 15.207.669 452.364 15.660.033
Adjustments Related to Accounting Policy Changes
0
Adjustments Related to Required Changes in Accounting Policies
0
Adjustments Related to Voluntary Changes in Accounting Policies
0
Adjustments Related to Errors
0
Other Restatements
0
Restated Balances
0
Transfers
326.644 1.189.794 -1.516.438 0
Total Comprehensive Income (Loss)
1.643 -12.012 133.407 -41.774 2.561.566 2.642.830 98.300 2.741.130
Profit (loss)
2.561.566 2.561.566 94.282 2.655.848
Other Comprehensive Income (Loss)
1.643 -12.012 133.407 -41.774 81.264 4.018 85.282
Issue of equity
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-1.390.787 -1.390.787 -48.069 -1.438.856
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 31.080 -113.539 6.655.612 -33.761 1.492.841 2.219.085 2.561.566 16.459.712 502.595 16.962.307


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.677.530 1.693.435
Dönem Karı (Zararı)
2.655.848 1.013.470
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.655.848 1.013.470
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.208.695 831.806
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5/12 530.988 465.353
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-16.112 -717
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.087 3.465
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -15.025 -4.182
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
89.895 41.981
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 74.385 74.745
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 15.510 -32.764
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-57.745 9.791
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -135.725 -77.125
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 79.563 81.792
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-1.583 5.124
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
52.312 9.819
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.932 10.303
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -4.932 10.303
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 610.021 294.782
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.268 494
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13 4.268 494
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-399.226 416.546
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
86.057 317.776
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.397 9.541
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
82.660 308.235
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.979 4
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.979 4
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
51.202 30.346
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-371.687 43.970
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-23.904 15.003
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-299.692 -128.806
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11.227 -6.941
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-310.919 -121.865
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.799 18.392
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
17.799 18.392
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-10.556 -18.463
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
154.534 138.324
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.652 -8.143
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
160.186 146.467
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.465.317 2.261.822
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
8 -40.141 -31.401
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
7 -37.370 -290.798
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 -710.276 -246.188
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-509.613 -363.311
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-12.532 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.506 5.789
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5/13 6.506 5.789
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-414.770 -351.065
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -412.907 -349.150
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -1.863 -1.915
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Capital Decrease
0
Capital Advance
0
Effect of Merger or Liquidation or Division
0
Effects of Business Combinations Under Common Control
0
Advance Dividend Payments
0
Dividends Paid
-1.390.787 -1.390.787 -48.069 -1.438.856
Decrease through Other Distributions to Owners
0
Increase (Decrease) through Treasury Share Transactions
0
Increase (Decrease) through Share-Based Payment Transactions
0
Acquisition or Disposal of a Subsidiary
0
Increase (decrease) through changes in ownership interests in subsidiaries that do not result in loss of control, equity
0
Transactions with noncontrolling shareholders
0
Increase through Other Contributions by Owners
0
Amount Removed from Reserve of Cash Flow Hedges and Included in Initial Cost or Other Carrying Amount of Non-Financial Asset (Liability) or Firm Commitment for which Fair Value Hedge Accounting is Applied
0
Amount Removed from Reserve of Change in Value of Time Value of Options and Included in Initial Cost or Other Carrying Amount of Non-Financial Asset (Liability) or Firm Commitment for which Fair Value Hedge Accounting is Applied
0
Amount Removed from Reserve of Change in Value of Forward Elements of Forward Contracts and Included in Initial Cost or Other Carrying Amount of Non-Financial Asset (Liability) or Firm Commitment for which Fair Value Hedge Accounting is Applied
0
Amount Removed from Reserve of Change in Value of Foreign Currency Basis Spreads and Included in Initial Cost or Other Carrying Amount of Non-Financial Asset (Liability) or Firm Commitment for which fair Value Hedge Accounting is Applied
0
Increase (decrease) through other changes, equity
0
Equity at end of period
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 31.080 -113.539 6.655.612 -33.761 1.492.841 2.219.085 2.561.566 16.459.712 502.595 16.962.307


Presentation Currency 1.000 TL
Nature of Financial Statements Consolidated

Footnote Reference Current Period 01.01.2017 - 30.09.2017 Previous Period 01.01.2016 - 30.09.2016
Statement of cash flows (Indirect Method)

CASH FLOWS FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES
2.677.530 1.693.435
Profit (Loss)
2.655.848 1.013.470
Profit (Loss) from Continuing Operations
2.655.848 1.013.470
Adjustments to Reconcile Profit (Loss)
1.208.695 831.806
Adjustments for depreciation and amortisation expense
5/12 530.988 465.353
Adjustments for Impairment Loss (Reversal of Impairment Loss)
-16.112 -717
Adjustments for Impairement Loss (Reversal of Impairment Loss) of Receivables
-1.087 3.465
Adjustments for Impairment Loss (Reversal of Impairment Loss) of Inventories
4 -15.025 -4.182
Adjustments for provisions
89.895 41.981
Adjustments for (Reversal of) Provisions Related with Employee Benefits
8 74.385 74.745
Adjustments for (Reversal of) Lawsuit and/or Penalty Provisions
7 15.510 -32.764
Adjustments for Interest (Income) Expenses
-57.745 9.791
Adjustments for Interest Income
14 -135.725 -77.125
Adjustments for interest expense
14 79.563 81.792
Unearned Financial Income from Credit Sales
-1.583 5.124
Adjustments for unrealised foreign exchange losses (gains)
52.312 9.819
Adjustments for fair value losses (gains)
-4.932 10.303
Adjustments for Fair Value (Gains) Losses on Derivative Financial Instruments
14 -4.932 10.303
Adjustments for Tax (Income) Expenses
10 610.021 294.782
Adjustments for losses (gains) on disposal of non-current assets
4.268 494
Adjustments for Losses (Gains) Arised From Sale of Tangible Assets
13 4.268 494
Changes in Working Capital
-399.226 416.546
Adjustments for decrease (increase) in trade accounts receivable
86.057 317.776
Decrease (Increase) in Trade Accounts Receivables from Related Parties
3.397 9.541
Decrease (Increase) in Trade Accounts Receivables from Unrelated Parties
82.660 308.235
Adjustments for Decrease (Increase) in Other Receivables Related with Operations
-2.979 4
Decrease (Increase) in Other Unrelated Party Receivables Related with Operations
-2.979 4
Decrease (Increase) in Derivative Financial Assets
51.202 30.346
Adjustments for decrease (increase) in inventories
-371.687 43.970
Decrease (Increase) in Prepaid Expenses
-23.904 15.003
Adjustments for increase (decrease) in trade accounts payable
-299.692 -128.806
Increase (Decrease) in Trade Accounts Payables to Related Parties
11.227 -6.941
Increase (Decrease) in Trade Accounts Payables to Unrelated Parties
-310.919 -121.865
Adjustments for increase (decrease) in other operating payables
17.799 18.392
Increase (Decrease) in Other Operating Payables to Unrelated Parties
17.799 18.392
Increase (Decrease) in Derivative Financial Liabilities
-10.556 -18.463
Other Adjustments for Other Increase (Decrease) in Working Capital
154.534 138.324
Decrease (Increase) in Other Assets Related with Operations
-5.652 -8.143
Increase (Decrease) in Other Payables Related with Operations
160.186 146.467
Cash Flows from (used in) Operations
3.465.317 2.261.822
Payments Related with Provisions for Employee Benefits
8 -40.141 -31.401
Payments Related with Other Provisions
7 -37.370 -290.798
Income taxes refund (paid)
10 -710.276 -246.188
CASH FLOWS FROM (USED IN) INVESTING ACTIVITIES
-509.613 -363.311
Cash Outflows Arising From Purchase of Shares or Capital Increase of Associates and/or Joint Ventures
-12.532 0
Proceeds from sales of property, plant, equipment and intangible assets
6.506 5.789
Proceeds from sales of property, plant and equipment
5/13 6.506 5.789
Purchase of Property, Plant, Equipment and Intangible Assets
-414.770 -351.065
Purchase of property, plant and equipment
5 -412.907 -349.150
Purchase of intangible assets
5 -1.863 -1.915
Cash advances and loans made to other parties
-88.817 -18.035
Other Cash Advances and Loans Made to Other Parties
-88.817 -18.035
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-88.817 -18.035
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.450.398 -804.159
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.233.300 2.062.430
Kredilerden Nakit Girişleri
2.233.300 2.062.430
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.308.308 -1.816.704
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.308.308 -1.816.704
Ödenen Temettüler
-1.436.311 -1.048.510
Ödenen Faiz
-76.387 -78.506
Alınan Faiz
137.308 77.131
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
717.519 525.965
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
45.372 26.863
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
762.891 552.828
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.586.911 2.934.703
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.349.802 3.487.531


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.655.848 1.013.470 825.269 514.032
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.709 -16.966 627 1.566
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.643 1.557 627 1.566
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.440 -23.154 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.088 4.631 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
3.088 4.631 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
95.991 338.833 188.062 416.118
Yabancı Para Çevrim Farkları
137.400 337.622 207.912 417.149
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-51.761 1.513 -24.812 -1.289
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.352 -302 4.962 258
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
10.352 -302 4.962 258
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
85.282 321.867 188.689 417.684
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.741.130 1.335.337 1.013.958 931.716
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
98.300 45.075 38.873 29.500
Ana Ortaklık Payları
2.642.830 1.290.262 975.085 902.216


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5.349.802 4.586.911
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
1.924.758 2.016.901
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 51.480 54.877
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.873.278 1.962.024
Diğer Alacaklar
2.172 1.883
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.172 1.883
Türev Araçlar
18:051.998
Değişim :  2,38% |  46,52
Açılış :  1.920  
Önceki Kapanış :  1.951  
En Yüksek
1.998
En Düşük
1.914
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PCILT 14,52 28.398.020 % 10,00  
UTPYA 12,54 2.406.649 % 10,00  
ALARK 17,50 293.071.173 % 9,99  
VBTYZ 25,78 123.208.346 % 9,98  
MZHLD 30,86 857.138 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,6481 13,6497 % 0,44  
Euro 15,2242 15,2439 % -0,29  
Sterlin 18,2058 18,2971 % -0,17  
Frank 14,6042 14,6922 % -0,30  
Riyal 3,6286 3,6468 % 0,48  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.795 1.795 -22,65  
Altın Gr. 787 787 -7,45  
Cumhuriyet 5.246 5.325 -89,00  
Tam 5.223 5.356 -82,14  
Yarım 2.525 2.591 -39,74  
Çeyrek 1.266 1.295 -19,87  
Gümüş.Ons 22,70 22,73 -0,79  
Gümüş Gr. 9,95 9,96 -0,32  
B. Petrol 88,40 88,40 -0,34