***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

09.08.2016 17:59


RAR)
904.161 2.884.619 -199.841 2.703.867
Genel Yönetim Giderleri
15 -656.566 -350.816 -336.614 -186.864
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 8.625 3.801 4.797 1.976
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -391 -1.052 -3 -49
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
255.829 2.536.552 -531.661 2.518.930
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
255.829 2.536.552 -531.661 2.518.930
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
255.829 2.536.552 -531.661 2.518.930
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
255.829 2.536.552 -531.661 2.518.930
DÖNEM KARI (ZARARI)
255.829 2.536.552 -531.661 2.518.930
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
255.829 2.536.552 -531.661 2.518.930
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç/kayıp 17 0,01280000 0,12680000 -0,02660000 0,12590000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 20.000.000 -6.070 207.809 1.604.112 1.723.187 23.529.038 23.529.038
Transferler
13 80.881 1.642.306 -1.723.187
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-289 0 2.536.552 2.536.263 2.536.263
Kar Payları
13 -350.000 -350.000 -350.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13 20.000.000 -6.359 288.690 2.896.418 2.536.552 25.715.301 25.715.301
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 -4.473 288.690 2.896.418 134.555 23.315.190 23.315.190
Transferler
7.860 126.695 -134.555
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.486 255.829 244.343 244.343
Kar Payları
-40.000 -40.000 -40.000
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 -15.959 296.550 2.983.113 255.829 23.519.533 23.519.533


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.194.193 663.149
Dönem Karı (Zararı)
255.829 2.536.552
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
94.442 20.285
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 23.358 18.298
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 29.344 2.122
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6 41.740 1.199
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
6 -1.334
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.544.464 -1.893.688
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 203.575 -65.580
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.028
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-8-9 -1.028
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.852 -1.295
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4-7 -545.562 47.352
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.209.236 -1.877.193
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.336 2.515
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 7.303 513
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.194.193 663.149
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.792 -206.922
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -6.792 -206.922
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.000 -350.000
Ödenen Temettüler
-40.000 -350.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.240.985 106.227
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 -1.240.985 106.227
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.533.252 3.701.839
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.292.267 3.808.066


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
255.829 2.536.552 -531.661 2.518.930
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.486 -289 2.719
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.486 -289 2.719
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.486 -289 0 2.719
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
244.343 2.536.263 -531.661 2.521.649
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
244.343 2.536.263 -531.661 2.521.649


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.292.266 2.533.252
Finansal Yatırımlar
6 22.160.852 20.993.356
Ticari Alacaklar
0 203.575
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-7 0 203.575
Diğer Alacaklar
8 1.224 572
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.015 163
ARA TOPLAM
23.456.357 23.730.918
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.456.357 23.730.918
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 155.973 173.752
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 2.681 1.091
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
158.654 174.843
TOPLAM VARLIKLAR
23.615.011 23.905.761
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
0 545.562
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-7 0 532.332
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 13.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 8.860 6.524
Diğer Borçlar
8 13.129 5.826
Kısa Vadeli Karşılıklar
21.438 17.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 21.438 17.797
ARA TOPLAM
43.427 575.709
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.427 575.709
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
52.051 14.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 52.051 14.862
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.051 14.862
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
95.478 590.571
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
23.519.533 23.315.190
Ödenmiş Sermaye
13 20.000.000 20.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-15.959 -4.473
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
13 -15.959 -4.473
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 296.550 288.690
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 2.983.113 2.896.418
Net Dönem Karı veya Zararı
255.829 134.555
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
23.519.533 23.315.190
TOPLAM KAYNAKLAR
23.615.011 23.905.761http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/551503


BIST
18:0589.553
Değişim :  0,05% |  41,73
Açılış :  89.614  
Önceki Kapanış :  89.511  
En Yüksek
89.969
En Düşük
89.043
BIST En Aktif Hisseler
SERVE 1,76 236.202 % 10,00  
SILVR 1,98 17.792.367 % 10,00  
KLMSN 13,31 9.167.297 % 10,00  
YAPRK 8,17 7.679.136 % 9,96  
MAALT 65,15 5.960.867 % 9,96  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2379 8,2792 % 0,76  
Frank 6,8602 6,9016 % 1,40  
Riyal 1,7841 1,7931 % 1,79  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.616 1.617 2,91  
Altın Gr. 350 351 7,25  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,38 14,42 -0,06  
Gümüş Gr. 3,11 3,12 0,04  
B. Petrol 34,96 34,96 5,02