***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

26.10.2016 17:53***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 305.642.900 215.146.706 66.001.473 88.182.568
Satışların Maliyeti
14 -304.094.891 -213.365.911 -65.357.625 -89.286.392
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.548.009 1.780.795 643.848 -1.103.824
BRÜT KAR (ZARAR)
1.548.009 1.780.795 643.848 -1.103.824
Genel Yönetim Giderleri
15 -954.754 -563.883 -298.188 -213.067
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 18.003 5.938 9.378 2.137
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -408 -1.758 -17 -706
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
610.850 1.221.092 355.021 -1.315.460
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
610.850 1.221.092 355.021 -1.315.460
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
610.850 1.221.092 355.021 -1.315.460
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
610.850 1.221.092 355.021 -1.315.460
DÖNEM KARI (ZARARI)
610.850 1.221.092 355.021 -1.315.460
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
610.850 1.221.092 355.021 -1.315.460
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına kazanç/ kayıp 17 0,03050000 0,06110000 0,01780000 0,06580000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 20.000.000 -6.070 207.809 1.604.112 1.723.187 23.529.038 23.529.038
Transferler
13 0 80.881 1.642.306 -1.723.187
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 2.343 0 1.221.092 1.223.435 1.223.435
Kar Payları
13 -350.000 -350.000 -350.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13 20.000.000 -3.727 288.690 2.896.418 1.221.092 24.402.473 24.402.473
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 -4.473 288.690 2.896.418 134.555 23.315.190 23.315.190
Transferler
7.860 126.695 -134.555
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.486 610.850 599.364 599.364
Kar Payları
-40.000 -40.000 -40.000
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 -15.959 296.550 2.983.113 610.850 23.874.554 23.874.554


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-335.848 216.178
Dönem Karı (Zararı)
610.850 1.221.092
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
92.991 556.940
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11-15 33.997 29.213
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12-13 22.518 3.324
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22.518 3.324
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6 16.995 524.403
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
6 19.481 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.039.689 -1.561.854
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.001.465 -1.645.224
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.130.289 138.535
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-9 -1.521 -225
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.521 -225
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-845 -729
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.108.983 -56.858
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.242 1.569
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-12 -15.794 1.078
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-335.848 216.178
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.792 -209.863
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -6.792 -209.863
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.000 -350.000
Ödenen Temettüler
-40.000 -350.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-382.640 -343.685
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 -382.640 -343.685
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.533.252 3.701.839
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.150.612 3.358.154


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
610.850 1.221.092 355.021 -1.315.460
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.486 2.343 2.632
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -11.486 2.343 2.632
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.486 2.343 0 2.632
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
599.364 1.223.435 355.021 -1.312.828
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
599.364 1.223.435 355.021 -1.312.828


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.150.612 2.533.252
Finansal Yatırımlar
6 21.994.821 20.993.356
Ticari Alacaklar
1.333.864 203.575
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-7 0 203.575
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.333.864 0
Diğer Alacaklar
2.093 572
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-8 1.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.093 572
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.008 163
ARA TOPLAM
25.482.398 23.730.918
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.482.398 23.730.918
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 144.957 173.752
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 2.681 1.091
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
147.638 174.843
TOPLAM VARLIKLAR
25.630.036 23.905.761
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
1.654.545 545.562
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-7 0 532.332
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.654.545 13.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 7.766 6.524
Diğer Borçlar
8 7.027 5.826
Kısa Vadeli Karşılıklar
37.278 17.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 37.278 17.797
ARA TOPLAM
1.706.616 575.709
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.706.616 575.709
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
48.866 14.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 48.866 14.862
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
48.866 14.862
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.755.482 590.571
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
23.874.554 23.315.190
Ödenmiş Sermaye
13 20.000.000 20.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-15.959 -4.473
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
13 -15.959 -4.473
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 296.550 288.690
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 2.983.113 2.896.418
Net Dönem Karı veya Zararı
610.850 134.555
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
23.874.554 23.315.190
TOPLAM KAYNAKLAR
25.630.036 23.905.761http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/564117


BIST
18:0589.553
Değişim :  0,05% |  41,73
Açılış :  89.614  
Önceki Kapanış :  89.511  
En Yüksek
89.969
En Düşük
89.043
BIST En Aktif Hisseler
SERVE 1,76 236.202 % 10,00  
SILVR 1,98 17.792.367 % 10,00  
KLMSN 13,31 9.167.297 % 10,00  
YAPRK 8,17 7.679.136 % 9,96  
MAALT 65,15 5.960.867 % 9,96  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2379 8,2792 % 0,76  
Frank 6,8602 6,9016 % 1,40  
Riyal 1,7841 1,7931 % 1,79  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.616 1.617 2,91  
Altın Gr. 350 351 7,25  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,38 14,42 -0,06  
Gümüş Gr. 3,11 3,12 0,04  
B. Petrol 34,96 34,96 5,02