***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

17.10.2019 18:14***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 2.999.858.899 173.390.822 1.227.332.670 45.335.170
Satışların Maliyeti
17 -2.991.884.935 -171.381.703 -1.225.804.894 -44.364.579
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.973.964 2.009.119 1.527.776 970.591
BRÜT KAR (ZARAR)
7.973.964 2.009.119 1.527.776 970.591
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.126.564 -885.169 -353.608 -317.928
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 14.585 10.773 5.492 3.809
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 0 -1.865
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.861.985 1.132.858 1.179.660 656.472
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
20 5.072 -10.333 223 -8.496
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.867.057 1.122.525 1.179.883 647.976
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.867.057 1.122.525 1.179.883 647.976
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.867.057 1.122.525 1.179.883 647.976
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.867.057 1.122.525 1.179.883 647.976
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.867.057 1.122.525 1.179.883 647.976
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

/ 21 0,34340000 0,05610000 0,05900000 0,03240000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.406.735 -569.517
Dönem Karı (Zararı)
6.867.057 1.122.525
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.867.057 1.122.525
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.070 12.842
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 12 18 76.164 64.337
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-11.779 -6.885
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -11.779 -6.885
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-41.315 -44.610
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -41.315 -44.610
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.516.608 -1.704.884
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.253.470
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 1.253.470
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
7 6.516.330 -2.311.594
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.660 -1.467
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -2.660 -1.467
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -3.627 -6.541
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.747 53.880
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 5.747 53.880
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 2.889 21.718
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.071 -714.350
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -2.071 -714.350
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.406.735 -569.517
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.000 -256.504
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 12 -3.000 -256.504
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-200.000 -450.001
Ödenen Temettüler
-200.000 -450.001
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 13.203.735 -1.276.022
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.203.735 -1.276.022
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.367.445 8.093.678
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.571.180 6.817.656


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 20.571.180 7.367.445
Finansal Yatırımlar
13.188.427 19.663.442
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
13.188.427 19.663.442
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7 13.188.427 19.663.442
Diğer Alacaklar
4.507 1.847
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 4.507 1.847
Peşin Ödenmiş Giderler
5.644 2.017
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.644 2.017
ARA TOPLAM
33.769.758 27.034.751
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
33.769.758 27.034.751
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 212.562 285.676
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 50
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
212.562 285.726
TOPLAM VARLIKLAR
33.982.320 27.320.477
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
28.449 22.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 28.449 22.702
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 28.449 22.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 10.051 9.222
Diğer Borçlar
12.108 14.179
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 12.108 14.179
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 32.611 30.551
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 32.611 30.551
ARA TOPLAM
83.219 76.654
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
83.219 76.654
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 121.613 116.412
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
121.613 116.412
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
204.832 193.066
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33.777.488 27.127.411
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-35.495 -18.515
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-35.495 -18.515
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -35.495 -18.515
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 524.916 478.647
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 6.421.010 5.731.317
Net Dönem Karı veya Zararı
6.867.057 935.962
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
33.777.488 27.127.411
TOPLAM KAYNAKLAR
33.982.320 27.320.477


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 -7.318 362.254 3.985.525 2.312.186 26.652.647 26.652.647
Transferler
15 116.393 1.745.792 -1.862.185 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -9.254 1.122.525 1.113.271 1.113.271
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
15 -450.001 -450.001 -450.001
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 -16.572 478.647 5.731.317 1.122.525 27.315.917 27.315.917
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 -18.515 478.647 5.731.317 935.962 27.127.411 27.127.411
Transferler
15 46.269 689.693 -735.962
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -16.980 6.867.057 6.850.077 6.850.077
Kar Payları
15 -200.000 -200.000 -200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 -35.495 524.916 6.421.010 6.867.057 33.777.488 33.777.488


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.867.057 1.122.525 1.179.883 647.976
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-16.980 -9.254 -8.275 -6.679
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -16.980 -9.254 -8.275 -6.679
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.980 -9.254 -8.275 -6.679
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.850.077 1.113.271 1.171.608 641.297
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
6.850.077 1.113.271 1.171.608 641.297http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793818


BIST
18:0592.382
Değişim :  0,34% |  310,69
Açılış :  93.174  
Önceki Kapanış :  92.071  
En Yüksek
94.779
En Düşük
92.382
BIST En Aktif Hisseler
BFREN 214,50 5.350.333 % 10,00  
IHEVA 2,42 6.976.654 % 10,00  
IDEAS 2,42 291.636 % 10,00  
METAL 0,88 62.767 % 10,00  
PGSUS 40,28 574.800.689 % 9,99  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3331 8,3749 % 0,86  
Frank 6,9530 6,9948 % 0,83  
Riyal 1,7961 1,8051 % -0,05  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.649 1.650 -11,86  
Altın Gr. 359 359 -3,18  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,99 15,02 0,00  
Gümüş Gr. 3,27 3,28 0,01  
B. Petrol 32,55 32,55 -0,50