***EUKYO***EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

17.06.2016 10:58***EUKYO***EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Karar Tarihi 11.06.2016
Genel Kurul Tarihi 11.06.2016
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.06.2016
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe YENİMAHALLE
Adres Crowne Plaza Ankara Mevlana Bulvarı N 2 Akköprü /ANKARA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık divanı seçimi,
2 - Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi,
3 - 2015 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onayı,
4 - 2015 yılı bağımsız denetleme raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
5 - 2015 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı,
6 - 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - 2015 yılına ait karın kullanım şekli, dağıtılacak kar kar payı oranına ilişkin durumun görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yıl içerisinde yönetim kurulu üyeliğine atanan üyelerin onaylanması,
9 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 399.Maddesi gereğince, Yönetim kurulu tarafından 2016 hesap dönemi için denetçi olarak seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş'nin ve verilecek ücretin Genel Kurul'un onayına sunulması,
11 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat,rehin ve ipotekler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi
12 - Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.
13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin (1.3.6) numaralı ilke kararında belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için şirket yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi.
14 - Yönetim Kurulu'nun yıl içinde belirlenecek gereksinimlerine göre 2016 yılı gelir ve giderlerinde gerekli tasarrufları yapma konusunda yetkilendirilmesi,
15 - Dilek , temenni ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Kapital Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Euro Kapital Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 11 Haziran 2016 tarihinde saat 11.00'da Crowne Plaza Ankara, Mevlana Bulvarı N2 06330 Akköprü-ANKARA adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.06.2016 tarih ve 16625579 sayılı yazısıyla Bakanlık adına görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ekrem YILDIZ gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait Genel Kurul Çağrısı, kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret sicil gazetesinin 18.05.2016 Tarih ve 9078 sayılı nüshasında ilan edildiği ayrıca, 16.05.2016 tarihinde Saat:14.34'de Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket internet sitesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi gereğince, şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 20.000.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 20.000.000 adet hisseden, 200.000 TL'lik sermaye 'ye karşılık 200.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği görülmüştür.
Birinci toplantının, gerekli toplantı nisabı (çoğunluk) olmadığından yapılamadığı 14.05.2016 tarihinde Bakanlık Temsilcisi Sn. Gürsel AYHAN nezaretinde tutulan tutanaktan anlaşılmış olup, böylece T.T.K'nın 418'nci maddesinde öngörüldüğü üzere bu kez toplantı nisabı aranmadığı ve Genel Kurul toplantısının yapılmasına herhangi bir engel olmadığı ve toplantının yapılabileceği Bakanlık Temsilcisi Ekrem YILDIZ tarafından ifade edilmiştir
1) Toplantı Fiziken ve Elektronik olarak saat 11.00'da eş zamanlı olarak başlatılmış olup, ortak temsilcisi tarafından verilen önergeye göre, Toplantı başkanlığına Orkun ŞAHİN'in Tutanak yazmanlığına Esra ÖZKAYA'nın Elektronik genel kurul sistem sürecinin yürütülmesi için Seda BAYRAK'ın seçilmesi hususu oylanarak, oy birliği ile kabul edildi ve başkanlık divanı oluşturuldu.
2) Divan heyetine toplantı sonunda tutanakları imzalamak üzere yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3) 2015 Yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, şirketimiz internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu E-genel kurul sistemin de yayınlandığından dolayı okunmuş sayılması hususunda ortak temsilcisinin önerge verildiği görüldü. Önerge oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda Yönetim Kurulu faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.
4) 2015 yılı bağımsız denetçi raporunun Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket internet sitesinde yayınlandığından dolayı, sadece görüş sayfalarının okunmuş sayılması hususunda verilen önerge oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş tarafından hazırlanan 2015 yılı bağımsız denetçi raporunun görüş sayfaları, denetim firması yetkilisi Vahdet KARADENİZ tarafından okundu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda bağımsız denetim raporu oy birliği ile kabul edildi.
5) 2015 yılına ait finansal tabloların Kamuyu aydınlatma platformu ve şirket internet sitesinde yayınlandığından dolayı okunmaması hususunda verilen önerge oylandı ve oy birliği ilke kabul edildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2015 yılı finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.
6) Şirket Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa ŞAHİN, Seda ŞAHİN , Çoşkun ARIK, Metin YILDIRIM, Sevinç BOZKURT ve Kemal ÇIYRAK 2015 Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmişlerdir Denetçi, Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri TTK'nın 436'ıncı maddesi hükmü gereğince kendi ibralarında oy kullanmamışladır.
7) Yönetim Kurulu'nun 11.04.2016 tarih ve 2016/12sayılı kararı gereğince, 31.12.2015 tarihli finansal tablolarda oluşan 134.555-TL kar nedeniyle, yasal yedekler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karından 40.000-TL'nin Birinci kar payı olarak ortaklarımıza dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda temettü dağıtımına 15 Haziran 2016 Çarşamba günü başlanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
8) 2015 Yılı içerisinde bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atanan Kemal ÇIYRAK (T.C 14506174974) ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmak üzere,15.02.2016 tarihli yönetim kurulu kararıyla yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığına seçilen Orkun ŞAHİN (T.C 41299660940), 07.03.2016 tarihli yönetim kurulu kararıyla bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atanan Gülnur BERBER CİVELEK (T.C 41440599860) ve 01.06.2016 tarihli yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığına seçilen 34060776384 T.C kimlik numaralı Ali ARSLAN'ın kabulü ortakların onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir
9) Şirketimiz yönetim kurulu ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine bu görevlerinden dolayı aylık Net 1.000-TL( Bintürklirası) Huzur Hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
10) Yönetim Kurulu tarafından 2016 faaliyet yılı için bağımsız denetim firması olarak seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş genel kurula sunuldu oy birliği ile kabul edildi.Denetim firmasına 2016 yılı denetim ücreti olarak KDV hariç 19.000-TL ödenmesine oy birliği ile karar verildi
11) 2015 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir rehin teminat ve ipotek 'in bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.
12) 2015 yılı içerisinde bağış ve yardımın yapılmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.
13) Türk Ticaret Kanunun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin (1.3.6) numaralı ilke kararında belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için şirket yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.
14) Yönetim Kurulu'nun yıl içinde belirlenecek gereksinimlerine göre 2016 yılı gelir ve giderlerinde gerekli tasarrufları yapma konusunda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
15) Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından, ayrıca toplantı dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından genel kurul toplantısı divan başkanı tarafından saat:11:30' da kapatılmıştır. Genel Kurulda alınan kararlara herhangi bir itiraz ve muhalefetin olmadığı görüldü.11 Haziran 2016 Ankara.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 14.06.2016

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Kapital tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 Kapital hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/539164


BIST
18:0588.125
Değişim :  -3,72% |  -3.402,55
Açılış :  91.834  
Önceki Kapanış :  91.528  
En Yüksek
92.299
En Düşük
88.125
BIST En Aktif Hisseler
BNTAS 2,42 47.268.423 % 10,00  
SASA 7,26 219.623.200 % 10,00  
PGSUS 34,54 376.437.090 % 10,00  
TUCLK 3,30 22.058.889 % 10,00  
COSMO 2,20 90.554 % 10,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,0183 8,0585 % 3,04  
Frank 6,7534 6,7940 % 2,11  
Riyal 1,7135 1,7221 % 0,91  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.627 1.629 -1,48  
Altın Gr. 336 336 0,71  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,44 14,49 0,09  
Gümüş Gr. 2,99 3,00 0,04  
B. Petrol 24,92 24,92 -1,42