***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

18.08.2016 19:44***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 26.000.000 6.497.470 60.832 26.672 -23.263.638 -1.167.884 8.153.452 8.153.452
Transferler
-1.167.884 1.167.884
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34.998 -2.953.522 -2.918.524 -2.918.524
Sermaye Azaltımı
-21.000.000 21.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 6.497.470 95.830 26.672 -3.431.522 -2.953.522 5.234.928 5.234.928
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 5.000.000 9.628.542 124.681 26.672 -3.431.522 -3.641.606 7.706.767 7.706.767
Transferler
-3.641.606 3.641.606
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-82.738 -724.413 -807.151 -807.151
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 9.628.542 41.943 26.672 -7.073.128 -724.413 6.899.616 6.899.616


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.067.116 -1.101.744
Dönem Karı (Zararı)
-724.413 -2.953.522
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-724.413 -2.953.522
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.260.052 1.052.303
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 656.097 617.854
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
679.988 -74.942
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 679.988 -74.942
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
750.509 245.582
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13-12 727.419 211.326
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 23.090 34.256
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
269.310 278.280
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 261.891 290.546
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 -12.266
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 7.419
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-95.852 -14.471
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.146.904 1.208.873
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.410.240 -708.589
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 1.410.240 -708.589
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
943.126 525.857
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
943.126 525.857
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 4.094.655 832.466
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
27.424 -14.934
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.718.503 1.223.415
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -3.718.503 1.223.415
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -253.529 -258.164
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-509.726 11.050
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-509.726 11.050
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
16 -846.783 -402.228
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.682.543 -692.346
Ödenen Faiz
-257.114 -290.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -356.901 -118.654
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -1.412 -198
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-150.630 -189.882
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-150.630 -189.882
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -150.630 -189.882
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.621.445 1.420.805
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.621.445 1.420.805
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-1.621.445 1.420.805
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
295.041 129.179
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
295.041 129.179
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 328.351 974.126
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 623.392 1.103.305


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 623.391 328.351
Ticari Alacaklar
2.368.538 3.758.592
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.368.538 3.758.592
Diğer Alacaklar
509.844 1.181.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 509.844 1.181.711
Stoklar
7 8.348.253 13.122.896
Peşin Ödenmiş Giderler
15 182.498 240.107
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 5.097 3.685
Diğer Dönen Varlıklar
14 530.155 817.099
ARA TOPLAM
12.567.776 19.452.441
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.567.776 19.452.441
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
96.081 80.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 96.081 80.396
Maddi Duran Varlıklar
8 19.405.146 19.905.957
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.313 16.969
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 12.313 16.969
Peşin Ödenmiş Giderler
32.566 2.381
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 32.566 2.381
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
19.546.106 20.005.703
TOPLAM VARLIKLAR
32.113.882 39.458.144
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 1.000.151 2.557.665
Ticari Borçlar
11.390.899 15.081.797
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 11.390.899 15.081.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 679.134 932.663
Diğer Borçlar
101.875 858.977
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 518 623.391
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 101.357 235.586
Ertelenmiş Gelirler
16 233.095 1.079.878
Kısa Vadeli Karşılıklar
309.644 258.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 154.266 126.406
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 155.378 132.288
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 530.155 282.779
ARA TOPLAM
14.244.953 21.052.453
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.244.953 21.052.453
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 8.750.899 8.810.053
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.662.800 1.216.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 1.662.800 1.216.719
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 555.614 672.152
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.969.313 10.698.924
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
25.214.266 31.751.377
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.899.616 7.706.767
Ödenmiş Sermaye
17 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.670.485 9.753.223
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.670.485 9.753.223
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9.628.542 9.628.542
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
41.943 124.681
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26.672 26.672
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -7.073.128 -3.431.522
Net Dönem Karı veya Zararı
-724.413 -3.641.606
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.899.616 7.706.767
TOPLAM KAYNAKLAR
32.113.882 39.458.144


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 17.530.020 14.292.933 7.675.542 8.044.927
Satışların Maliyeti
18 -15.944.992 -12.777.304 -6.916.779 -7.041.657
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.585.028 1.515.629 758.763 1.003.270
BRÜT KAR (ZARAR)
1.585.028 1.515.629 758.763 1.003.270
Genel Yönetim Giderleri
19 -3.112.619 -1.325.062 -2.035.900 -544.034
Pazarlama Giderleri
19 -215.702 -398.702 -86.783 -212.344
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 700.168 835.943 190.988 314.148
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -863.487 -600.503 -302.589 -266.780
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.906.612 27.305 -1.475.521 294.260
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.906.612 27.305 -1.475.521 294.260
Finansman Gelirleri
23 1.370.714 1.219 663.676 616
Finansman Giderleri
23 -284.367 -2.996.517 -139.053 -1.624.587
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-820.265 -2.967.993 -950.898 -1.329.711
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
95.852 14.471 19.932 -7.825
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
95.852 14.471 19.932 -7.825
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-724.413 -2.953.522 -930.966 -1.337.536
DÖNEM KARI (ZARARI)
-724.413 -2.953.522 -930.966 -1.337.536
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-724.413 -2.953.522 -930.966 -1.337.536
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-82.738 34.998 -56.044 24.390
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -103.423 43.747 -76.729 30.487
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20.685 -8.749 20.685 -6.097
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20.685 -8.749 20.685 -6.097
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-82.738 34.998 -56.044 24.390
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-807.151 -2.918.524 -987.010 -1.313.146
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-807.151 -2.918.524 -987.010 -1.313.146http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/553819


BIST18:051.393
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.413  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.415
En Düşük
1.374
BIST En Aktif Hisseler18:05
TUREX 14,52 347.769 % 10,00  
MTRKS 40,98 645.804 % 9,98  
NTGAZ 16,53 44.332.815 % 9,98  
TKURU 304,40 10.323.774 % 9,97  
KRONT 67,50 90.990.109 % 9,93  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1722 8,1735 % 0,23  
Euro 9,7165 9,7536 % 0,52  
Sterlin 11,1398 11,1956 % -0,02  
Frank 8,7811 8,8340 % -0,05  
Riyal 2,1718 2,1827 % 0,18  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.736 1.736 -8,01  
Altın Gr. 456 457 -0,81  
Cumhuriyet 3.026 3.072 -18,00  
Tam 3.012 3.088 -19,46  
Yarım 1.456 1.494 -9,41  
Çeyrek 730 747 -4,70  
Gümüş.Ons 25,02 25,05 -0,23  
Gümüş Gr. 6,59 6,60 -0,03  
B. Petrol 62,95 62,95 0,00