***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 18:19***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 5.000.000 10.933.049 98.526 26.672 -7.073.128 -1.409.199 7.575.920 7.575.920
Transferler
-1.409.199 1.409.199 0 0
Dönem Karı (Zararı)
196.460 196.460 196.460
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.890 -9.890 -9.890
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 10.933.049 88.636 26.672 -8.482.327 196.460 7.762.490 7.762.490
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 6.000.000 15.000 13.693.275 91.452 26.672 -8.482.327 867.799 12.211.871 12.211.871
Transferler
867.799 -867.799 0 0
Dönem Karı (Zararı)
13.271 13.271 13.271
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
26.802 26.802 26.802
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 15.000 13.693.275 118.254 26.672 -7.614.528 13.271 12.251.944 12.251.944


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
384.920 -726.043
Dönem Karı (Zararı)
13.271 196.460
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
13.271 196.460
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
536.764 637.192
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 383.211 331.381
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-318.200 29.831
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -318.200 29.831
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
294.711 134.767
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12-13 293.614 131.927
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.097 2.840
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
240.273 165.889
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 60.406 154.535
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 179.867 11.354
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -63.231 -24.676
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-109.629 -1.483.919
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-792.968 920.808
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -792.968 920.808
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
153.158 81.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
153.158 81.154
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.480.486 576.787
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-7.226 -89.063
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.830.776 -2.161.195
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 1.830.776 -2.161.195
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -877.324 -372.443
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-193.354 -583.007
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-193.354 -583.007
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
16 2.257.795 143.040
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
440.406 -650.267
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -55.376 -71.611
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -110 -4.165
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-103.886 -10.920
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-103.886 -10.920
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -103.886 -10.920
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
960.446 999.004
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
6 500.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
382.003
Kredilerden Nakit Girişleri
4 382.003
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
1.016.075 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 1.016.075
Ödenen Faiz
-55.629 117.001
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.241.480 262.041
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.241.480 262.041
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 143.233 328.240
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.384.713 590.281


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.384.713 143.233
Ticari Alacaklar
3.070.000 2.269.374
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.070.000 2.269.374
Diğer Alacaklar
353.700 648.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 353.700 648.522
Stoklar
7 17.255.341 14.456.655
Peşin Ödenmiş Giderler
15 223.109 281.744
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 6.690 6.580
Diğer Dönen Varlıklar
14 1.071.587 932.117
ARA TOPLAM
23.365.140 18.738.225
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.365.140 18.738.225
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
78.458 76.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 78.458 76.264
Maddi Duran Varlıklar
8 23.997.975 24.276.070
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.018 15.248
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 14.018 15.248
Peşin Ödenmiş Giderler
15 69.552 3.691
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
24.160.003 24.371.273
TOPLAM VARLIKLAR
47.525.143 43.109.498
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 1.850.934 1.131.871
Ticari Borçlar
11.826.162 9.977.364
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 11.826.162 9.977.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 567.831 1.445.155
Diğer Borçlar
41.132 234.486
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 41.132 234.486
Ertelenmiş Gelirler
16 2.278.835 21.040
Kısa Vadeli Karşılıklar
199.673 183.359
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 134.997 119.780
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 64.676 63.579
ARA TOPLAM
16.764.567 12.993.275
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.764.567 12.993.275
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 10.488.626 10.186.837
Ticari Borçlar
4.870.147 4.700.644
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 4.870.147 4.700.644
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.633.485 1.443.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 1.633.485 1.443.967
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 1.516.374 1.572.904
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.508.632 17.904.352
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
35.273.199 30.897.627
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.251.944 12.211.871
Ödenmiş Sermaye
17 6.000.000 6.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15.000 15.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.811.529 13.784.727
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.811.529 13.784.727
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13.693.275 13.693.275
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
118.254 91.452
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 26.672 26.672
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -7.614.528 -8.482.327
Net Dönem Karı veya Zararı
13.271 867.799
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.251.944 12.211.871
TOPLAM KAYNAKLAR
47.525.143 43.109.498


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 13.881.113 11.974.711
Satışların Maliyeti
18 -11.284.384 -10.047.282
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.596.729 1.927.429
BRÜT KAR (ZARAR)
2.596.729 1.927.429
Genel Yönetim Giderleri
19 -1.185.933 -851.602
Pazarlama Giderleri
19 -224.091 -167.489
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.451.114 902.528
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -959.171 -663.557
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.678.648 1.147.309
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.678.648 1.147.309
Finansman Gelirleri
23 663 652
Finansman Giderleri
23 -1.729.271 -976.177
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-49.960 171.784
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
63.231 24.676
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 63.231 24.676
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.271 196.460
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.271 196.460
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.271 196.460
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
26.802 -9.890
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 33.503 -12.363
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.701 2.473
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-6.701 2.473
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.802 -9.890
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.073 186.570
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
40.073 186.570http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682783


BIST
09:551.392
Değişim :  -0,07% |  -0,99
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.393
En Düşük
1.392
BIST En Aktif Hisseler09:55
QUAGR 18,10 301.618 % 0,00  
09:55 Alış Satış %  
Dolar 8,1920 8,1982 % 0,53  
Euro 9,7415 9,7508 % 0,49  
Sterlin 11,1934 11,2495 % 0,46  
Frank 8,8115 8,8646 % 0,30  
Riyal 2,1772 2,1881 % 0,43  
09:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.741 1.741 -2,90  
Altın Gr. 458 458 1,02  
Cumhuriyet 3.026 3.072 -18,00  
Tam 3.012 3.088 -19,46  
Yarım 1.456 1.494 -9,41  
Çeyrek 730 747 -4,70  
Gümüş.Ons 25,12 25,16 -0,13  
Gümüş Gr. 6,62 6,63 0,00  
B. Petrol 62,67 62,67 -0,28