***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 18:39***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 5.000.000 10.933.049 98.526 26.672 -7.073.128 -1.409.199 7.575.920 7.575.920
Transferler
-1.409.199 1.409.199 0 0
Dönem Karı (Zararı)
234.433 234.433 234.433
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.986 -8.986 -8.986
Sermaye Arttırımı
500.000 500.000 500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
5.500.000 10.933.049 89.540 26.672 -8.482.327 234.433 8.301.367 8.301.367
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 6.000.000 15.000 13.693.275 91.452 26.672 -8.482.327 867.799 12.211.871 12.211.871
Transferler
867.799 -867.799 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-4.424.543 -4.424.543 -4.424.543
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
145.530 145.530 145.530
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 15.000 13.693.275 236.982 26.672 -7.614.528 -4.424.543 7.932.858 7.932.858


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-530.302 4.216.948
Dönem Karı (Zararı)
-4.424.543 234.433
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.424.543 234.433
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.553.239 3.041.898
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 1.141.286 1.007.889
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-974.200 1.429.743
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -974.200 1.429.743
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
610.849 159.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12-13 592.618 278.164
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 18.231 -118.192
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
855.134 462.528
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 205.575 412.069
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 649.559 50.459
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -79.830 -18.234
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.734.373 1.125.732
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-975.405 2.034.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -975.405 2.034.564
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
646.163 489.105
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
646.163 489.105
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6.510.638 3.792.669
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-839.495 -288.998
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.518.451 -4.093.650
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -5.518.451 -4.093.650
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -523.496 -265.305
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-190.235 -545.009
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-190.235 -545.009
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
16 3.624.654 2.356
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-136.931 4.402.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -388.627 -178.593
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -4.744 -6.522
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-901.519 -1.277.358
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-901.519 -1.277.358
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 -898.489 -1.267.219
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 -3.030 -10.139
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.029.169 -31.794
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
500.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
500.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
6 500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5.229.967 -891.261
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 5.229.967 -891.261
Ödenen Faiz
-200.798 -140.533
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.597.348 2.907.796
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.597.348 2.907.796
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 143.233 328.240
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.740.581 3.236.036


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.740.581 143.233
Ticari Alacaklar
3.214.110 2.269.374
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.214.110 2.269.374
Diğer Alacaklar
813.016 648.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 813.016 648.522
Stoklar
7 8.920.217 14.456.655
Peşin Ödenmiş Giderler
15 644.091 281.744
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 11.324 6.580
Diğer Dönen Varlıklar
14 122.570 932.117
ARA TOPLAM
17.465.909 18.738.225
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.465.909 18.738.225
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
75.154 76.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 75.154 76.264
Maddi Duran Varlıklar
8 24.037.300 24.276.070
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.252 15.248
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 14.252 15.248
Peşin Ödenmiş Giderler
15 480.839 3.691
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
24.607.545 24.371.273
TOPLAM VARLIKLAR
42.073.454 43.109.498
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 2.636.897 1.131.871
Ticari Borçlar
3.832.642 9.977.364
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 3.832.642 9.977.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 921.659 1.445.155
Diğer Borçlar
44.251 234.486
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 44.251 234.486
Ertelenmiş Gelirler
16 3.645.694 21.040
Kısa Vadeli Karşılıklar
225.570 183.359
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 143.760 119.780
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 81.810 63.579
ARA TOPLAM
11.306.713 12.993.275
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.306.713 12.993.275
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 13.916.555 10.186.837
Ticari Borçlar
5.945.805 4.700.644
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 5.945.805 4.700.644
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.437.401 1.443.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 1.437.401 1.443.967
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 1.534.122 1.572.904
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.833.883 17.904.352
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
34.140.596 30.897.627
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.932.858 12.211.871
Ödenmiş Sermaye
17 6.000.000 6.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15.000 15.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.930.257 13.784.727
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.930.257 13.784.727
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13.693.275 13.693.275
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
236.982 91.452
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 26.672 26.672
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -7.614.528 -8.482.327
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.424.543 867.799
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.932.858 12.211.871
TOPLAM KAYNAKLAR
42.073.454 43.109.498


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 40.198.663 27.994.630 13.621.826 4.519.766
Satışların Maliyeti
18 -31.121.535 -22.066.086 -9.552.941 -3.461.317
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.077.128 5.928.544 4.068.885 1.058.449
BRÜT KAR (ZARAR)
9.077.128 5.928.544 4.068.885 1.058.449
Genel Yönetim Giderleri
19 -3.117.798 -3.727.109 -1.056.237 -489.813
Pazarlama Giderleri
19 -592.588 -335.486 -177.005 -58.333
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 3.228.531 1.621.507 843.427 512.661
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -2.116.650 -1.235.711 -815.623 -278.410
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.478.623 2.251.745 2.863.447 744.554
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.478.623 2.251.745 2.863.447 744.554
Finansman Gelirleri
23 19.115 15.491 18.452 14.254
Finansman Giderleri
23 -11.002.111 -2.051.037 -7.034.111 -812.133
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.504.373 216.199 -4.152.212 -53.325
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
79.830 18.234 5.783 -23.786
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 79.830 18.234 5.783 -23.786
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.424.543 234.433 -4.146.429 -77.111
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.424.543 234.433 -4.146.429 -77.111
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.424.543 234.433 -4.146.429 -77.111
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
145.530 -8.986 17.025 14.003
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 186.577 -11.233 21.827 17.503
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-41.047 2.247 -4.802 -3.500
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-41.047 2.247 -4.802 -3.500
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
145.530 -8.986 17.025 14.003
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.279.013 225.447 -4.129.404 -63.108
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.279.013 225.447 -4.129.404 -63.108http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719021


BIST
18:051.393
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.413  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.415
En Düşük
1.374
BIST En Aktif Hisseler18:05
TUREX 14,52 347.769 % 10,00  
MTRKS 40,98 645.804 % 9,98  
NTGAZ 16,53 44.332.815 % 9,98  
TKURU 304,40 10.323.774 % 9,97  
KRONT 67,50 90.990.109 % 9,93  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1696 8,1742 % 0,24  
Euro 9,7112 9,7499 % 0,48  
Sterlin 11,1440 11,1999 % 0,03  
Frank 8,7874 8,8403 % 0,22  
Riyal 2,1686 2,1795 % 0,27  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.739 1.739 -5,28  
Altın Gr. 457 457 -1,97  
Cumhuriyet 3.026 3.072 -18,00  
Tam 3.012 3.088 -19,46  
Yarım 1.456 1.494 -9,41  
Çeyrek 730 747 -4,70  
Gümüş.Ons 25,13 25,18 -0,11  
Gümüş Gr. 6,60 6,61 -0,02  
B. Petrol 62,97 62,97 0,02